Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema razloga da dolazimo na sjednicu * Pobrkali šar i skiptar * Lukšića saslušavaju zbog „Primorke” * Vlada i Ustavni sud se poigrali sa majkama * Za brucoše 600 mjesta * Vučjak šeta hodnicima KCCG * Grad obijelio imanja
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 15-06-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Momo Joksimović, Partija penzi., inval.i restitucije:
– Teret loših odluka Vlada stavlja na sirotinju.

Vic Dana :)

Sudija pita okrivljenog kojeg su uhvatili na djelu kako krade:
- Jeste li oženjeni?
- Ne, nisam i nikada neću biti!
- Toliko pametan čovjek, a krade!U bolnici za vrijeme doručka:
- Ovaj čaj je grozan!- kaže pacijent.
- To nije čaj, to je kafa! - kaže drugi.
- Hajde, ko hoće još supe?- pita bolničarka.


- Zašto pijetao ujutro kukuriče?
- Zato što poslije ne može doći do riječi.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika NEKADAŠNJI PREMIJER SLEDEĆE NEDJELJE U SPECIJALNOM TUŽILAŠTVU
Lukšića saslušavaju zbog „Primorke”
Lukšić Lukšića saslušavaju zbog „Primorke” Nezakonitu garanciju za dodjelu državne pomoći sumnjivom privatniku potpisao je Igor Lukšić kao potpredsjednik Vlade za međunarodnu ekonomsku saradnju, strukturne reforme i unapređenje poslovnog ambijenta i ministar finansija, piše u naredbi za sprovođenje istrage
Ne­ka­da­šnji pre­mi­jer Igor Luk­šić bi­će sa­slu­šan sle­de­će ne­de­lje u Spe­ci­jal­nom tu­ži­la­štvu u svoj­stvu svje­do­ka u pred­me­tu „Pri­mor­ka”. U vri­je­me ka­da je pot­pi­sao ne­za­ko­ni­tu ga­ran­ci­ju za do­dje­lu dr­žav­ne po­mo­ći „Pri­mor­ki” on je bio pot­pred­sjed­nik Vla­de i mi­ni­star fi­nan­si­ja. Ka­ko sa­zna­je­mo, Luk­ši­ća će sa­slu­ša­ti spe­ci­jal­ni tu­ži­lac Mi­ra Sa­mar­džić. 
Ime Igo­ra Luk­ši­ća ni­je se na­šlo na spi­sku osum­nji­če­nih u ovoj afe­ri jer je spor­nu ga­ran­ci­ju pot­pi­sao na osno­vu za­ključ­ka ta­da­šnje Vla­de, do­ni­je­tog na osno­vu ne­za­ko­ni­tog rje­še­nja Ko­mi­si­je za do­dje­lu dr­žav­ne po­mo­ći. U na­red­bi za spro­vo­đe­nje is­tra­ge Spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva, ko­ju su me­di­ji ob­ja­vi­li, na­vo­di se da je kri­mi­nal­na gru­pa na če­lu sa Ne­boj­šom Bo­ško­vi­ćem i Čr­to­mi­rom Me­sa­ri­čem u slu­ča­ju „Pri­mor­ka” ošte­ti­la dr­ža­vu za vi­še od 20 mi­li­o­na eura. 
– Ne­za­ko­ni­tu ga­ran­ci­ju za do­dje­lu dr­žav­ne po­mo­ći sum­nji­vom pri­vat­ni­ku  pot­pi­sao je Igor Luk­šić kao pot­pred­sjed­nik Vla­de za me­đu­na­rod­nu eko­nom­sku sa­rad­nju, struk­tur­ne re­for­me i una­pre­đe­nje po­slov­nog am­bi­jen­ta i mi­ni­star fi­nan­si­ja. Pot­pis ga­ran­ci­je dao je pre­ma od­lu­ci Vla­de. Mi­ni­star­stvo fi­nan­si­ja je ta­da for­mal­no Vla­di na usva­ja­nje pod­no­si­lo pred­lo­ge o dr­žav­noj po­mo­ći – pi­še u na­red­bi za spro­vo­đe­nje is­tra­ge. 
