Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
SNP i Demos napustili parlament * Mandiću danas presuda * Neće da robija zbog kuma * Migo dao stan i Vukinoj ženi * Kinezi pjevali „Bjelasicom pasla stada” * Stradao medvjed * SNP i Demos napustili parlament
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Dolazi Mujo u kino i kupi jednu kartu za film. Poslije dvije minute, dolazi i kupuje još jednu, i tako nekoliko puta. Prodavač ga pita:
- Pa što će vam toliko karata za isti film?
- Znam ja da je dovoljna jedna, ali onaj na vratima mi svaku podere.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Feljton - datum: 2015-10-19 IZ DNEVNIKA V. F. BULGAKOVA (11)
Andrejevna želi pomirenje
Sofija Andrejevna Andrejevna želi pomirenje Valentin Fjodorovič Bulgakov je bio poslednji sekretar Lava Nikolajeviča Tolstoja. Smatrali su ga stručnjakom za književnost. Pisao je dnevnike i memoare. On je bio svjedok složenih i dramatičnih unutarporodičnih događaja, koji su se dešavali kod Tolstojevih u Jasnoj Poljani
Pre­veo i pri­re­dio: VO­JIN PE­RU­NI­ČIĆ


30.ok­to­bar
Po­ku­ša­va­ju­ći da na ne­ki na­čin ri­je­ši ne­pod­no­šlji­vu si­tu­a­ci­ju, Lav Ni­ko­la­je­vič, kri­ju­ći od So­fi­je An­dre­jev­ne, 28.ok­to­bra od­la­zi od ku­će.
Pre­ko da­na So­fi­ja An­dre­jev­na me je mo­li­la da po­đem sa njom i po­tra­ži­mo La­va Ni­ko­la­je­vi­ča, ali ja sam je od­bio, re­kav­ši joj da Lav Ni­ko­la­je­vič u opra­štaj­nom pi­smu sve nas mo­li da ga ne tra­ži­mo. Na­ve­če je So­fi­ja An­dre­jev­na za­po­vi­je­di­la da sju­tra po­zo­vu sve­šte­ni­ka, jer že­li da se is­po­vi­je­di i pri­če­sti. Me­ne je za­mo­li­la, ako sju­tra odem u Te­lja­tin­ke, da ka­žem Vla­di­mi­ru Gri­gor­je­vi­ču da do­đe kod nje. Re­kla mi je da „pred smrt“ že­li da se po­mi­ri sa njim i da ga za­mo­li da joj opro­sti za sve što on mi­sli da je kri­va.
31.ok­to­bar
Od od­la­ska La­va Ni­ko­la­je­vi­ča, So­fi­ja An­dre­jev­na ni­je ni­šta je­la do sa­da, vi­di se da pro­pa­da i stal­no pri­ča da ho­će ta­ko da umre. Ako dok­to­ri od­lu­če da je vje­štač­ki hra­ne, on­da ona pri­je­ti da će da se za­ko­lje no­žem ili će se ubi­ti na ne­ki dru­gi na­čin.
Slu­ga Ilja Va­si­lje­vič ot­krio mi je još je­dan in­te­re­san­tan de­talj, ko­ji se ti­če So­fi­je An­dre­jev­ne, za ko­ji sa­mo on zna i za­mo­lio me da ni­kom ne pri­čam ni­šta, dok ne do­đe za to vri­je­me. So­fi­ja An­dre­jev­na je još odav­no pri­ve­za­la pra­vo­slav­nu iko­ni­cu na ne­pri­mi­jet­nom mje­stu za no­gar Tol­sto­je­vog kre­ve­ta. Po­sli­je od­la­ska La­va Ni­ko­la­je­vi­ča, ona je od­ve­za­la iko­ni­cu; po­ka­za­lo se da je dje­lo­va­nje sve­ti­nje bi­lo pot­pu­no su­prot­no onom šta je že­lje­la.
Opet me je So­fi­ja An­dre­jev­na mo­li­la da pre­ne­sem nje­nu mol­bu Čert­ko­vu da do­đe. Re­kla mi je da mu ka­žem da ga zo­ve sa „do­brim na­mje­ra­ma“. I opet, isto kao i onog ču­ve­nog 12.ju­la, kad je So­fi­ja An­dre­jev­na pre­ko me­ne mo­li­la Čert­ko­va da joj vra­ti ru­ko­pi­se i da se po­mi­re, opet sam ja išao kod Čert­ko­va sa po­taj­nom na­dom da će do­ći do tog po­mi­re­nja. I, evo, opet sam bio raz­o­ča­ran u svo­je oče­ki­va­nje. Čert­kov se ni­je pro­mi­je­nio u svom pro­ra­ču­na­tom i da­le­kom od sen­ti­men­tal­no­sti ka­rak­te­ru.
