Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Postao ministar, a ostao u Monteputu * Milo i Cane zajedno u Parizu * Braća namještala poslove jedan drugom * Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Dramatični krah na berzama plaši SAD * Gdje je život
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragoslav Šćekić, potpredsjednik SNP-a:
Poraz Demokratske partije socijalista u Beranama označio je i početak kraja vladavine te stranke na državnom nivou.

Vic Dana :)

Na velikom takmičenju, bacač koplja kaže svom kolegi:
– Danas se moram jako potruditi, u publici je i moja tašta.
Kolega odgovara:
– Čovječe, to je preko sto metara, teško da ćeš je pogoditi!

Stariji student objašnjava novopridošlom brucošu:
– Cimere, pazi ovako, ... na fakultetu su ti najteže prve tri godine, ... a onda upišeš drugu ...


Razgovaraju dva studenta:
– Kad obično ideš da spavaš?
– Šta znam, pa tako ... oko dva, pola šest...


Trče dva DIF-ovca oko Ade i kaže jedan drugom:
– E dosta smo učili, ‘ajde da sjednemo na piće!


Razlika između studenta i čistačice je u tome što čistačica očisti sve u roku.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2018-02-06 fleš
Bez po­nu­da

Na auk­ci­ji za pro­da­ju ak­ci­ja če­ti­ri pred­u­ze­ća na Mon­te­ne­gro­ber­zi, ju­če ni­je pro­da­ta ni­jed­na ak­ci­ja. Nu­đe­ne su ak­ci­je Lu­ke Bar, Cr­no­gor­skog te­le­ko­ma, So­si­je­te že­ne­ral ban­ke i Že­lje­znič­ke in­fra­struk­tu­re (ŽICG).
Auk­ci­ja je odr­ža­na na za­htjev Bul end Be­ar BDIS iz Pod­go­ri­ce, po me­to­di 1:N i u skla­du sa pra­vi­li­ma Mon­te­ne­gro­ber­ze i od­lu­kom o ras­po­re­du tr­go­va­nja na po­je­di­nim tr­ži­šti­ma.
Pu­tem auk­ci­ja se pro­da­va­lo 672,51 hi­lja­da ak­ci­ja Lu­ke Bar, po po­čet­noj pro­daj­noj ci­je­ni od 63 cen­ta po ak­ci­ji. Ak­ci­je Te­le­ko­ma, 57,39 hi­lja­da, nu­di­le su se po po­čet­noj ci­je­ni od če­ti­ri eura, 151 ak­ci­ja So­si­je­te že­ne­ral ban­ke za 800 eura po di­o­ni­ci, a 2,7 mi­li­o­na ak­ci­ja ŽICG za 18,4 cen­ta po ak­ci­ji.D.M.


Sa­sta­nak sa Ko­pa­čem

Čla­no­vi skup­štin­skog Od­bo­ra za eko­no­mi­ju sa­sta­će se u sri­je­du sa di­rek­to­rom Se­kre­ta­ri­ja­ta Ener­get­ske za­jed­ni­ce (EZ) Ja­ne­zom Ko­pa­čem. Te­ma sa­stan­ka ko­ji će se odr­ža­ti u zgra­di Skup­šti­ne je pre­zen­ta­ci­ja sta­nja u evrop­skim in­te­gra­ci­ja­ma Cr­ne Go­re iz obla­sti ener­ge­ti­ke.
– U okvi­ru te te­me raz­go­va­ra­će se o go­di­šnjem im­ple­men­ta­ci­o­nom iz­vje­šta­ju Se­kre­ta­ri­ja­ta za pro­šlu go­di­nu, u di­je­lu ko­ji se od­no­si na Cr­nu Go­ru, kao i o no­vim iza­zo­vi­ma Ener­get­ske za­jed­ni­ce u ovoj go­di­ni – pi­še u sa­op­šte­nju Skup­šti­ne.
D.M.


Du­plirali gubitak

Fin­ski teh­no­lo­ški div No­kija je na­kon opo­re­zi­va­nja, u 2017. za­bi­lje­žio gu­bi­tak i to go­to­vo dvo­stru­ko ve­ći ne­go 2016. go­di­ni, dok su na ope­ra­tiv­nom ni­vou go­di­nu za­klju­či­li u plu­su, na­su­prot gu­bit­ku u go­di­ni pri­je, pre­no­se re­gi­o­nal­ni por­ta­li. U pro­šloj go­di­ni No­kija je za­bi­lje­ži­la gu­bi­tak na­kon opo­re­zi­va­nja u vi­si­ni 1,49 mi­li­jar­di eura, na­su­prot gu­bit­ku od 751 mi­li­on eura u pret­hod­noj go­di­ni. Pri­ho­di su skli­znu­li za dva od­sto, na 23,1 mi­li­jar­du eura.
Na ope­ra­tiv­nom ni­vou, pri­je od­bi­ta­ka, No­kija je, pak, po­slo­va­la po­zi­tiv­no, pa je na tom ni­vou, do­bit u pro­šloj go­di­ni iz­no­si­la 16 mi­li­o­na eura, na­su­prot gu­bit­ku od 1,1 mi­li­jar­de eura u go­di­ni ra­ni­je.A.Đ.


Veći minus

Doj­če ban­ka je zbog po­re­ske re­for­me u SAD za­klju­či­la 2017. go­di­nu sa gu­bit­kom. Pro­šle go­di­ne je ban­ka sa sje­di­štem u Frank­fur­tu po­slo­va­la sa ne­to gu­bit­kom od 512 mi­li­o­na eura, dok je u 2016. gu­bi­tak iz­no­sio 1,4 mi­li­jar­de eura.
Pri­ho­di ban­ke su, ka­ko pre­no­se agen­ci­je, pa­li 12 od­sto na 26,4 mi­li­jar­de eura. U ban­ci su se na­da­li da će 2017. go­di­ne za­bi­lje­ži­ti po­zi­ti­van po­slov­ni re­zul­tat na­kon vi­še go­di­na gu­bi­ta­ka po­ve­za­nih s te­me­lji­tim pro­ce­som re­struk­tu­ri­ra­nja i ni­zom prav­nih spo­ro­va. Pla­no­ve su im po­mr­si­le SAD, sni­ziv­ši kra­jem go­di­ne sto­pu po­re­za na do­bit, što je krat­ko­roč­no ne­po­volj­no uti­ca­lo na Doj­če ban­ku jer se s po­re­skom sto­pom sma­nji­la i po­re­ska olak­ši­ca u ve­zi sa fi­nan­sij­skim te­ško­ća­ma.
Pri­je ne­ko­li­ko go­di­na Vla­da je Doj­če ban­ci pla­ti­la 23,4 mi­li­o­na zbog pa­da ga­ran­ci­ja za kre­dit dat KAP-u.D.M.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"