Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Protiv DPS-a u četiri kolone * Oduzeli mu pištolj jer je lelekao Mila * Tužiocu pretresali stanove * Na stubu srama jer traže prava * Protiv DPS-a u četiri kolone * Dženan pjevao damama u čast * Najgore je stalno stajati u grijehu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Draginja Vuksanović, predsjednički kandidat SDP-a:
– Biću prva predsjednica Crne Gore.

Vic Dana :)

Gdje ti radi sin?
- Radi kao izbacivač.
- U nekom klubu ili...?
- Ne, nego izbacuje po 300 slika dnevno na Instagram.
Zaustavi policajac BMW i odmah saopšti vozaču:
- Prebrzo ste vozili, morate da platite kaznu.
Vozač odgovori:
- Sačekajte malo da pozovem mobilnim vašeg šefa, pa će on riješiti problem oko kazne.
Pošto vozač na telefonu dobi saopštenje da je traženi šef nedostupan, policajac mu saopšti:
- Gospodine, iskoristili ste pomoć prijatelja, publike nema, ostalo vam je samo pola-pola.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija LIČNI INTERESI VRHA VLASTI POVOD ZA IZMJENU ZAKONA O BUDŽETU
Preuzimaju EPCG da isplate Aca
Sa presa Preuzimaju EPCG da isplate Aca EPCG je za otkup akcija Rudnika uglja spremila 33 miliona, od čega Acu Đukanoviću treba da pripadne 3,83 miliona. U GP URA smatraju da će se, nakon što se od A2A preuzme dio akcija i DPS preuzme kontrolu nad EPCG, isplatiti akcionari Rudnika uglja
Od­lu­ka Vla­de da se ita­li­jan­skoj A2A is­pla­ti 70 mi­li­o­na, umje­sto do­go­vo­re­nih 35 mi­li­o­na, ka­ko bi dr­ža­va ste­kla dvo­tre­ćin­sku ve­ći­nu u Elek­tro­pri­vre­di (EPCG), kob­na je po ovo naj­ve­će dr­žav­no pred­u­ze­će, oci­je­nio je član pred­sjed­ni­štva GP URA De­jan Mi­jo­vić.
– Na­kon što vrh DPS-a us­po­sta­vi pu­nu kon­tro­lu nad EPCG, ono će za tren osta­ti bez svih 250 mi­li­o­na eura ko­je dr­ži na šted­nim ra­ču­ni­ma ba­na­ka. Do­bar dio tog nov­ca je već una­pri­jed vi­đen za ku­po­vi­nu ak­ci­ja Rud­ni­ka uglja (RUP) i po­dje­lu ne­za­ra­đe­nog pro­fi­ta od 52 mi­li­o­na eura na osno­vu ne­za­ko­ni­to iz­vr­še­nih knji­go­vod­stve­nih tran­sak­ci­ja – re­kao je Mi­jo­vić na ju­če­ra­šnjoj kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re po­vo­dom pred­lo­ga od­lu­ke o re­ba­lan­su bu­dže­ta za 2018. go­di­nu.
Za ot­kup ak­ci­ja Rud­ni­ka uglja EPCG je spre­mi­la 33 mi­li­o­na, od če­ga će A2A pri­pa­sti 12,8 mi­li­o­na, a Acu Đu­ka­no­vi­ću 3,83 mi­li­o­na. Od­lu­ku o ot­ku­pu do­ni­je­će ak­ci­o­na­ri kra­jem mar­ta.
Re­ba­lan­som je, da­kle, osim do­dat­nog za­du­ži­va­nja, pred­vi­đe­no i 70 mi­li­o­na za ot­kup ak­ci­ja A2A u EPCG, ka­ko bi se ste­klo dvo­tre­ćin­sko vla­sni­štvo i mo­gle do­no­si­ti od­lu­ke u ve­zi sa va­žnim pi­ta­nji­ma u ve­zi EPCG.
