Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vučurovićev potpis za Milačića, Dajkovićev za Miličkovića * Na istu imovinu upisana šesta hipoteka * Za torturu po 17 mjeseci * Roćen gasi požar u DPS-u Pljevlja * Junajted napada Sevilju, „plavci” Barsu * Novaka čeka mukotrpan povratak * Plavi ovjerili drugo mjesto
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Predrag Spasojević, predsjednik Sindikata ZIKS-a:
– Sudije i tužioci podržavaju kriminalce.

Vic Dana :)

Chuck Norris je osvojio Vimbledon bejzbol palicom.
Šta je Čak Noris slušao sedamdesetih?
- Devedesete!
Ljudi su se popeli na Mjesec, a Čak Noris se popeo na godinu!
Kako je nastao točak?
- Čak Noris uradio kolut naprijed, pa su svi povikali: To Čak, to Čak!
Došla Smrt sa maskom, kosom, i ide od vrata do vrata. Dođe na jedna vrata, zvoni, kad ono, vrata otvara Čak Noris. Gleda Smrt Čak Norisa, gleda on Smrt, kad odjednom, Smrt digne ruke i vikne:
– MASKENBAL!!!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo KOMPANIJA „WIRELESS MONTENEGRO” GODINAMA POSLUJE NEGATIVNO
Vladina firma u minusu 146.000
Lazović Vladina firma u minusu 146.000 Poslednji finansijski izvještaj kompanije „Wireless Montenegro”, koja je dijelom u vlasništvu države, pokazuje da ta firma posluje negativno sa gubitkom od oko 146.000 eura. Radi se o kompaniji, koja je trebalo da primijeni digitalni radio sistem TETRA na teritoriji Crne Gore i pruži usluge bežičnog besplatnog interneta u svim opštinama za potrebe građana
N
i na­kon vi­še od šest go­di­na po­sto­ja­nja, kom­pa­ni­ja „Wi­re­less Mon­te­ne­gro”, ko­ja je di­je­lom u vla­sni­štvu dr­ža­ve, ni­je po­če­la da po­slu­je po­zi­tiv­no. U po­sled­njem fi­nan­sij­skom iz­vje­šta­ju, do­sta­vlje­nom Po­re­skoj upra­vi u 2017. go­di­ni, mo­že se vi­dje­ti da „Wi­re­less Mon­te­ne­gro” po­slu­je sa gu­bit­kom od oko 146.000 eura.
Ra­di se o kom­pa­ni­ji ko­ja je osno­va­na kra­jem sep­tem­bra 2011. na ba­zi pri­vat­no-jav­nog part­ner­stva iz­me­đu Vla­de Cr­ne Go­re i austrij­ske kom­pa­ni­je „EOSS GmbH In­no­va­ti­ons ma­na­ge­ment” iz Gra­ca.
Cilj osni­va­nja je bi­la im­ple­men­ta­ci­ja di­gi­tal­nog ra­dio-si­ste­ma TE­TRA stan­dar­da na te­ri­to­ri­ji ci­je­le Cr­ne Go­re i pru­ža­nje uslu­ge be­žič­nog bes­plat­nog in­ter­ne­ta u svim op­šti­na­ma za po­tre­be gra­đa­na Cr­ne Go­re, kao i u svr­hu da­va­nja do­dat­nih uslu­ga tu­ri­sti­ma ko­ji bo­ra­ve u Cr­noj Go­ri.
„Wi­re­less Mon­te­ne­gro” je pr­va kom­pa­ni­ja u Cr­noj Go­ri osna­va­na na ba­zi pri­vat­no – jav­nog part­ner­stva u toj obla­sti. No­vi­na­ri „Da­na” kon­tak­ti­ra­li su iz­vr­šnog di­rek­to­ra Bla­ža Ša­ba­na, ko­ji je sa­op­štio da pro­je­kat ra­di po pla­nu i da se fi­nan­si­ra od sred­sta­va austrij­ske raz­voj­ne ban­ke, ko­ja je pod mi­ni­star­stvom fi­nan­si­ja te ze­mlje.
– Pro­je­kat ide svo­jim to­kom i sad u ju­nu ove go­di­ne oče­ku­je­mo da bu­de is­fi­nan­si­ra­na dru­ga fa­za. Ra­di se o pro­jek­tu ko­ji je op­te­re­ćen kre­di­ti­ma i u ovom tre­nut­ku mo­gu da ka­žem da sve ide po pla­nu. U okvi­ru ovog si­ste­ma ra­di i po­li­ci­ja, va­tro­ga­sci i ko­mu­nal­na po­li­ci­ja. Mi sa dru­ge stra­ne iz­vr­ša­va­mo sve fi­nan­sij­ske oba­ve­ze pre­ma dr­ža­vi, za­po­sle­ni­ma i kre­di­to­ri­ma. Sve što vas in­te­re­su­je ve­za­no za pro­je­kat do­stup­no je za uvid u kom­pa­ni­ji – re­kao je Ša­ban.
Pre­ma po­da­ci­ma Cen­tral­nog re­gi­stra pri­vred­nih su­bje­ka­ta (CRPS), Vla­da Cr­ne Go­re vla­snik je 25 od­sto kom­pa­ni­je „Wi­re­less Mon­te­ne­gro“, dok je 75 od­sto u vla­sni­štvu fir­me iz Austri­je.
U ime Vla­de Cr­ne Go­re, ne­ka­da­šnji mi­ni­star za in­for­ma­ci­o­no dru­štvo i te­le­ko­mu­ni­ka­ci­je Vu­ji­ca La­zo­vić i di­rek­tor „EOSS GmbH” iz Austri­je Majkl Bla­šić, pot­pi­sa­li su 2011. go­di­ne ugo­vor o osni­va­nju za­jed­nič­ke kom­pa­ni­je „Wi­re­less Mon­te­ne­gro”.
– Kom­pa­ni­ja za­po­šlja­va struč­ne ka­dro­ve ko­ji ima­ju is­ku­stva u ovoj obla­sti i ko­ji su uče­stvo­va­li pri­li­kom mon­ta­že i pu­šta­nja u rad pr­ve fa­ze TE­TRA mre­že i ko­ji su pro­šli obu­ke od stra­ne cen­tra za obu­ku Mo­to­ro­la eks­pe­ra­ta u Ber­li­nu. Za­po­sle­ni su ospo­so­blje­ni da vr­še sa­mo­stal­no odr­ža­va­nje ure­đa­ja i opre­me TE­TRA mre­že i da re­a­gu­ju u ve­o­ma krat­kom ro­ku u slu­ča­ju kva­ro­va ... – pi­še na saj­tu fir­me „Wi­re­less Mon­te­ne­gro”.
TE­TRA si­stem pru­ža uslu­ge ko­ri­sni­ci­ma kao što su po­li­ci­ja, voj­ska, slu­žbe za van­red­ne si­tu­a­ci­je, slu­žbe spa­sa­va­nja, bol­nič­kim cen­tri­ma i slu­žba­ma hit­ne po­mo­ći, me­đu ko­ri­sni­ci­ma su i slu­žbe jav­nog pre­vo­za (že­lje­zni­ca, avio i auto­bu­ski pre­voz), raz­li­či­te ko­mu­nal­ne slu­žbe...
Po­red uslu­ge TE­TRA si­ste­ma, fir­ma „Wi­re­less Mon­te­ne­gro” je tre­ba­lo da pru­ži uslu­ge be­žič­nog bes­plat­nog in­ter­ne­ta u svim op­šti­na­ma za po­tre­be gra­đa­na Cr­ne Go­re, kao i u svr­hu da­va­nja do­dat­nih uslu­ga tu­ri­sti­ma ko­ji bo­ra­ve u Cr­noj Go­ri. Ipak, pre­ma tvrd­nja­ma gra­đa­na, da­nas bes­plat­ni in­ter­net te kom­pa­ni­je ne mo­že da se ko­ri­sti.
R.D.


