Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
76 abortusa jer su bile djevojčice * Šaranoviću pozlilo, sjednica prekinuta * Tužilaštvu sumnjive samo donacije DF-a * Sveštenici moraju da polažu crnogorski * 76 abortusa jer su bile djevojčice * Pogled kroz dvogled * Igre ispraznog
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Luiđ Škrelja:
– Politički život neće stati zbog nenadležnog suda i Gorana Đurovića.

Vic Dana :)

Šta se desi policajcu kada pojede komarca?
– Ima više mozga u stomaku, nego u glavi.

Zaustavi policajac vozača:
– Da li ste nešto popili?
– Popio sam jedan kapućino.
Policajac sumnjičavo vrti glavom i pita:
– A da nisu ipak bila dva-tri kapućina?

Saobraćajac u kontroli kaže Cigi vozaču kog je zaustavio:
– Ovo što Vi vozite ne može se nazvati automobilom!
Ciga mu odgovori:
–Da, znam, zato i nemam vozačku dozvolu!

– Halo, policija, moj komšija valja travu!
– A koliko je paketić?
– Hiljadarka.
– Skupo, ne kupuj od njega!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo TEŠKO OBOLJELOJ ROSI KNEŽEVIĆ (27) IZ NIKŠIĆA NEOPHODNO 60.000 ZA LIJEČENJE U INOSTRANSTVU
Bez transplantacije svaki dan života je nagrada
Knežević Bez transplantacije svaki dan života je nagrada Jedina opcija za život mi je Moskva, ako mi, naravno, pomognu dobri ljudi. Svaki novi dan mi je kao nagrada, ali se nadam da ću uspjeti – ispričala je za „Dan” Rosa Knežević
Dva­de­set­sed­mo­go­di­šnja Nik­ši­ćan­ka Ro­sa Kne­že­vić od 2011. go­di­ne bo­ri se sa obo­lje­njem bu­bre­ga i od ta­da je na di­ja­li­zi. Ka­ko je nje­no zdrav­stve­no sta­nje iz go­di­ne u go­di­nu sve lo­ši­je, neo­p­hod­na joj je hit­na tran­splan­ta­ci­ja bu­bre­ga za šta ni­je u mo­guć­no­sti da obez­bi­je­di sred­stva. Po­što ne­ma do­na­to­ra, ope­ra­ci­ja je je­di­no mo­gu­ća na pri­vat­noj kli­ni­ci u Mo­skvi, gdje bi joj bi­lo po­treb­no od 55.000 do 60.000 eura.
Kon­takt sa ta­mo­šnjom kli­ni­kom ostva­ri­la je sa­ma pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci, a po­sred­stvom pa­ci­je­na­ta iz Cr­ne Go­re ko­ji su tu već oba­vi­li tran­splan­ta­ci­ju. Osnov­ni uslov je, me­đu­tim, da na svom ra­ču­nu ima neo­p­hod­nu su­mu nov­ca.
– U Cr­noj Go­ri sam na li­sti če­ka­nja od 2013. go­di­ne, a ka­ko di­ja­li­za ne­ga­tiv­no uti­če na osta­le or­ga­ne i krv­ne su­do­ve i tra­je već vi­še od šest go­di­na, tran­splan­ta­ci­ju bi bi­lo po­treb­no ura­di­ti što pri­je. U Mo­skvi bi me uvr­sti­li u nji­ho­vu na­ci­o­nal­nu li­stu i, ka­ko su mi po­ja­sni­li, če­ka­la bih naj­du­že go­di­nu. Na­dam se da bih to­li­ko iz­dr­ža­la jer mi je zdra­vlje sva­kog da­na lo­ši­je – is­pri­ča­la je za „Dan” Kne­že­vi­će­va.
Za­po­sle­na ni­je, a je­di­no pri­ma­nje za nju i maj­ku sa ko­jom ži­vi u iz­najm­lje­nom sta­nu u nik­šić­kom na­se­lju Dra­go­va Lu­ka je­ste pri­ma­nje po osno­vu tu­đe nje­ge i po­mo­ći i na­dok­na­da sa Bi­roa ra­da. Kne­že­vi­će­va je is­ta­kla da je bez­u­spje­šno po­ku­ša­la do­na­to­ra da pro­na­đe me­đu srod­ni­ci­ma. Nje­ni ro­di­te­lji su raz­ve­de­ni, ali su obo­je oba­vi­li ana­li­ze. Me­đu­tim, maj­ka bo­lu­je od jed­nog ob­li­ka le­u­ke­mi­je, a otac je sr­ča­ni bo­le­snik.
– Ne­mam bra­će, ni se­sta­ra, a ne­ko­li­ko bli­skih srod­ni­ka je ta­ko­đe bi­lo na is­pi­ti­va­nju, ali je i to bi­lo ne­u­spje­šno. Cr­na Go­ra ima ugo­vor je­di­no sa Hr­vat­skom, ali na ta­mo­šnjim kli­ni­ka­ma mo­ra­la bih da odem sa do­na­to­rom, što je slu­čaj i sa Tur­skom. Je­di­na op­ci­ja za ži­vot mi je Mo­skva, ako mi, na­rav­no, po­mog­nu do­bri lju­di. Sva­ki no­vi dan mi je kao na­gra­da, ali se na­dam da ću us­pje­ti – ka­za­la je Ro­sa Kne­že­vić, do­da­ju­ći da je na po­mo­ći ne­iz­mjer­no za­hval­na dok­to­ri­ci Ma­ri­ni Mu­go­ši, iz Kli­nič­kog cen­tra, oso­blju nik­šić­kog odje­lje­nja za di­ja­li­zu i dr An­dri­ji Vu­jo­vi­ću.
Ka­ko tvr­di, Udru­že­nje mla­dih sa hen­di­ke­pom i Udru­že­nje mu­zi­ča­ra joj po­ma­žu ta­ko što nje­ne mol­be jav­no ob­ja­vlju­ju. Udru­že­nje mla­dih sa hen­di­ke­pom je, ka­za­la je Kne­že­vi­će­va, ne­dav­no do­pi­se upu­ti­lo mi­ni­star­stvi­ma zdra­vlja i ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja od ko­jih oče­ku­ju od­go­vor. Me­đu­tim, na­ve­la je ona, ne­po­sto­ja­nje ugo­vo­ra sa Ru­si­jom pre­pre­ka je da joj se po­mog­ne u obez­bje­đi­va­nju nov­ca. Za pri­ku­plja­nje sred­sta­va kod Pr­ve ban­ke na nje­no ime otvo­ren je ži­ro ra­čun 535-0100100587887-08, a Kne­že­vi­će­va mo­li da joj po­mog­nu svi oni ko­ji to mo­gu.
B.B.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"