Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Pomagala da joj ubiju muža * Bez obrazloženja potrošili 695.000 eura * Direktorima iz DPS-a davali socijalu od po 500 eura * Ako ne bude dogovora, imaćemo svog kandidata * Idealan ambijent za stvaranje i pomjeranje granica * Pomagala da joj ubiju muža * Želimo Si Dens u Budvi
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slavko Kalezić :
Nadam se da će ovogodišnji predstavnik Crne Gore na Pjesmi evrovizije imati makar trećinu uspjeha koji sam ja ostvario nakon Eurosonga.

Vic Dana :)

Pita Ciganka Cigu šta znači riječ „situacija”.
- Pa „situacija” ti je kad dođeš kući s posla i zatekneš mene i komšinicu kako vodimo ljubav.
Tek će Ciganka:
- Znači, situacija je i kada ti dođeš kući sa posla i zatekneš mene i komšiju kako vodimo ljubav?
- Ne, ženo, nemoj da miješaš batine sa situacijom.

Rasprava u romskoj kući između sina i oca:
– A bre kakvi ste vi današnji mladi sve mora da vam se nacrta, da vam se da, da vam se pokaže…
– Šta ti je bre čale nismo baš tako loši, na nama svijet ostaje…
– Ma gdje niste bre, stvarno ste jadni bre ništa ne znate…
– Šta, pa mi smo pametniji od vas, aj reci mi ko je izmislio struju?
– Kako ko- pa Nikola Tesla!
– Pa naravno Nikola Tesla, a ne njegov čale!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2018-01-11 TRAGEDIJA U PORODICI MARIJANE BOGAVAC, ČIJE SU APELE ZA MATERIJALNU POMOĆ NADLEŽNI IGNORISALI
Djevojčica preminula čekajući pomoć države
Bogavac sa djecom (foto: privatna arhiva) Djevojčica preminula čekajući pomoć države Bogavac je bila korisnik socijalne pomoći do uvođenja naknada za majke sa troje djece. Otkako joj je naknada ukinuta, kao samohrana majka našla se u teškoj finansijskoj situaciji
Dvo­go­di­šnja J.B., kćer­ka Pod­go­ri­čan­ke Ma­ri­ja­ne Bo­ga­vac, ko­ja je ne­ko­li­ko pu­ta tra­ži­la po­moć nad­le­žnih zbog si­ro­ma­štva, pre­mi­nu­la je ju­če u Pod­go­ri­ci. To su sa­op­šti­li iz Ban­ke hra­ne, ko­ja je u vi­še na­vra­ta po­ma­ga­la Ma­ri­ja­ni i nje­nim kćer­ka­ma.
„Dan” je u sep­tem­bru ob­ja­vio pri­ču o Ma­ri­ja­ni i nje­noj bor­bi za bo­lji ži­vot tri ma­lo­ljet­ne kćer­ke. Na­ža­lost, sr­ce naj­mla­đe dje­voj­či­ce J.B. ju­če je sta­lo. Iz Ban­ke hra­ne su ka­za­li da je dje­voj­či­ca ima­la di­ja­be­tes ko­ji je na­sli­je­di­la od oca.
– Zna­mo da je dje­voj­či­ca ima­la po­ve­ćan še­ćer u kr­vi ko­ji je na­sli­je­di­la od oca, ko­ji ih je na­pu­stio. Ju­tros su je na­šli mo­dru i bez zna­ko­va ži­vo­ta. Za­mo­li­li bi vas, hu­ma­ne lju­de, da po­mog­ne­te ovoj po­ro­di­ci u naj­te­žem tre­nut­ku. Da im se na­đe­te pri ru­ci, uko­li­ko ima­te sna­ge za to – po­zva­li su iz Ban­ke hra­ne.
Bo­ga­vac je do uvo­đe­nja na­kna­de za maj­ke sa tr­o­je dje­ce bi­la ko­ri­snik so­ci­jal­ne po­mo­ći. Ot­ka­ko joj je na­kna­da uki­nu­ta, kao sa­mo­hra­na maj­ka na­šla se u te­škoj fi­na­nsij­skoj si­tu­a­ci­ji.
– Po­ku­ša­va­la je da ra­di i za­ra­di, ali to ni­je bi­lo do­volj­no. Zbog ne­pla­ća­nja ra­ču­na is­klju­če­na im je stru­ja, a pri­je­će­no im je ise­lja­va­njem iz pod­sta­na­r­skog sta­na zbog du­go­va­nja – ka­za­li su iz te hu­ma­ni­tar­ne fon­da­ci­je.
Iz Ban­ke hra­ne su sa­op­šti­li da su ju­če o ovom slu­ča­ju oba­vi­je­sti­li nad­le­žne usta­no­ve i za­mo­li­li ih za po­moć.
– In­for­mi­sa­li smo Cen­tar za so­ci­jal­ni rad, Se­kre­ta­ri­jat za so­ci­jal­no, mi­ni­stra ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja, Mi­ni­star­stvo ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja, gra­do­na­čel­ni­ka, Op­šti­nu Pod­go­ri­ca – sa­op­šti­li su iz Ban­ke hra­ne.
Ma­ri­ja­na je ra­ni­je u iz­ja­vi za „Dan” ka­za­la da joj je naj­ve­ća bri­ga ka­ko pre­hra­ni­ti tri ma­lo­ljet­ne kćer­ke. Po­red si­ro­ma­štva, u ko­jem već go­di­na­ma ži­ve, op­te­re­ći­va­li su je du­go­vi ko­je je ima­la pre­ma sta­no­dav­cu, du­go­va­nja za stru­ju. Sa svo­jim kćer­kam i po de­set da­na je pro­vo­di­la u mra­ku zbog ne­mo­guć­no­sti da pla­ti du­go­ve za stru­ju.
Ona se ža­li­la da ne­ma ni­ka­kvu po­moć in­sti­tu­ci­ja. Uki­nu­ta joj je na­kna­da ko­ju je pri­ma­la po osno­vu ro­đe­nja tro­je i vi­še dje­ce, a so­ci­jal­ne slu­žbe su je od­bi­le čak i za jed­no­krat­nu so­ci­jal­nu po­moć. Ma­ri­ja­na nam je ra­ni­je ka­za­la da op­sta­je za­hva­lju­ju­ći po­mo­ći ve­li­ko­du­šnih gra­đa­na i hu­ma­ni­tar­noj fon­da­ci­ji Ban­ka hra­ne, ko­ja im po­ma­že u po­sled­njih ne­ko­li­ko go­di­na. 
Ma­ri­ja­na i nje­ne kćer­ke ima­le su si­gu­ran sa­mo je­dan obrok dnev­no, ko­ji do­bi­ja­ju od Na­rod­ne ku­hi­nje pri Sa­bor­nom hra­mu Hri­sto­vog vas­kr­se­nja u Pod­go­ri­ci.
– Gle­da­te ka­ko ne­či­je di­je­te je­de ne­što, a ne­ma­te svom da ku­pi­te – ka­za­la je ona ra­ni­je za „Dan”. Iz Ban­ke hra­ne su ka­za­li da će dje­voj­či­ca bi­ti sa­hra­nje­na sju­tra na gro­blju u Za­go­ri­ču.A.O.


Po­moć po­ro­di­ci

Ban­ka hra­ne po­zva­la je gra­đa­ne da po­mog­nu une­sre­će­noj po­ro­di­ci. Ži­ro ra­čun za po­moć ovoj po­ro­di­ci je kod So­si­je­te že­ne­ral ban­ke, broj 550-0100400472240-31 na ime Ma­ri­ja­ne Bo­ga­vac.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"