Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija FLEŠ
Rast na­pla­te
Po­re­ska upra­va (PU) ostva­ri­la je u fe­bru­a­ru na­pla­tu pri­ho­da u ukup­nom bru­to iz­no­su od 71,05 mi­li­o­na eura, što je pet mi­li­o­na iz­nad ostva­re­nja iz istog mje­se­ca pro­šle go­di­ne.
– Na­ro­či­to zna­ča­jan rast na­pla­te za­bi­lje­žen je kod po­re­za na do­da­tu vri­jed­nost (PDV), gdje je ostva­re­nje iz­no­si­lo 15,42 mi­li­o­na eura, što je pet mi­li­o­na ili 43 od­sto, od­no­sno tri mi­li­o­na ili 26 od­sto iz­nad pla­na na­pla­te i ostva­re­nja iz fe­bru­a­ra pro­šle go­di­ne, ka­da je u pi­ta­nju taj po­re­ski ob­lik – pi­še u sa­op­šte­nju PU.
U struk­tu­ri na­pla­te iz­dvo­ji­li su na­pla­tu do­pri­no­sa za oba­ve­zno so­ci­jal­no osi­gu­ra­nje u iz­no­su od 37,86 mi­li­o­na, kao i po­re­za na do­ho­dak gra­đa­na od 11,74 mi­li­o­na eura.
Na­pla­ta PDV-a iz­no­si­la je 40,36 mi­li­o­na eura, što je de­vet mi­li­o­na ili 30 od­sto iz­nad ostva­re­nja u pr­va dva mje­se­ca pro­šle go­di­ne, od­no­sno 6,5 mi­li­o­na eura iz­nad pla­na.
Shod­no Za­ko­nu o re­pro­gra­mu za dva mje­se­ca je na­pla­će­no 2,5 mi­li­o­na.D.M.

Me­da­lje za vi­na
Na Me­đu­na­rod­nom saj­mu vi­na u Be­o­gra­du „BE­O­WI­NE”, kla­ster „Pro­baj do­ma­će” iz Pod­go­ri­ce pred­sta­vio je naj­u­gled­ni­je do­ma­će pro­iz­vo­đa­če vi­na, vin­ske po­dru­me, ku­će vi­na i kom­pa­ni­je ko­je di­stri­bu­i­ra­ju ovo „pi­će bo­go­va” i po­brao broj­ne me­da­lje. Iz kla­ste­ra je sa­op­šte­no da je vi­na­ri­ja „Buk” iz Crm­ni­ce na­gra­đe­na sa dvi­je me­da­lje.
– U ka­te­go­ri­ji cr­ve­nih vi­na za svoj „mar­se­lan” na­gra­đe­ni su sre­brom, a istim od­lič­jem u ka­te­go­ri­ji bi­je­lih vi­na na­gra­đen je i „buk šar­do­ne”. Dvi­je me­da­lje pri­pa­le su i vi­na­ri­ji „Bra­jo­vić” iz Da­ni­lov­gra­da. Nji­hov vra­nac „sti­ma” na­gra­đen je sre­brom, a „kra­to­ši­ja” bron­za­nom me­da­ljom – pi­še u sa­op­šte­nju.
A.Đ.

Nje­mac vo­di Ri­džent
Ri­džent Por­to Mon­te­ne­gro ju­če je oba­vi­je­stio jav­nost da je Kaj Dik­man ime­no­van na po­zi­ci­ju no­vog ge­ne­ral­nog me­na­dže­ra ovog ho­te­la. No­vi di­rek­tor ho­te­la Re­gent Por­to Mon­te­ne­gro po­sje­du­je 19 go­di­na du­go rad­no is­ku­stvo u ugo­sti­telj­stvu, a zna­nje i pro­fe­si­o­nal­ne re­fe­ren­ce sti­cao je u broj­nim luk­su­znim ho­te­li­ma svi­je­ta. Ž.K.

MA na sajmu
Mon­te­ne­gro­er­lajnz (MA) pred­sta­vlja po­nu­du na naj­po­sje­će­ni­joj ber­zi svjet­ske tu­ri­stič­ke in­du­stri­je ITB 2018, ko­ja je ju­če po­če­la u Ber­li­nu. MA će se pred­sta­vi­ti u okvi­ru cje­lo­kup­ne cr­no­gor­ske tu­ri­stič­ke po­nu­de, na štan­du Na­ci­o­nal­ne tu­ri­stič­ke or­ga­ni­za­ci­je (NTO).
Po­sje­ti­o­ci saj­ma, ko­ji tra­je do ne­dje­lje, ima­će pri­li­ku da do­bi­ju sve in­for­ma­ci­je o ljet­njem re­du le­tje­nja MA za ovu go­di­nu i sa­o­bra­ća­nju sa nje­mač­kog tr­ži­šta.
– MA će to­kom ljet­nje IATA se­zo­ne sa­o­bra­ća­ti pre­ma Frank­fur­tu tri pu­ta sed­mič­no – sri­je­dom, pet­kom i ne­dje­ljom, a u pe­ri­o­du od ju­na do ok­to­bra uve­šće le­to­ve po­ne­djelj­kom i če­tvrt­kom. Ci­je­na po­vrat­ne kar­te je već od 197 eura – pi­še u sa­op­šte­nju.
Dva pu­ta sed­mič­no, od 7. apri­la le­tje­će ka Di­zel­dor­fu, a ove se­zo­ne uvo­de dvi­je no­ve di­rekt­ne li­ni­je za Laj­pcig i Min­hen.
Nje­mač­ko tr­ži­šte je jed­no od naj­ve­ćih emi­tiv­nih tr­ži­šta sa pre­ko 60 mi­li­o­na tu­ri­sta go­di­šnje, i za Cr­nu Go­ru je zna­čaj­no ka­da je u pi­ta­nju tu­ri­zam. D.M.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"