Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stojanović prećutao ženinu firmu * Potjernica za aktivistom DPS-a * Povratkom Fronta završena priča o vanrednim izborima * Presudiće Mikov glas * Stojanović prećutao ženinu firmu * Supermen * Krnja demokratija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda:
– Može li sudija sa platom od 650 eura da sačuva moralnost? Ne može.

Vic Dana :)

Hronologija braka:
Prve tri godine on govori, a ona sluša.
Sledeće tri godine ona govori, a on sluša.
Od sedme godine braka oni govore a komšije slušaju.
Na kraju oni govore, a sudija se krsti.

Uđe kauboj Džo u kafanu i za šankom ugleda barsku damu, a oko nje četvoricu kauboja. Gleda on, gleda, pa odjednom trgne pištolj, ubije četvoricu kauboja i zatim priđe barskoj dami i kaže:
– Kako to da tako lijepa dama stoji ovdje sasvim sama?

Trinaest polaznika policijske škole polagali za radno mjesto policajca i skupila se komisija. Stali oni u red, kad će komisija prvom od 13:
Daj nam ti reci jednu marku auta.
Ovaj prvi kao iz topa kaže JAGUAR, a ovaj drugi nije odmah shvatio pa kaže FEBRUAR. Treći MART, i tako oni svi redom, a ovaj dvanaesti kaže DECEMBAR. Trinaesti sav se izgubio, gleda u komisiju i sav drhti pa pruži ruku komisiji i kaže:
– Srećna Nova godina!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija VLASNICI FIRME IZBOR IZ BARA OZBILJNO SHVATILI PRIJETNJE PORESKE UPRAVE
Prodaju imovinu da spriječe stečaj
Na prodaju i hotel Grand (Arhiva) Prodaju imovinu da spriječe stečaj Krajem jula Poreska uprava je firmi koju vode ljudi bliski Veselinu Baroviću zaprijetila uvođenjem stečaja, nakon čega je firma Izbor platila preko pola miliona eura obaveza, a sada je oglasila na prodaju imovinu u koju spada robna kuća u Baru i hotel Grand na Cetinju
Pred­u­ze­će Iz­bor Bar, ko­jim upra­vlja­ju bi­zni­sme­ni bli­ski Ve­se­li­nu Ba­ro­vi­ću, ogla­si­lo je na pro­da­ju kom­plet­nu imo­vi­nu pred­u­ze­ća ka­ko bi spri­je­či­lo Po­re­sku upra­vu (PU) da tra­ži uvo­đe­nje ste­ča­ja u to pred­u­ze­će. Po­re­ska upra­va je kra­jem ju­la na­ja­vi­la da će tra­ži­ti uvo­đe­nje ste­ča­ja u Iz­bor jer vla­sni­ci ne spro­vo­de plan re­or­ga­ni­za­ci­je, od­no­sno ne po­štu­ju di­na­mi­ku iz­mi­ri­va­nja po­re­skih oba­ve­za. U av­gu­stu je uku­pan iz­nos do­spje­lih i ne­iz­mi­re­nih oba­ve­za bio sko­ro 750 hi­lja­da, a sre­di­nom ok­to­bra su iz PU sa­op­šti­li da je Iz­bor upla­tio 556,3 hi­lja­de eura po osno­vu oba­ve­za ob­u­hva­će­nih pla­nom re­or­ga­ni­za­ci­je.
Da su pri­jet­nje PU shva­ti­li ozbilj­no, po­ka­zu­je i to što su ju­če na pro­da­ju sta­vi­li 22 ne­kret­ni­ne. Ni za je­dan od obje­ka­ta ili ze­mlji­šta ni­je­su sta­vlja­li po­čet­nu ci­je­nu, pa se ne zna ko­li­ko nov­ca pla­ni­ra­ju da pri­ho­du­ju od pro­da­je ne­kret­ni­na. Rok za do­sta­vlja­nje po­nu­da je osam da­na, što zna­či da Ba­ro­vi­će­vim pri­ja­te­lji­ma no­vac tre­ba što pri­je. Iz­bor je, iz­me­đu osta­log, na pro­da­ju sta­vio rob­nu ku­ću u Ba­ru i ho­tel Grand na Ce­ti­nju. Osim ta dva objek­ta pro­da­je se vi­še po­slov­nih pro­sto­ra u Ba­ru i Pod­go­ri­ci, za­tim ze­mlji­šte u Pod­go­ri­ci, ne­po­kret­no­sti u Ko­to­ru, Pe­trov­cu i Ko­la­ši­nu.
Ve­ćin­ski vla­snik fir­me Iz­bor je sa­kri­ven iza NM-8 zbir­nog ka­sto­di ra­ču­na i po­sje­du­je 78,6 od­sto ak­ci­ja. Iza istog ka­sto­di ra­ču­na sa­kri­ve­ni su i vla­sni­ci So­la­ne „Ba­jo Se­ku­lić” i fa­bri­ke Bje­la­si­ca Ra­da. Svim tim fir­ma­ma upra­vlja­ju lju­di bli­ski Ba­ro­vi­ću i Euro­fon­du. Pre­ma fi­nan­sij­skim iz­vje­šta­ji­ma, pred­sjed­nik od­bo­ra di­rek­to­ra Iz­bo­ra je Bo­i­ša Šo­tra, dok je član od­bo­ra Zi­jad Ble­kić. Obo­ji­ca su u du­go­go­di­šnjim po­slov­nim ve­za­ma sa Ba­ro­vi­ćem. Osim njih dvo­ji­ce, član od­bo­ra je i Fa­dil Ćo­si­be­go­vić. Me­đu ak­ci­o­na­ri­ma Iz­bo­ra je i Vla­da ko­ja ima tri pro­cen­ta ak­ci­ja.
U Iz­bor Bar ste­čaj je pr­vo­bit­no uve­den po­čet­kom 2010. go­di­ne. Plan re­or­ga­ni­za­ci­je je ka­sni­je pri­hva­ćen. Pre­ma po­da­ci­ma MANS-a, imo­vi­na fir­me Iz­bor Bar vri­je­di pre­ko 20 mi­li­o­na eura.
Pre­ma po­da­ci­ma o po­slo­va­nju za tre­ći kvar­tal, stal­na imo­vi­na Iz­bo­ra vri­je­di 18,6 mi­li­o­na, dok osnov­ni ka­pi­tal iz­no­si 24,2 mi­li­o­na. Uku­pan gu­bi­tak pred­u­ze­ća je na kra­ju sep­tem­bra iz­no­sio 14,8 mi­li­o­na, a za de­vet mje­se­ci ove go­di­ne mi­nus je bio 713 hi­lja­da eura. Du­go­roč­ne oba­ve­ze Iz­bo­ra iz­no­se 4,66 mi­li­o­na, a krat­ko­roč­ne se­dam i po mi­li­o­na.D.M.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"