U tom do­ku­men­tu se da­lje na­vo­di da su pred­log ko­ji je iz­nio na Vla­di Luk­ši­ću pri­pre­mi­li nje­gov biv­ši sa­vjet­nik i ta­da­šnji šef nje­go­vog ka­bi­ne­ta  Pre­drag Sta­ma­to­vić i pred­sjed­nik i čla­no­vi Ko­mi­si­je za do­dje­lu dr­žav­ne po­mo­ći Mi­tar Baj­če­ta, Re­fik Bo­ja­džić, Dar­ko Ko­nje­vić, Ire­na Mi­ja­no­vić i Vu­ki­ca Pe­ro­vić, ko­ji su osum­nji­če­ni za zlo­u­po­tre­bu slu­žbe­nog po­lo­ža­ja.
– Sta­ma­to­vić i Bo­ško­vić su pred­u­zi­ma­li rad­nje u ime Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja ko­je ni­je­su bi­le u in­te­re­su slu­žbe­ne du­žno­sti  – sa­či­nja­va­li i pot­pi­si­va­li obra­sce za do­bi­ja­nje dr­žav­ne po­mo­ći, iako za to ni­je­su bi­li  is­pu­nje­ni za­kon­ski uslo­vi – pi­še u na­red­bi za spro­vo­đe­nje is­tra­ge.
U na­red­bi tu­ži­la­štva se na­vo­di da je pri­vat­nik Ne­boj­ša Bo­ško­vić pre­ko Čr­to­mi­ra Me­sa­ri­ča od NLB ban­ke do­bio no­vac za na­vod­no oži­vlja­va­nje kom­pa­ni­je Pri­mor­ka i is­pla­tu ot­pre­mi­na rad­ni­ci­ma ko­ji osta­ju bez po­sla, ali je no­vac ko­ri­stio za vra­ća­nje kre­di­ta svo­jih pre­za­du­že­nih fir­mi, od ko­jih se ta ban­ka ni­je mo­gla na­pla­ti­ti. 
– Oni su la­žno pri­ka­zi­va­li i pri­kri­va­li sta­nje i re­zul­ta­te u po­slo­va­nju „Pri­mor­ke” ka­ko bi do­bi­li dr­žav­nu po­moć, u če­mu su im po­mo­gli i dr­žav­ni slu­žbe­ni­ci – na­vo­di se u na­red­bi tu­ži­la­štva. 
U tom do­ku­men­tu se da­lje na­vo­di da je 2. ju­na 2014. go­di­ne u pred­u­ze­ću Mel­go­ni­ja Pri­mor­ka pro­gla­še­no ban­kr­ot­stvo, na­kon če­ga je re­a­li­zo­va­na hi­po­te­ka na imo­vi­nu biv­še „Pri­mor­ke”, ko­ja je bi­la upi­sa­na kao obez­bje­đe­nje kre­di­ta. Ti­me je, po tvrd­nja­ma tu­ži­la­štva, re­a­li­zo­van kri­mi­nal­ni plan na šte­tu dr­ža­ve Cr­ne Go­re jer je NLB Mon­te­ne­gro­ban­ka po­sta­la vla­snik 66.000 kva­dra­ta ze­mlji­šta, opre­me i obje­ka­ta biv­še „Pri­mor­ke” Bar u vri­jed­no­sti od 15 mi­li­o­na eura. Pri­tom, na šte­tu  bu­dže­tu Cr­ne Go­re, Kri­sma gru­pi i NLB Mon­te­ne­gro­ban­ci pri­ba­vlje­na je imo­vin­ska ko­rist u iz­no­su od naj­ma­nje 4 mi­li­o­na eura.
D.Ž.–Vj.D.


Bez ko­men­ta­ra

To­kom ju­če­ra­šnjeg da­na po­ku­ša­li smo da stu­pi­mo u kon­takt sa Igo­rom Luk­ši­ćem. Me­đu­tim, on se ni­je ja­vljao ni­ti je od­go­va­rao na po­ru­ke ko­je smo mu po­sla­li na bro­je­ve po­zna­te na­šoj re­dak­ci­ji.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"