Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Među napadačima i sin Vesne Medenice * Milu ne vjeruje pola države * Upozoravao komandire na maskiranog muškarca * Za 50 pacijenata nema kreveta * Osnovan savez za odbranu zemalja centralne Evrope * Jeremić drugi nakon petog kruga glasanja * Ćuruviju ubili „ovi Radonjini”
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 27-09-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Osman Subašić, funkcioner SDP-a :
Kupuju glasove parama od prodaje droge, i to droge kojom se truje naša omladina. Zato ne prodajte glas. Glasajte glavom i srcem, jer će taj glas u suprotnom služiti protiv vas.

Vic Dana :)

Koja je jedina prilika u kojoj se muškarci sjete večere uz svijeće?
Kad nestane struje.

- Tata! Tata! Izbio nam požar u kući!
- Izađi brzo napolje i ne deri se toliko! Probudićeš mamu!

Što radi zlatna ribica u čaši mineralne vode?
Uživa u hidromasaži.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo PORODICA NIKLANOVIĆ NAJAVILA DA ĆE EVROPSKOM SUDU PODNIJETI TUŽBU PROTIV CRNE GORE U Strazburu traže djedovinu
<br /> Advo­kat­ski tim brat­stva Ni­kla­no­vić od­lu­čio je da Evrop­skom su­du za ljud­ska pra­va u Stra­zbu­ru pod­ne­se tu­žbu pro­tiv dr­ža­ve Cr­ne Go­re zbog po­vre­de pra­va za­ga­ran­to­va­nih Usta­vom Cr­ne Go­re i evrop­skom Kon­ven­ci­jom o ljud­skim pra­vi­ma. Ukup­no 23 po­ro­di­ce iz brat­stva Ni­kla­no­vić ko­ji su dr­ža­vlja­ni SAD, Cr­ne Go­re, Sr­bi­je, Hr­vat­ske i Slo­ve­ni­je već de­set go­di­na vo­de spor pred cr­no­gor­skim su­do­vi­ma za do­ka­zi­va­nje vla­sni­štva u Bu­dvi ko­je im pri­pa­da vi­še od 100 go­di­na.
Advo­ka­ti fa­mi­li­je Ni­kla­no­vić Ni­ko­la Mar­ti­no­vić i Mar­ko Mi­lo­še­vić iz Pod­go­ri­ce na­vo­de da je Op­šti­na Bu­dva još 2002. go­di­ne bez i jed­nog do­ku­men­ta, čak i bez rje­še­nja pre­ve­la ze­mlju Ni­kla­no­vi­ća u op­štin­sku, a po­tom pro­da­la stra­nom prav­nom li­cu. Dr­žav­nom tu­ži­la­štvu Cr­ne Go­re je pri­je se­dam go­di­na podnesena kri­vič­na pri­ja­va pro­tiv vi­še li­ca zbog vi­še kri­vič­nih dje­la, uklju­ču­ju­ći zlo­u­po­tre­bu slu­žbe­nog po­lo­ža­ja i ne­sa­vje­snog ra­da u slu­žbi.
Pro­da­ja ve­li­kog ze­mlji­šnog kom­plek­sa za­po­če­la je u ju­lu 2006. ka­da je ki­par­ska kom­pa­ni­ja „Da­ne­bro­ok li­mi­ted” ku­pi­la ze­mlju od Op­šti­ne i za to pla­ti­la 4,5 mi­li­o­na eura. Od­mah na­kon to­ga ku­pi­li su i su­sjed­ne par­ce­le i na­pra­vi­li ze­mlji­šni kom­pleks od de­vet hek­ta­ra, na ko­me su im ucr­ta­ni ho­tel­ski ka­pa­ci­te­ti i luk­su­zne vi­le.
– Mi smo sve po­ku­ša­li vo­de­ći se prin­ci­pi­ma prav­ne si­gur­no­sti ko­je bi dr­ža­va Cr­na Go­ra tre­ba­lo da nam obez­bi­je­di. Iako smo dr­ža­vlja­ni vi­še ze­ma­lja, na­ša dje­do­vi­na na­la­zi se u Cr­noj Go­ri gdje smo oče­ki­va­li vla­da­vi­nu pra­va i jed­na­kost. Oče­ki­va­li smo da kao gra­đa­ni ko­ji vu­ku cr­no­gor­ske ko­ri­je­ne i ima­mo svo­ju imo­vi­nu, ostva­ri­mo svo­ja pra­va u Cr­noj Go­ri, s ob­zi­rom na to da je dr­ža­va na pu­tu ka član­stvu u Evrop­skoj uni­ji i uklju­če­na u cio pro­ces evro­a­tlant­skih in­te­gra­ci­ja. Po­što ne mo­že­mo da ka­že­mo da u Cr­noj Go­ri po­sto­ji prin­cip prav­ne si­gur­no­sti, svo­ja pra­va mo­ra­li smo da po­tra­ži­mo i ostva­ru­je­mo i van te­ri­to­ri­je Cr­ne Go­re – iz­ja­vio je Vla­do Ni­kla­no­vić.
Fa­mi­li­ja Ni­kla­no­vić je od 1900. go­di­ne, pre­ma austro­u­gar­skim ma­pa­ma i sta­rom dr­žav­nom ka­ta­stru, pod­ruč­je ar­hi­ve Bu­dva, vla­snik ze­mlje od 51.093,59 me­ta­ra kva­drat­nih, na ka­ta­star­skoj par­ce­li broj pet, KO Re­že­vi­ći. Po­stu­pak o prav­noj svo­ji­ni „otu­đe­ne” par­ce­le za­po­čet je još 2006. go­di­ne pred Osnov­nim su­dom u Ko­to­ru i tra­je do da­nas.
– Prav­ni tim brat­stva Ni­kla­no­vić od­lu­čio je da pod­ne­se tu­žbu pro­tiv dr­ža­ve Cr­ne Go­re Evrop­skom su­du za ljud­ska pra­va u Stra­zbu­ru, na­kon što je i Ustav­ni sud Cr­ne Go­re od­ba­cio žal­bu ošte­će­nih po­ro­di­ca zbog po­vre­de ljud­skih pra­va u pa­ra­lel­nom pred­me­tu ko­ji se vo­di u ve­zi utvr­đi­va­nja ni­štav­no­sti ugo­vo­ra o ne­po­kret­no­sti ko­ji je op­šti­na Bu­dva za­klju­či­la sa stra­nim prav­nim li­cem „Da­ne­bro­ok Li­mi­ted” sa Ki­pra 25. ju­la 2006. go­di­ne – sa­op­šte­no je iz pi-ar kom­pa­ni­je Hri­stov kon­sal­ting ko­ja u jav­no­sti pred­sta­vlja Ni­kla­no­vi­će.
M.S.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"