Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Katnić tužio državu i dobio 43.000 eura * DPS popisuje birače u javnoj upravi * Policajcu ništa nije bilo sumnjivo * Zbog duga blokiran 51 advokat * Katnić tužio državu i dobio 43.000 eura * Brisel zgazio pravila da bi ucijenio Srbiju * Pjeva da bi bio drugačiji
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slobodan Slovinić, slikar:
– Umjetnost je danas zapostavljena, i to mi je žao.

Vic Dana :)


Upecao student zlatnu ribicu. Ribica mu kaže:
–Pusti me, ispuniću ti jednu želju.
Student začuđeno pita:
– Kako jednu, zar ne treba tri?
Na to će ribica:
– Eeee, sad je po Bolonji.

Pita otac sina, studenta:
– Jesi li znao sva pitanja na ispitu?
– Jesam.
– Pa, kako onda nisi položio?
– Nisam znao odgovore!

Koja je razlika između političara i lopova?
- Nikakva, samo što smo političare sami birali, a lopovi biraju nas!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo VLADA UPUTILA PREPORUKE VDT-U I UPRAVI POLICIJE
Stanković da se pozabavi zastarama
Stanković i Pažin Stanković da se pozabavi zastarama Vlada dijeli zabrinutost Komisije za medije u pogledu predmeta za koje prijeti opasnost zastare u nekom narednom periodu. Kao društvo ne smijemo biti indiferentni u odnosu na tu činjenicu, a da se nijesmo prethodno uvjerili da su organi uradili sve što je u njihovoj nadležnosti da se do kraja istraži svaki slučaj pojedinačno, poručio je Pažin
Vla­da Cr­ne Go­re pre­po­ru­či­la je Vr­hov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu (VDT), na čijem je čelu Ivica Stanković, da pre­i­spi­ta efi­ka­snost i dje­lo­tvor­nost svih is­tra­ga na­pa­da na no­vi­na­re i imo­vi­nu me­di­ja ko­je su u nji­ho­voj nad­le­žno­sti, a Upra­vi po­li­ci­je je su­ge­ri­sa­no da utvr­di da li je bi­lo pro­pu­sta u po­stu­pa­nju nje­nih slu­žbe­ni­ka u tim is­tra­ga­ma. Na ju­če­ra­šnjoj sjed­ni­ci Vla­de usvo­jen je če­tvr­ti su­mar­ni iz­vje­štaj o ra­du Ko­mi­si­je za pra­će­nje po­stu­pa­ka nad­le­žnih or­ga­na u is­tra­ga­ma slu­ča­je­va pri­jet­nji i na­si­lja nad no­vi­na­ri­ma, ubi­sta­va no­vi­na­ra i na­pa­da na imo­vi­nu me­di­ja.
Pot­pred­sjed­nik Vla­de i mi­ni­star prav­de Zo­ran Pa­žin ka­zao je na­kon sjed­ni­ce da je Vla­da po­dr­ža­la Ko­mi­si­ju za me­di­je i is­ka­za­la pu­nu sprem­nost da is­pu­ni sve pre­po­ru­ke ko­je su u nje­noj nad­le­žno­sti i u skla­du sa va­že­ćim pro­pi­si­ma.
– Vla­da di­je­li za­bri­nu­tost Ko­mi­si­je za me­di­je u po­gle­du pred­me­ta za ko­je pri­je­ti opa­snost za­sta­re u ne­kom na­red­nom pe­ri­o­du. Kao dru­štvo ne smi­je­mo bi­ti in­di­fe­rent­ni u od­no­su na tu či­nje­ni­cu, a da se ni­je­smo pret­hod­no uvje­ri­li da su or­ga­ni ura­di­li sve što je u nji­ho­voj nad­le­žno­sti da se do kra­ja is­tra­ži sva­ki slu­čaj po­je­di­nač­no – po­ru­čio je Pa­žin na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re.
