Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2018-03-07 FLEŠ
Do­ni­ra­li ku­ti­je za ot­pad
Ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je „Ze­le­no sr­ce“ i „Mon­te Eko re­ci­kla­ža“ do­ni­ra­le su re­ci­kla­žne ku­ti­je za od­la­ga­nje pa­pir­nog ot­pa­da Po­slov­no-lo­gi­stič­kom cen­tur Mo­ra­ča (PLC Mo­ra­ča) i fir­ma­ma za­ku­pa­ci­ma u tom kom­plek­su. Ka­ko se na­vo­di u sa­op­šte­nju, sva­ka kan­ce­la­ri­ja ima svo­ju ku­ti­ju, a oba­ve­za za­po­sle­nih je da u nju od­la­žu sa­mo pa­pir­ni ot­pad.
Za od­voz pa­pi­ra je za­du­že­no „Ze­le­no sr­ce“, dok je za pro­ces re­ci­kla­že za­du­že­na or­ga­ni­za­ci­ja „Mon­te Eko“.
– Sma­tra­mo da je jed­na ova­kva ak­ci­ja vr­lo ko­ri­sna i ma­li ali zna­ča­jan ko­rak u pro­mo­vi­sa­nju prak­se re­ci­kli­ra­nja bi­lo ko­je vr­ste ot­pa­da – re­kao je iz­vr­šni di­rek­tor PLC Mo­ra­ča Bal­ša Ča­vlo­vić.
Osni­vač or­ga­ni­za­ci­je „Ze­le­no sr­ce“ Pe­tar Kri­vo­ka­pić re­kao je da se ra­du­je što prak­sa re­ci­kla­že pa­pi­ra, ko­ja po­sto­ji tek šest mje­se­ci u Pod­go­ri­ci, po­sta­je vr­lo pri­hva­tlji­va i pre­po­zna­tlji­va.
A.O.

Bo­ško­vić u Izra­e­lu
Mi­ni­star od­bra­ne Pre­drag Bo­ško­vić bo­ra­vi­će da­nas i sju­tra u zva­nič­noj po­sje­ti Mi­ni­star­stvu od­bra­ne Izra­e­la. Ka­ko je na­ja­vlje­no iz Mi­ni­star­stva od­bra­ne, Bo­ško­vić će se sre­sti sa izra­el­skim mi­ni­strom od­bra­ne Avig­do­rom Li­ber­ma­nom, sa ko­jim će pot­pi­sa­ti me­mo­ran­dum o ra­zu­mi­je­va­nju.
– Mi­ni­star će to­kom bo­rav­ka u Tel Avi­vu po­sje­ti­ti me­mo­ri­jal­ni voj­ni mu­zej, dok će u Je­ru­sa­li­mu po­lo­ži­ti vi­je­nac u Jad Va­še­mu, me­mo­ri­jal­nom cen­tru žr­tva­ma Ho­lo­ka­u­sta. Bo­ško­vić će u Izra­e­lu obi­ći i vi­še kom­pa­ni­ja ko­je se ba­ve pro­iz­vod­njom voj­ne opre­me – na­ja­vlje­no je iz MO.
A.O.

Jav­na ras­pra­va
Mi­ni­star­stvo odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma po­kre­nu­lo je jav­nu ras­pra­vu o pred­lo­gu ured­be o za­bra­ni i ogra­ni­če­nju ko­ri­šće­nja, sta­vlja­nja u pro­met i pro­iz­vod­nji he­mi­ka­li­ja ko­je pred­sta­vlja­ju ne­pri­hva­tljiv ri­zik po zdra­vlje lju­di i ži­vot­nu sre­di­nu. Ka­ko su na­ja­vi­li, jav­na ras­pra­va će tra­ja­ti do 15. apri­la.
A.O.

Za­vr­ši­li kurs za bor­be­nog spa­si­o­ca
Kurs za bor­be­nog spa­si­o­ca za­vr­ši­lo je 15 pri­pad­ni­ka Voj­ske Cr­ne Go­re. Ka­ko su ka­za­li iz Mi­ni­star­stva od­bra­ne, kurs je po­čeo 19. fe­bru­a­ra.
– Cilj kur­sa je ospo­so­blja­va­nje za pru­ža­nje pr­ve po­mo­ći po­vri­je­đe­nom u bor­be­nim uslo­vi­ma, a svi po­la­zni­ci uspje­šno su za­vr­ši­li po­sta­vlje­ne za­dat­ke. Ser­ti­fi­ka­te o uspje­šno za­vr­še­noj obu­ci po­la­zni­ci­ma kur­sa do­di­je­lio je za­mje­nik ko­man­dan­ta Cen­tra za obu­ku VCG, ma­jor Mi­lo­je Kne­že­vić – ka­za­li su iz MO.
A.O.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"