Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Gradonačelnik Pljevalja ide 24 dana u zatvor * Zaposlio ministrovu kćerku i brata * Prodali stan bez našega znanja * Život neće stati zbog nenadležnog suda * Putinovi oligarsi na udaru * Izdaja Bregzita gurnuće London u krizu * Brzo, brže, kvalitetnije
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR PEJOVIĆ, MINISTAR EVROPSKIH POSLOVA:
Evropska unija možda nije efikasna kao Turska i nije možda toliko sposobna da zaista rješava brzo pitanja kao Rusija.

Vic Dana :)

Skupile se životinje u šumi da se takmiče u pričanju viceva. Prethodno se dogovore da ubiju onoga čijem se vicu ne budu svi smijali. Prva počne lisica. Ispriča vic i na kraju svi se smiju, osim mede, pa ubiju liju. Zatim dođe vuk. Ispriča vic, svi ćute, samo se meda smije. Pitaju ga ostali:
– Šta je, medo, što se smiješ?
Meda će:
– Ala je bio dobar onaj lijin!


Momak kaže djevojci:
– Ja bih tebe mogao da gledam čitavog dana.
– Što, je l` sam ti mnogo lijepa?
– Ma jok, nego si `slučaj za posmatranje`!

Kaže profesor studentu:
– Kolega, ne možete spavati na mom predavanju!
Student odgovori:
– Možda bih i mogao da ste malo tiši!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo SINDIKAT DOKTORA MEDICINE REAGOVAO ZBOG SLUČAJA DJEČAKA P.J.
Ljekar sumnjao na sistemsku bolest
Dječja bolnica Ljekar sumnjao na sistemsku bolest
Na dje­ča­ku P.J, ko­me je 6. ja­nu­a­ra pru­že­na me­di­cin­ska po­moć u Dječ­joj bol­ni­ci, ni­je bi­lo tra­go­va pr­sti­ju, ni pred­me­ta, ni­ti su ra­di­o­lo­ške pre­tra­ge uka­za­le na zna­ke fi­zič­kog zlo­sta­vlja­nja. To je sa­op­šte­no iz Sin­di­ka­ta dok­to­ra me­di­ci­ne, ko­ji tvr­de da lje­ka­ri Kli­nič­kog cen­tra Cr­ne Go­re (KCCG) mje­seč­no pri­me sto­ti­njak dje­ce sa he­ma­to­mi­ma na gla­vi, ko­ji su, ka­ko na­vo­de, naj­če­šće po­sle­di­ca pa­da.
Ka­ko ka­žu dok­to­ri, iz po­na­ša­nja, sa­da po­koj­nog, dje­ča­ka ni­je se mo­glo za­klju­či­ti da je žr­tva na­si­lja i da ga očuh zlo­sta­vlja.
– Na pre­gle­du dje­čak je bio mi­ran i sje­dio je u kri­lu oču­ha, što je još jed­na či­nje­ni­ca ko­ja or­di­ni­ra­ju­ćeg lje­ka­ra ni­je na­ve­la na pret­po­stav­ku da je di­je­te tr­pje­lo na­si­lje. Na­i­me, di­je­te ko­je tr­pi na­si­lje če­sto je uz­ne­mi­re­no u bli­zi­ni oso­be ko­ja spro­vo­di na­si­lje. Ve­će di­je­te to mo­že ver­ba­li­zo­va­ti, dok ma­nje di­je­te to is­po­lja­va pla­čem. Di­je­te ni­je ho­spi­ta­li­zo­va­no zbog po­vre­de ko­ju je za­do­bi­lo, ka­ko se to na­vo­di u jav­no­sti, već je upu­će­no na do­dat­na is­pi­ti­va­nja po­što je or­di­ni­ra­ju­ći lje­kar zbog uve­ća­nih lim­fnih čvo­ro­va na vra­tu po­sum­njao na si­stem­sku bo­lest kod dje­ča­ka. Da­kle di­je­te ni­je bi­lo ho­spi­ta­li­zo­va­no, već upu­će­no da mu se sju­tra­dan iz­vr­še do­dat­ne pre­tra­ge ka­ko bi se ot­klo­ni­la sum­nja na nje­go­vo even­tu­al­no na­ru­še­no zdrav­stve­no sta­nje. Na­ro­či­to že­li­mo is­ta­ći i či­nje­ni­cu da je di­je­te pri­mio vr­hun­ski lje­kar i pro­fe­si­o­na­lac iz dje­čje bol­ni­ce ko­ji je pre­po­znat kao je­dan od naj­bo­ljih, naj­po­sve­će­ni­jih i naj­po­žr­tvo­va­ni­jih ko­le­ga i ko­ji je u vi­še na­vra­ta pri­ja­vlji­vao sum­nju na na­si­lje nad dje­com, ka­da su na to upu­ći­va­li zna­ci i simp­to­mi – na­vo­di se u re­a­go­va­nju Sin­di­ka­ta dok­to­ra me­di­ci­ne.
Ka­žu da su dok­to­ri po­go­đe­ni smr­ću pet­na­e­sto­mje­seč­nog dje­ča­ka, kao i svi osta­li gra­đa­ni.
– Ne­vje­ri­ca i bol ko­ju iza­zi­va či­nje­ni­ca da je di­je­te sa­mo i ne­moć­no pro­la­zi­lo kroz su­ro­vost ko­ja se ra­zum­nom čo­vje­ku ne mo­že ob­ja­sni­ti iza­zi­va emo­ci­je zbog ko­jih ola­ko skli­zne­mo u po­tre­bu da su­di­mo i na­la­zi­mo kriv­ca u že­lji da po­ku­ša­mo ma­kar ne­što da is­pra­vi­mo. Mi cr­no­gor­ski lje­ka­ri po­go­đe­ni smo ovom tra­ge­di­jom ko­li­ko i osta­li na­ši su­gra­đa­ni i ne na­la­zi­mo se na su­prot­noj stra­ni jav­no­sti ko­ja ovih da­na pre­i­spi­tu­je na­šu sa­vje­snost i pro­fe­si­o­nal­no po­stu­pa­nje. Re­ak­ci­ja di­je­la jav­no­sti ko­ja skre­će pa­žnju sa si­stem­skih pro­pu­sta u dru­štvu u ko­me se kri­mi­nal­ci še­ta­ju ne­ka­žnje­no, a žr­tve se bo­je da pri­ja­ve na­si­lje, u ko­me me­di­cin­sko mi­šlje­nje da­je pred­sjed­nik advo­kat­ske ko­mo­re, dok se od­go­vor­nost za smrt dje­te­ta tra­ži u lje­ka­ri­ma, vje­ru­je­mo pro­iz­i­la­zi iz ne­u­pu­će­no­sti u či­nje­ni­ce – na­ve­li su iz Sin­di­ka­ta.
Na­po­mi­nju da je dje­čak do­ve­den 6. ja­nu­a­ra 2018. go­di­ne u KC sa jed­nom po­vre­dom, he­ma­to­mom na če­lu. Ta po­vre­da je, ka­ko do­da­ju, od­go­va­ra­la po­da­ci­ma ko­je su lje­ka­ru da­li očuh i nje­gov kom­ši­ja po­li­ca­jac.

A.O.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"