Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vlada nas zadužuje još 2,67 milijardi * Krapović dvije godine na čelu Opštine * Ko ne dolazi na sjednice ostaje bez plate * Bodrio Zvezdu u „Pioniru” * Vlada nas zadužuje još 2,67 milijardi * Habanera iz Atine donijela pehare * Komanskom mostu 5.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-12-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Daliborka Uljarević, izvršna direktorica CGO:
Država neprimjereno utiče na medijsko tržište i direktno finansijski podržava jedne, a diskriminiše druge medije.

Vic Dana :)

Doktore, treba mi potvrda da nisam sposoban za rad.- Aha. A šta vam fali?- Pa ta potvrda!


- Kako živiš? - pita prijatelj prijatelja.
- Luksuzno!
- Kako to?
- Pa jedem luk i lijem suze!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika POLICIJA PRONAŠLA SUMNJIVO SKROVIŠTE U KOTORU
Tragove šalju na DNK analizu
Policija u civilu juče pretresla stambeni objekat Slobodan Kašćelana, koji je ranije koristio Radoje Zvicer Tragove šalju na DNK analizu Policija je juče na brdu Vrmac pronašla tajno skrovište koje odgovara prostoriji koja je prikazana na snimku koji je „Dan” objavio. Pretresom objekta pronađeni su odjevni predmeti i torba, koji su poslati na vještačenje
Ko­tor­ski po­li­caj­ci pro­na­šli su ju­če sum­nji­vo skro­vi­šte ko­je, pre­ma sve­mu su­de­ći, slu­ži kao „štek” kri­mi­nal­nim gru­pa­ma. Pod­zem­no skro­vi­šte pro­na­đe­no je na br­du Vr­mac na­kon što je „Dan” ju­če ob­ja­vio snim­ke i fo­to­gra­fi­je tog pro­sto­ra. Po­li­ci­ja je od ra­nih ju­tar­njih sa­ti pre­tra­ži­va­la Ko­tor, ali je, ka­ko je skro­vi­šte do­bro „za­ma­ski­ra­no”, tek u po­po­dnev­nim sa­ti­ma ot­kri­ve­no na vr­hu po­lu­o­str­va ko­je di­je­li ko­tor­ski i ti­vat­ski za­liv. Po­li­ci­ja u ovom pro­sto­ru ni­je pro­na­šla oruž­je, ali svi pred­me­ti ko­je in­spek­to­ri pro­na­đu bi­će po­sla­ti na vje­šta­če­nje.
– Slu­žbe­ni­ci Upra­ve po­li­ci­je MUP-a su vr­ši­li mje­re i rad­nje, me­đu ko­ji­ma su i ak­tiv­no­sti na te­re­nu, ka­ko bi se pro­vje­ri­li ovi na­vo­di. Da­nas, oko 17 ča­so­va, na jed­noj lo­ka­ci­ji na pod­ruč­ju Ko­to­ra pro­na­đe­na je pod­zem­na pro­sto­ri­ja u sta­rom na­pu­šte­nom objek­tu ko­ja od­go­va­ra pro­sto­ri­ji ko­ja je pri­ka­za­na na snim­ku. Pro­sto­ri­ja je pre­gle­da­na. Tre­nut­no se u njoj po odo­bre­nju nad­le­žnog tu­ži­o­ca vr­ši uvi­đaj. Pre­gle­dom ni­su pro­na­đe­ni oruž­je ili dru­gi ne­do­zvo­lje­ni pred­me­ti ko­ji upu­ću­ju na iz­vr­še­nje kri­vič­nog dje­la. Sva­ka­ko će svi even­tu­al­ni tra­go­vi bi­ti iz­u­ze­ti i do­sta­vlje­ni na vje­šta­če­nje Fo­ren­zič­kom cen­tru. O svim da­ljim mje­ra­ma i rad­nja­ma jav­nost će bi­ti bla­go­vre­me­no oba­vi­je­šte­na – sa­op­šte­no je ju­če iz Upra­ve po­li­ci­je.
Skro­vi­šte ko­je su in­spek­to­ri ju­če pro­na­šli uda­lje­no je de­se­tak ki­lo­me­ta­ra od obje­ka­ta u Kav­ču ko­je su ko­ri­sti­li Slo­bo­dan Ka­šće­lan i Ra­do­je Zvi­cer, ko­ji su, pre­ma po­li­cij­skim evi­den­ci­ja­ma, vo­đe ta­ko­zva­nog „ka­vač­kog kla­na”.
Pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, in­spek­to­ri su u sum­nji­vom objek­tu pro­na­šli odjev­ne pred­me­te i tor­bu ko­je su po­sla­li na vje­šta­če­nje ka­ko bi utvr­di­li da li pri­pa­da­ju kri­mi­nal­ci­ma i je­su li dio pred­me­ta ko­je su ko­ri­sti­li po­či­ni­o­ci naj­te­žih kri­vič­nih dje­la na te­ri­to­ri­ji tog gra­da.
Iz­gled skro­vi­šta, mje­sto na ko­jem se na­la­zi, kao i stva­ri ko­je su u nje­mu pro­na­đe­ne da­ju jak osnov za sum­nju da je u pi­ta­nju je­dan od „šte­ko­va” osum­nji­če­nih za naj­te­ža kri­vič­na dje­la. Sum­nji­vi pro­stor na­la­zi se u pod­zem­nom objek­tu ne­ka­da­šnje austro­u­gar­ske voj­ne bol­ni­ce na br­du Vr­mac iz­nad Ko­to­ra. La­vi­rint hod­ni­ka pro­te­že se sa jed­nog na dru­gi kraj objek­ta i ima dva ula­za. Je­dan, na ko­jem i da­nas po­sto­je gvo­zde­na vra­ta, na­la­zi se na uz­br­di­ci po­red ce­ste ko­jom se pe­nje do vr­ha br­da. On vo­di ka­ta­kom­ba­ma u ko­ji­ma je ot­kri­ve­no skro­vi­šte do dru­gog iz­la­za ko­ji vo­di u bo­ro­vu šu­mu.
De­talj­nom pre­tra­gom tog objek­ta, tač­ni­je la­vi­rin­ta nje­go­vih pod­zem­nih tu­ne­la i ka­ta­kom­bi, is­tra­ži­te­lji su na­i­šli na gvo­zde­ni po­klo­pac, na­lik na onaj od ka­na­li­za­ci­o­nih šah­ti, ko­ji je pre­kri­va­la tra­va. Na­kon po­di­za­nja po­klop­ca pro­na­đe­no je sklo­ni­šte do či­jeg sre­di­šta vo­de uske ste­pe­ni­ce.
Na snim­ci­ma ko­je je „Dan” ob­ja­vio vi­di se ka­ko ne­ko­li­ko mla­di­ća ula­zi u skro­vi­šte uko­pa­no 15 me­ta­ra is­pod ze­mlje. Ka­da su po­mje­ri­li po­klo­pac vi­dje­le su se ste­pe­ni­ce, a unu­tra pod­zem­ni hod­ni­ci. Iz hod­ni­ka se ula­zi u pro­sto­ri­ju u ko­joj se vi­de će­be, jak­na i dru­ge stva­ri. Ta či­nje­ni­ca do­ka­zu­je da je sklo­ni­šte i da­lje u funk­ci­ji i da je vje­ro­vat­no po­slu­ži­lo ne­kim od kri­mi­na­la­ca na­kon kr­va­vih ob­ra­ču­na iz­me­đu ko­tor­skih kla­no­va.
Ta­ko­đe, u ci­lju pro­na­la­ska skro­vi­šta ko­je se vi­di na vi­deo-snim­ku, po­li­caj­ci u ci­vi­lu ju­če su iz­vr­ši­li vi­zu­el­ni pre­gled užeg pod­ruč­ja na­se­lja Ka­vač, oko obje­ka­ta ko­ji ko­ri­ste Zvi­cer i Ka­šće­lan.
Ka­šće­lan je u bjek­stvu od sre­di­ne sep­tem­bra ka­da je po­li­ci­ja uhap­si­la vi­še oso­ba osum­nji­če­nih za iz­vr­še­nje ra­znih kri­vič­nih dje­la. Li­si­ce na ru­ke ta­da su sta­vlje­ne i ta­da­šnjem po­moć­ni­ku ko­man­di­ra u OB Ko­tor Zlat­ku Sa­mar­dži­ću, ko­ji se sum­nji­či da je oda­vao slu­žbe­ne taj­ne pri­pad­ni­ci­ma „ka­vač­kog kla­na”.B.M.–M.V.P.


Ni­smo na­ve­li da Zvi­cer ko­ri­sti skro­vi­šte

U po­li­cij­skom sa­op­šte­nju ju­če je na­ve­den ne­ta­čan po­da­tak da je „Dan” ob­ja­vio da na­vod­no pod­zem­no skro­vi­šte ko­ri­sti Ra­do­je Zvi­cer na pod­ruč­ju Ko­to­ra. Naš list ob­ja­vio je da se pro­stor na­la­zi ne­da­le­ko od stam­be­nog objek­ta ko­ji je ko­ri­stio Zvi­cer, ali ne i da nje­mu pri­pa­da.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"