Zbog to­ga je, ka­ko je re­kao, Vla­da do­ni­je­la za­ključ­ke ko­ji­ma pre­po­ru­ču­je Vr­hov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu da, ima­ju­ći u vi­du na­la­ze iz iz­vje­šta­ja ko­mi­si­je, in­ten­zi­vi­ra ak­tiv­no­sti i pre­i­spi­ta efi­ka­snost i dje­lo­tvor­nost svih is­tra­ga na­pa­da na no­vi­na­re i imo­vi­nu me­di­ja ko­je su bi­le ili je­su u nad­le­žno­sti tu­ži­la­šta­va. Pa­žin je re­kao da je tu­ži­la­štvu pre­po­ru­če­no da o pred­u­ze­tim ak­tiv­no­sti­ma oba­vi­je­sti Vla­du u ro­ku od 30 da­na, sa po­seb­nim osvr­tom na pred­me­te za ko­je opa­snost za­sta­re pri­je­ti to­kom ove go­di­ne.
– Vla­da je, ta­ko­đe, za­du­ži­la Upra­vu po­li­ci­je da, na ba­zi na­la­za iz­vje­šta­ja Ko­mi­si­je, pre­i­spi­ta po­stu­pa­nje slu­žbe­ni­ka po­li­ci­je u is­tra­ga­ma na­pa­da na no­vi­na­re i imo­vi­nu me­di­ja i utvr­di da li je bi­lo even­tu­al­nih pro­pu­sta u ra­du, i da o to­me in­for­mi­še Vla­du u ro­ku od 30 da­na – na­gla­sio je on.
Pa­žin je pod­sje­tio da je Ko­mi­si­ja pro­ble­ma­ti­zo­va­la pi­ta­nje za­tam­nje­nja lič­nih po­da­ta­ka u pred­me­ti­ma is­tra­ga, i da po­sto­ji raz­li­či­ta prak­sa iz­me­đu po­li­ci­je i tu­ži­la­štva, pri če­mu Upra­va po­li­ci­je sli­je­di smjer­ni­ce ko­je je do­bi­la od Agen­ci­je za za­šti­tu lič­nih po­da­ta­ka i slo­bo­dan pri­stup in­for­ma­ci­ja­ma, dok tu­ži­la­štvo ne za­tam­nju­je lič­ne po­dat­ke.
– Ima­ju­ći to u vi­du, upu­ti­li smo pre­po­ru­ke Agen­ci­ji da pre­i­spi­ta svo­je sta­vo­ve ve­za­no za ovo pi­ta­nje i mo­guć­nost pri­stu­pa čla­no­va Ko­mi­si­je po­da­ci­ma o lič­no­sti, na­rav­no, sa­mo u onom di­je­lu ko­ji se od­no­si na rad ko­mi­si­je, a u skla­du sa va­že­ćim pro­pi­si­ma – ka­zao je Pa­žin.
Do­dao je da je Vla­da po­zi­tiv­no ri­je­ši­la pi­ta­nje na­kna­de čla­no­vi­ma Ko­mi­si­je, ko­je je ta­ko­đe bi­lo pre­po­zna­to kao pro­blem u pret­hod­nom ra­du tog ti­je­la. Pa­žin je re­kao da je Vla­da pri­hva­ti­la ini­ci­ja­ti­vu Ko­mi­si­je i za­du­ži­la Mi­ni­star­stvo unu­tra­šnjih po­slo­va da sve iz­vje­šta­je o ra­du tog ti­je­la re­dov­no ob­ja­vlju­je na svom saj­tu, uklju­ču­ju­ći i pre­po­ru­ke i za­ključ­ke po pre­po­ru­ka­ma ko­je će do­no­si­ti Vla­da.
– Pre­ma to­me, oče­ku­je­mo u re­la­tiv­no krat­kom vre­me­nu od 30 da­na po­vrat­ne in­for­ma­ci­je od nad­le­žnih or­ga­na, i oče­ku­je­mo da te in­for­ma­ci­je bu­du pod­sti­caj u da­ljem, još efi­ka­sni­jem ra­du Ko­mi­si­je – na­gla­sio je Pa­žin.A.O.


Vrijeme je da počnu smjene

Predsjednik Komisije za praćenje istraga napada na novinare Nikola Marković kazao je da će za 30 dana imati uslove da pokrenu pitanje odgovornosti u tužilaštvu i policiji. On je pozdravio potez Vlade da naloži ispitivanje efikasnosti u istragama napada na novinare i medije.
– Ovo je dobar prvi korak, ali moram da izrazim rezervu jer smo više puta iz Vlade dobijali obećanja, pa se ništa nije desilo. Ako budu radili ono kako je po slovu zakona, očekujemo da već za 30 dana pokrenemo pitanje profesionalne odgovornosti nadležnih u policiji i tužilaštvu – kazao je Marković.
Podsjeća da je zastara nastupila zbog paljenja vozila ND „Vijesti“ iz 2011. te da u maju nastupa apsolutna zastara u slučaju napada na novinara Mladena Stojovića za koji istraga nikad nije otvorena.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"