Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2018-03-07 STEČAJNA UPRAVA PRIHVATILA PONUDU ALUMROLA, IMAJU 30 DANA DA SKLOPE UGOVOR Za Preradu dovoljno 750 hiljada
Ste­čaj­na upra­va Pre­ra­de pri­hva­ti­la je po­nu­du fir­me Alu­mroll od 750 hi­lja­da eura za ku­po­vi­nu imo­vi­ne tog ne­ka­da­šnjeg po­go­na Kom­bi­na­ta alu­mi­ni­ju­ma. Po­nu­da od 750 hi­lja­da je zna­čaj­no ma­nja od pro­cje­nje­ne vri­jed­no­sti imo­vi­ne od 4,6 mi­li­o­na. Od­lu­ka o pri­hva­ta­nju po­nu­de je ju­če do­ni­je­ta i oka­če­na je na ta­bli u Pri­vred­nom su­du, a u na­red­nih 30 da­na ste­čaj­ni uprav­nik Sa­ša Jan­ko­vić tre­ba da sa pred­stav­ni­ci­ma fir­me osno­va­ne 19. fe­bru­a­ra sklo­pi ugo­vor o pro­da­ji imo­vi­ne. Na pro­da­ji su bi­li Fa­bri­ka va­lja­o­ni­ce sa liv­ni­com i Va­ljač­ki stan ko­ji či­ne jed­nu teh­no­lo­šku cje­li­nu. 
Iza fir­me Alu­mrol, ka­ko je „Da­nu” ka­zao, osni­vač i di­rek­tor fir­me Sa­ša Jo­va­nov­ski sto­je bi­zni­sme­ni iz Ma­ke­do­ni­je i Tur­ske.
– Ra­di se o za­jed­nič­koj od­lu­ci bi­zni­sme­na, od­no­sno part­ne­ra iz Ma­ke­do­ni­je i Tur­ske ko­ji že­le da se ba­ve me­ta­lom. Za­jed­nič­ki će­mo do­no­si­ti od­lu­ke i od­lu­či­va­ti u kom prav­cu će ići in­ve­sti­ci­je. Na­kon fi­nal­ne od­lu­ke, ima­će­mo sa­sta­na­ke na ko­ji­ma će­mo od­lu­či­ti de­talj­ni­je – ka­zao je Jo­va­nov­ski na­kon do­sta­vlja­nja po­nu­de.
Fir­ma Alu­mrol, po po­da­ci­ma Cen­tral­nog re­gi­stra pri­vred­nih su­bje­ka­ta, osno­va­na je 19. fe­bru­a­ra, sa ukup­nim ka­pi­ta­lom od jed­nog eura. Alu­mrol je u po­nu­di is­ta­kao kao neo­p­ho­dan uslov da mu se pri­pa­da­ju­će ze­mlji­šte pre­da u svo­ji­ni je­dan kroz je­dan, a ne u obi­mu pra­va ko­ri­šće­nja, ka­kav sa­da ima sta­tus.
Ste­čaj­na upra­va Pre­ra­de pret­hod­no je kra­jem pro­šle go­di­ne ras­ki­nu­la ku­po­pro­daj­ni ugo­vor za­klju­čen u sep­tem­bru 2014. za na­ve­de­nu imo­vi­nu ko­ja je ra­ni­je bi­la pred­met pro­da­je, jer na­kon če­ti­ri go­di­ne iš­če­ki­va­nja kom­pa­ni­ja Uni­prom, u vla­sni­štvu Ve­se­li­na Pe­jo­vi­ća, ni­je upla­ti­la pre­o­sta­lih 1,1 mi­li­on eura po osno­vu ku­po­pro­daj­ne ci­je­ne.
Uni­prom je na pret­hod­nom nad­me­ta­nju bes­po­vrat­no iz­gu­bio upla­će­nih 400 hi­lja­da eura 2014. go­di­ne za pr­vu ra­tu za taj dio imo­vi­ne Pre­ra­de u ste­ča­ju.
Da bi or­ga­ni­zo­vao pre­ra­du alu­mi­ni­ju­ma Alu­mrol mo­ra na­pra­vi­ti ne­ki aran­žman sa Uni­pro­mom, ko­ji ga­zdu­je imo­vi­nom biv­šeg KAP u ste­ča­ju, ka­ko bi do­bi­jao si­ro­vi­nu neo­p­hod­nu za pro­iz­vod­nju u toj in­du­strij­skoj zo­ni.D.M.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"