Kad je Vla­di­mir Gri­gor­je­vič čuo mol­bu So­fi­je An­dre­jev­ne, u pr­vom mo­men­tu on je pri­stao da ode u Ja­snu Po­lja­nu, ali se od­mah pre­do­mi­slio.
– Za­što da idem –re­kao je on. – Zar da se ona po­ni­ža­va pre­da mnom, da me mo­li za opro­štaj? To je nje­na zam­ka, jer že­li da ja po­ša­ljem te­le­gram La­vu Ni­ko­la­je­vi­ču.
Pri­zna­jem da me je ovaj od­go­vor i za­ču­dio i na­lju­tio. Mo­gao je od­go­vo­ri­ti ta­ko, sa­mo za­to što ni­je že­lio ni­ka­kvog po­mi­re­nja sa So­vi­jom An­dre­jev­nom i što je nju mr­zio du­bo­ko u du­ši. Je li to bo­ja­zan da će ga So­fi­ja An­dre­jev­na umo­li­ti da po­ša­lje ne­ka­kav te­le­gram La­vu Ni­ko­la­je­vi­ču? O, pa taj po­vod je slab, da zbog to­ga ne ode! Mo­že on i da se po­mi­ri sa njom, a da u sve­mu sa­ču­va svo­ju po­zi­ci­ju. Ka­ko sam ja mo­gao da od­bi­jem So­fi­ju An­dre­jev­nu da za­jed­no tra­ži­mo La­va Ni­ko­la­je­vi­ča, a isto­vre­me­no odr­žim do­bre od­no­se sa njom.
Oči­gled­no, da bi oprav­dao svoj po­stu­pak ne­do­la­ska na po­mi­re­nje, Vla­di­mir Gri­gor­je­vič me je mo­lio da pre­ne­sem So­fi­ji An­dre­jev­noj da on ni­je ljut na nju i da joj ne že­li ni­šta lo­še. Obe­ćao je da će joj sve de­talj­no ob­ja­sni­ti u pi­smu i do ve­če­ri po­sla­ti kao od­go­vor na njen po­ziv.
Svi su se iz­ne­na­di­li u Ja­snoj Po­lja­ni, kad su vi­dje­li da sam se sam vra­tio. Ni­ko ni­je mo­gao ni da po­mi­sli da će Čert­kov od­bi­ti po­ziv So­fi­je An­dre­jev­ne za po­mi­re­nje sa njim i pri­hva­ti is­pu­nje­nje nje­ne že­lje.
I dok­tor G.M. Ber­ken­hejm je po­ku­šao da po­pra­vi si­tu­a­ci­ju, ta­ko što je i on oti­šao kod Čert­ko­va i na­go­va­rao ga da pri­hva­ti po­ziv. On je ostao u Te­lja­tin­ka­ma do­sta du­go, ali ni­je uspio da ga ubi­je­di. On je sa­mo po­slao pi­smo po dok­to­ru Ber­ken­hej­mu So­fi­ji An­dre­jev­noj, u ko­jem je kraj­nje di­plo­mat­ski i na svoj na­čin ob­ja­šnja­vao svoj ne­do­la­zak. Pi­smo su pro­či­ta­li So­fi­ji An­dre­jev­noj.
– Go­lo mo­ra­li­sa­nje – pro­ko­men­ta­ri­sa­la je sa­dr­žaj pi­sma i, naj­vje­ro­vat­ni­je, bi­la je u pra­vu.
To­kom da­na je pri­pre­mi­la te­le­gram, ko­ji je bi­la pla­ni­ra­la da po­ša­lje La­vu Ni­ko­la­je­vi­ču: „Pri­če­sti­la sam se. Po­mi­ri­la sam se sa Čert­ko­vom. Ni­je­sam do­bro. Opro­sti mi!“ Ovaj te­le­gram ni­je sti­zao do La­va Ni­ko­la­je­vi­ča. U šest sa­ti iz­ju­tra 7. no­vem­bra Tol­stoj je okon­čao svoj ži­vot.
K R A J

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"