Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Za pranje para lani nijedna prijava * Za stanarine funkcionera 2,2 miliona eura * Medenici mjesečno 4.000, Vukčević dužan 265.000 * Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Suva krv * I jare i pare
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miloš Konatar, potpredsjednik GP URA:
I ministar Osman Nurković je priznao da članovi odbora direktora Monteputa nemaju neke naročite obaveze osim da po nekoliko puta godišnje prisustvuju sjednicama.

Vic Dana :)

Uhvati policajac lopova. Nemoćni lopov pita policajca:
●Je li mogu da odem čas do one pekare, umrijeću gladan?
Policajac reče:
●Idi, ali odmah da se vratiš.
Policajac ga pusti, lopov pobjegne. Sjutradan isti policajac uhvati istog lopova. Lopov mu kaže:
●Ajde molim te, pusti me da odem do one pekare, umrijeću gladan.
Policajac mu kaže:
●Da bre, nisam ja od juče, ti ostani tu, a ja ću da idem da ti kupim!

Pita sudija Muju: 
- Hoćete li mi reći ko je vaš saučesnik?!
- Na koga ja vam ličim, zar da odam rođenog brata?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija IAKO SU U 2017. PROMIJENJENI PREDSJEDNICI ODBORA DIREKTORA ČETIRI PREDUZEĆA, OPOZICIJA NE VIDI BOLJITAK
Zarotirali partijske vojnike
Krivokapić i Vuksanović Zarotirali partijske vojnike Vlada je promijenila čelne ljude Elektroprivrede, Montenegroerlajnza, Aerodroma i Crnogorskog elektroprenosnog sistema. Umjesto Srđana Kovačevića došao je član Glavnog odbora DPS-a Đoko Krivokapić, Daliborku Pejović je zamijenio član danilovgradskog DPS-a Nikola Vukićević, Vojina Vlahovića član glavnog odbora DPS-a Božidar Vuksanović, dok je Dragana Laketića zamijenila Vesna Bracanović iz SD-a
Ot­ka­ko je Du­ško Mar­ko­vić za­u­zeo mje­sto Mi­la Đu­ka­no­vi­ća na če­lu Vla­de pro­mi­je­nje­ni su pred­sjed­ni­ci od­bo­ra di­rek­to­ra če­ti­ri pred­u­ze­ća. U pi­ta­nju su Elek­tro­pri­vre­da, Mon­te­ne­gro­er­lajnz, Cr­no­gor­ski elek­tro­pre­no­sni si­stem i Aero­dro­mi. Pro­mje­ne, me­đu­tim, ni­je­su bi­le kor­je­ni­te, već su jed­ni par­tij­ski ka­dro­vi za­mi­je­nje­ni dru­gi­ma.
Ta­ko je u EPCG umje­sto du­go­go­di­šnjeg pred­sjed­ni­ka od­bo­ra di­rek­to­ra Sr­đa­na Ko­va­če­vi­ća do­šao član glav­nog od­bo­ra DPS-a Đo­ko Kri­vo­ka­pić, Da­li­bor­ku Pe­jo­vić je u Mon­te­ne­gro­er­laj­nzu za­mi­je­nio du­go­go­di­šnji po­moć­nik mi­ni­stra fi­nan­si­ja Ni­ko­la Vu­ki­će­vić i član da­ni­lov­grad­skog DPS-a. Vo­ji­na Vla­ho­vi­ća je na če­lu od­bo­ra di­rek­to­ra Aero­dro­ma za­mi­je­nio član glav­nog od­bo­ra DPS-a Bo­ži­dar Vuk­sa­no­vić, dok je Dra­ga­na La­ke­ti­ća na če­lu CGES-a za­mi­je­ni­la Ve­sna Bra­ca­no­vić iz SD-a. Ko­va­če­vić i La­ke­tić su na če­lu ener­get­skih kom­pa­ni­ja bi­li sko­ro de­ce­ni­ju, dok su Vla­ho­vić i Pe­jo­vi­će­va ne­ko­li­ko go­di­na oba­vlja­li funk­ci­je pred­sjed­ni­ka od­bo­ra di­rek­to­ra.
Pot­pred­sjed­nik De­mo­kra­ta Mo­mo Ko­pri­vi­ca je oci­je­nio da ka­drov­ske pro­mje­ne u po­me­nu­ta če­ti­ri pred­u­ze­ća uka­zu­ju da se na­sta­vlja par­tij­sko i po­li­tič­ko go­spo­da­re­nje naj­vred­ni­jim dr­žav­nim re­sur­si­ma.
– Upra­vo to naj­bo­lje go­vo­ri da se u osnov­nim po­gle­di­ma na in­sti­tu­ci­je ra­di o vla­di kon­ti­nu­i­te­ta. Ni­ko od Mar­ko­vi­će­vog ka­bi­ne­ta ni­je mo­gao ni oče­ki­va­ti dru­ga­či­ji pri­stup. U pi­ta­nju je isti pri­stup, a dru­ga li­ca. Bo­lji­tak u ovim dr­žav­nim pred­u­ze­ći­ma mo­gu do­ni­je­ti sa­mo dru­ga li­ca i bit­no dru­ga­či­ji pri­stup. U ure­đe­nim dr­ža­va­ma, ako se že­li pro­mje­na, on­da se uvo­de no­va pra­vi­la i mo­de­li – iz­ja­vio je Ko­pri­vi­ca za „Dan”.
Ka­ko je na­veo, pro­mje­ne bez pro­mje­na po­na­ša­nja i svi­je­sti ne do­no­se ni­ka­kav bo­lji­tak.
– Ro­ta­ci­je par­tij­skih voj­ni­ka na mje­sti­ma upra­vlja­nja dr­žav­nim pred­u­ze­ći­ma go­vo­re da se dr­žav­na imo­vi­na tre­ti­ra kao pli­jen i da ne­ma prav­ne pre­pre­ke za gra­bi­te­lje na­rod­nog bo­gat­stva – re­kao je Ko­pri­vi­ca.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, osnov­ni cilj ak­tu­el­ne vla­sti je uhlje­blje­nje par­to­kra­ti­je o tro­šku svih gra­đa­na.
– Dok se gra­đa­ni­ma ste­že ka­iš, par­to­kra­ti­ji se pu­ni džep, ka­ko pu­tem di­rek­tor­skih bo­nu­sa, ta­ko i pu­tem dru­gih pri­vi­le­gi­ja. To se vi­di iz sva­kog po­te­za Mar­ko­vi­će­vog ka­bi­ne­ta u pro­te­klom pe­ri­o­du. An­ga­žo­va­nje par­tij­skih voj­ni­ka kao pred­sjed­ni­ka od­bo­ra di­rek­to­ra dr­žav­nih pred­u­ze­ća sro­za­va kva­li­tet upra­vlja­nja dr­žav­nom imo­vi­nom – is­ta­kao je Ko­pri­vi­ca.
Upra­vo hro­nič­no lo­še upra­vlja­nje dr­žav­nim pred­u­ze­ći­ma i imo­vi­nom, ka­ko je na­veo, ve­li­ko je op­te­re­će­nje za pri­vre­du na­še ze­mlje, a i stva­ra se do­dat­ni pri­ti­sak na iona­ko oro­nu­li si­stem jav­nih fi­nan­si­ja.
– U uslo­vi­ma ra­stu­ćeg jav­nog du­ga i kon­stant­nih bu­džet­skih de­fi­ci­ta, jed­na od hit­nih mje­ra je tre­ba­lo da bu­de pro­mje­na na­či­na upra­vlja­nja dr­žav­nim pred­u­ze­ći­ma. Bez to­ga ne­ma ozdra­vlje­nja pri­vre­de, ali ni is­pu­nja­va­nja eko­nom­skih kri­te­ri­ju­ma EU ko­ji sto­je pred dr­ža­va­ma kan­di­da­ti­ma. Pod­sje­ća­nja ra­di, is­pu­nja­va­nje eko­nom­skih kri­te­ri­ju­ma je ve­o­ma pro­ble­ma­ti­zo­va­no u po­sled­njem Iz­vje­šta­ju EU o na­pret­ku – za­klju­čio je Ko­pri­vi­ca.
D.M.


