Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
DPS opravdava prijetnje ubistvom * Miodrag Lekić ostaje predsjednik Demosa * Stanišić bombom prijetio Bečiću * Djevojku ucjenjivao erotskim snimcima * DPS opravdava prijetnje ubistvom * Krivica * Prednosti fiskalnog novca
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-09-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ranko Krivokapić, predsjednik SDP-a :
Nećemo u Vladu, hoćemo nove izbore.

Vic Dana :)

Pita žena doktora šta da jede da bi se porodila.
On kaže:
- Hljeb.
Žena razumjela led i jede, jede ona led, a kad se dijete rodilo, samo je govorilo:
- Dođi bizo, ja se smizo.


Putnički brod prolazi pokraj malog, pustog ostrva usred Tihog okeana, a svi putnici s broda vide na ostrvu čovjeka dugačke brade kako skače, urla i maše iz sve snage.
- Ko je ono na ostrvu? - upita jedan od putnika kapetana.
- Ne znam - kaže kapetan – Ali svake godine kad prolazimo on totalno podivlja...

Pita mali sin oca:
• Tata, kada je Zvijezda poslednji put bila prvak u košarci?
Na to će tata:
• Ne znam, sine, pitaj dedu ili pradedu.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika DF UPOZORAVA NA NAVODE SPECIJALNOG TUŽILAŠTVA O DJELOVANJU KRIMINALNE ORGANIZACIJE
Mobilizacija ili smjena Katnića
Mobilizacija ili smjena Katnića
Pred­stav­ni­ci De­mo­krat­skog fron­ta za­tra­ži­li su ju­če hit­nu mo­bi­li­za­ci­ju svih nad­le­žnih or­ga­na, kao i iz­ja­šnja­va­nje pre­mi­je­ra i čel­ni­ka Agen­ci­je za na­ci­o­nal­nu bez­bjed­nost (ANB) i po­li­ci­je, ako su tač­ni na­vo­di glav­nog spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća o ak­tiv­no­sti kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je ko­ja je pla­ni­ra­la te­ro­ri­zam.
– Ra­di se o na­mje­šte­nom sud­skom pro­ce­su, a ono što je Kat­nić re­kao zna­či da je ta­ko­zva­ni dr­žav­ni udar u Cr­noj Go­ri još na sna­zi, bo­lje re­ći, da još tra­je – ka­zao je na kon­fe­ren­ci­ji za štam­pu funk­ci­o­ner DF-a Stra­hi­nja Bu­la­jić.
Glav­ni spe­ci­jal­ni tu­ži­lac u to­ku su­đe­nja op­tu­že­ni­ma u pred­me­tu „Dr­žav­ni udar” je re­kao da Spe­ci­jal­no tu­ži­la­štvo sma­tra da i da­lje po­sto­ji pri­tvor­ski osnov u od­no­su na sve op­tu­že­ne i da po­sto­ji mo­guć­nost da se po­no­ve kri­vič­na dje­la, „jer se ra­di o or­ga­ni­za­ci­ji ko­ja, po sa­zna­nji­ma Tu­ži­la­štva, i da­lje na­sta­vlja sa ra­dom”.
– Ako je tač­no to što je Kat­nić ju­če re­kao, on­da DF zah­ti­je­va hit­nu mo­bi­li­za­ci­ju svih nad­le­žnih or­ga­na, po­li­tič­kih su­bje­ka­ta i ci­vil­nog sek­to­ra. Ta­ko­đe, zah­ti­je­va­mo hit­no iz­ja­šnja­va­nje pre­mi­je­ra, še­fa ANB-a, di­rek­to­ra Upra­ve po­li­ci­je, mi­ni­sta­ra unu­tra­šnjih po­slo­va i od­bra­ne o toj jav­no iz­re­če­noj tvrd­nji Kat­ni­ća. Ako je tač­no to što je Kat­nić re­kao, neo­p­hod­no je pri­pre­mi­ti ze­mlju za od­bra­nu. U pro­tiv­nom, ako to ni­je tač­no, tra­ži­mo da se pre­i­spi­ta odr­ži­vost po­lo­ža­ja spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­o­ca zbog ob­ma­ne jav­no­sti i po­ku­ša­ja iza­zi­va­nja ha­o­sa i pa­ni­ke u ze­mlji – is­ta­kao je Bu­la­jić.
Nje­gov ko­le­ga Pre­drag Bu­la­to­vić re­kao je da Kat­ni­će­va iz­ja­va sta­vlja na is­pit sve u Cr­noj Go­ri.
– Vr­hov­ni sa­vjet od­bra­ne, kao nad­le­žno ti­je­lo, mo­ra da odr­ži sjed­ni­cu, a pre­mi­jer Du­ško Mar­ko­vić mo­ra da za­ka­že sjed­ni­cu na­ci­o­nal­nog or­ga­na ko­ji se ba­vi bez­bjed­no­šću, či­ji je on pred­sjed­nik. Na­kon sa­gle­da­va­nja ove iz­ja­ve, jer je on re­kao da se dr­žav­ni udar pri­pre­ma ne sa­mo u Cr­noj Go­ri, ne­go i Sr­bi­ji i Ru­si­ji, ako je neo­p­hod­no, pro­sli­je­de od­go­va­ra­ju­će od­lu­ke Skup­šti­ni Cr­ne Go­re ko­ja je nad­le­žna da pro­gla­si ili od­ba­ci to da je ze­mlja u van­red­nom sta­nju. Ako se ne da od­go­vor na to što je Kat­nić re­kao, mi zna­mo ka­ko će­mo mi iz DF-a, u po­li­tič­kom, de­mo­krat­skom, ustav­nom smi­slu, da re­a­gu­je­mo – na­gla­sio je Bu­la­to­vić. M.V.R.


Ne­do­lič­no po­na­ša­nje su­di­je

Bu­la­to­vić se osvr­nuo i na po­na­ša­nje pred­sjed­ni­ce kri­vič­nog vi­je­ća Su­za­ne Mu­go­še tvr­de­ći da je ne­do­lič­no.
– Za­hva­lju­ju­ći te­le­vi­zij­skom pre­no­su Cr­na Go­ra je vi­dje­la nje­no ne­do­lič­no lič­no i pro­fe­si­o­nal­no po­na­ša­nje, pri­stra­snost, ne­do­ra­slost po­slu, ne­struč­nost, pa sve do dr­sko­sti i, mo­ram da ka­žem, glu­ma­ta­nja ne­ke hra­bro­sti. Ona ni­je hra­bra, hra­bar je sa­mo onaj ko po­štu­je za­kon i isti­nu – ka­zao je Bu­la­to­vić.
Oci­je­nio je i da Mu­go­ša ne do­zvo­lja­va da se po­sta­ve pi­ta­nja, od­u­zi­ma ri­ječ, od­go­va­ra u ime in­stru­i­ra­nih okri­vlje­nih i sta­vlja se na stra­nu tu­ži­la­štva.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"