Mar­ko­vić uki­nuo mi­ni­star­stvo

Mi­ni­star­stvo za in­for­ma­ci­o­no dru­štvo i te­le­ko­mu­ni­ka­ci­je (MIDT) je pre­sta­lo sa ra­dom 2016. go­di­ne, shod­no ured­bi ko­ju je Vla­da do­ni­je­la 25. no­vem­bra te go­di­ne. U no­vom sa­zi­vu Vla­de, na či­jem je če­lu Du­ško Mar­ko­vić, ni­je bi­lo mje­sta za pred­stav­ni­ka tog dr­žav­nog or­ga­na. Dje­lo­krug tog re­so­ra je na­kon to­ga po­di­je­ljen na mi­ni­star­stva jav­ne upra­ve i eko­no­mi­je. Na če­lu MIDT od 2009. do 2016. go­di­ne na­la­zio se biv­ši pot­pred­sjed­nik Vla­de za eko­nom­sku po­li­ti­ku Vu­ji­ca La­zo­vić. MIDT je dok je bi­lo u funk­ci­ji bro­ja­lo oko 60 za­po­sle­nih.


Ulo­že­ni mi­li­o­ni

U fi­nan­sij­skom iz­vje­šta­ju za 2016. go­di­nu kom­pa­ni­je „Wi­re­less Mon­te­ne­gro” mo­že se vi­dje­ti da je ukup­na ak­ti­va te fir­me bi­la oko pet mi­li­o­na eura. Od tog iz­no­sa 3,4 mi­li­o­na se od­no­si na stal­nu imo­vi­nu kom­pa­ni­je. Upi­sa­no je da je fir­ma „Wi­re­less Mon­te­ne­gro” to­kom 2016. ima­la oko 1,6 mi­li­o­na ne­kret­ni­na, po­stro­je­nja i opre­me.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne izbore za odbornike u SO Nikšić koji će biti održani 14.03.2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"