Uve­sti sank­ci­je i na­gra­de

U krat­kom ro­ku u dr­žav­nim pred­u­ze­ći­ma, ako se že­li nji­ho­va kon­so­li­da­ci­ja, tre­ba pred­u­ze­ti dvi­je mje­re, ka­zao je Ko­pri­vi­ca.
– Pr­vo, an­ga­žo­va­nje istin­ski ne­za­vi­snih i kom­pe­tent­nih me­na­dže­ra ko­ji bi de­fi­ni­sa­li pro­gra­me kon­so­li­da­ci­je i re­or­ga­ni­za­ci­je. Dru­go, da se sa me­na­džer­skim ti­mo­vi­ma za­klju­ču­ju jav­ni spo­ra­zu­mi o teh­nič­kim i fi­nan­sij­skim re­zul­ta­ti­ma ko­ji se od njih oče­ku­ju, uz de­fi­ni­sa­nje na­gra­da i sank­ci­ja za slu­čaj nji­ho­vog ostva­re­nja, od­no­sno neo­stva­re­nja. Tu bi se mo­ra­li de­fi­ni­sa­ti pre­ci­zni i mjer­lji­vi fi­nan­sij­ski i teh­nič­ki po­ka­za­te­lji. Ipak, za bi­lo šta od ovo­ga neo­p­hod­no je da do­đe do smje­ne vla­sti ko­ja je za­ro­bi­la i dr­ža­vu i in­sti­tu­ci­je i pri­vre­du, i kao ta­kva ne že­li sje­ći gra­nu na ko­joj sje­di – na­veo je pot­pred­sjed­nik De­mo­kra­ta.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"