– Na­me­ta­nje EPCG da is­pla­ti ve­ćin­ske ak­ci­o­na­re RUP-a po ci­je­ni od 6,4 eura po ak­ci­ji i na­ru­či­va­nje stu­di­je da oprav­da tu ci­je­nu pred­sta­vlja kla­si­čan čin or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la i ko­rup­ci­je ko­ji či­ne naj­vi­ši pred­stav­ni­ci vla­sti. Na vr­hu te vla­sti su Mi­lo Đu­ka­no­vić i Du­ško Mar­ko­vić i nji­ho­vi naj­bli­ži sa­rad­ni­ci. Svi uče­sni­ci ove tran­sak­ci­je, uklju­ču­ju­ći vrh Mi­ni­star­stva eko­no­mi­je, čla­no­ve od­bo­ra di­rek­to­ra i iz­vr­šnog di­rek­to­ra EPCG, ima­će ve­li­ki pro­blem da pred slo­bod­nim su­do­vi­ma od­bra­ne taj kri­mi­nal­ni akt, pa sa­vje­tu­jem da do­bro pro­mi­sle šta im va­lja či­ni­ti – re­kao je Mi­jo­vić.
On je uka­zao i na iz­vje­štaj MMF-a i Svjet­ske ban­ke, te na­veo da u na­red­nom pe­ri­o­du dr­ža­va mo­ra ot­pu­sti­ti ve­li­ki broj dr­žav­nih slu­žbe­ni­ka, a pla­te pre­o­sta­lih slu­žbe­ni­ka i pen­zi­o­ne­ra zna­čaj­no sma­nji­ti. Is­ta­kao je da se ne­će mo­ći do­dat­no za­du­ži­ti za ne­is­pla­ti­ve pro­jek­te, na­kon po­tro­šnje 1,2 mi­li­jar­de eura za par­če auto­pu­ta, te da to isto­vre­me­no zna­či da se ne­će gra­di­ti ne sa­mo dru­gi blok, ne­go ni mo­der­ni­zo­va­ti pr­vi, pa će ra­di­ti sa­mo do 2023. go­di­ne.
– Vla­da se pret­hod­nih go­di­na pre­za­du­ži­la, pa bez po­dr­ške MMF-a, Svjet­ske ban­ke i EU vi­še ne mo­že da do­bi­je kre­di­te po pri­hva­tlji­vim uslo­vi­ma – na­veo je Mi­jo­vić.
Zbog to­ga je, ka­ko je na­veo nje­gov par­tij­ski ko­le­ga i pot­pred­sjed­nik GP URA Mi­loš Ko­na­tar, Cr­noj Go­ri po­tre­ban dru­štve­ni kon­sen­zus po ko­jem se dr­ža­va ne­će do­dat­no za­du­ži­va­ti.
– Po­zi­vam sve dru­štve­ne struk­tu­re da sa na­ma uče­stvu­ju u iz­ra­di me­mo­ran­du­ma o za­u­sta­vlja­nju da­ljeg ra­sta jav­nog du­ga, što u su­šti­ni pred­sta­vlja mo­ra­to­ri­jum na da­lje za­du­ži­va­nje za fi­nan­si­ra­nje te­ku­će po­tro­šnje. U ovom tre­nut­ku se za­du­žu­je­mo da bi­smo fi­nan­si­ra­li po­sto­je­će kre­dit­ne oba­ve­ze i ako ta­ko na­sta­vi­mo ne­će bi­ti kra­ja. Na­še du­go­ve će­mo osta­vi­ti bu­du­ćim ge­ne­ra­ci­ja­ma što je zlo­čin pro­tiv Cr­ne Go­re – po­ru­čio je Ko­na­tar.
Re­ba­lan­som i od­lu­kom o za­du­ži­va­nju, ka­ko je na­veo, pred­vi­đe­no je za­du­ži­va­nje od 144 mi­li­o­na vi­še ne­go što je u de­cem­bru pred­vi­đe­no.
– Na­čin re­ba­lan­sa je ne­tran­spa­ren­tan. Ni­ti zna­mo ko­li­ka će ušte­da bi­ti od na­ja­vlje­nog za­du­ži­va­nja, ni­ti ko­je kre­di­te re­fi­nan­si­ra­mo. No­vih 250 mi­li­o­na, pred­vi­đe­nih re­ba­lan­som će oti­ći i na te­ku­ću po­tro­šnju, što je ne­pri­hva­tlji­vo – ka­zao je Ko­na­tar. D.M.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"