Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stojanović prećutao ženinu firmu * Potjernica za aktivistom DPS-a * Povratkom Fronta završena priča o vanrednim izborima * Presudiće Mikov glas * Stojanović prećutao ženinu firmu * Supermen * Krnja demokratija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda:
– Može li sudija sa platom od 650 eura da sačuva moralnost? Ne može.

Vic Dana :)

Hronologija braka:
Prve tri godine on govori, a ona sluša.
Sledeće tri godine ona govori, a on sluša.
Od sedme godine braka oni govore a komšije slušaju.
Na kraju oni govore, a sudija se krsti.

Uđe kauboj Džo u kafanu i za šankom ugleda barsku damu, a oko nje četvoricu kauboja. Gleda on, gleda, pa odjednom trgne pištolj, ubije četvoricu kauboja i zatim priđe barskoj dami i kaže:
– Kako to da tako lijepa dama stoji ovdje sasvim sama?

Trinaest polaznika policijske škole polagali za radno mjesto policajca i skupila se komisija. Stali oni u red, kad će komisija prvom od 13:
Daj nam ti reci jednu marku auta.
Ovaj prvi kao iz topa kaže JAGUAR, a ovaj drugi nije odmah shvatio pa kaže FEBRUAR. Treći MART, i tako oni svi redom, a ovaj dvanaesti kaže DECEMBAR. Trinaesti sav se izgubio, gleda u komisiju i sav drhti pa pruži ruku komisiji i kaže:
– Srećna Nova godina!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2017-12-06 U NASTAVKU SUĐENJA OPTUŽENIMA ZA LIKVIDACIJU DALIBORA ĐURIĆA SVJEDOČILA NJEGOVA SUPRUGA
Na Đurića i ranije pucali u zatvoru
Đurić Na Đurića i ranije pucali u zatvoru
Su­pru­ga Da­li­bo­ra Đu­ri­ća Alek­san­dra sa­slu­ša­na je ju­če u svoj­stvu svje­do­ka na su­đe­nju op­tu­že­ni­ma De­ja­nu Pa­vi­će­vi­ću i Mi­lo­šu Tr­bu, op­tu­že­ni­ma za po­ma­ga­nje u uni­šta­va­nju do­ka­za Đu­ri­će­ve li­kvi­da­ci­je, ko­ji je u sep­tem­bru pro­šle go­di­ne ubi­jen u zi­di­na­ma spu­škog za­tvo­ra.
Ju­če­ra­šnje su­đe­nje obi­lje­ži­la je nje­na tvrd­nja da je po­koj­ni Da­li­bor Đu­rić bio si­gu­ran da je i pri­je dvi­je go­di­ne po­ku­šan aten­tat na nje­ga u ZIKS-u. Su­prug joj je, ka­ko ka­že, ta­da is­pri­čao da ima pro­blem, da je do­šlo do puc­nja­ve kod ZIKS-a dok su za­tvo­re­ni­ci še­ta­li u kru­gu za­tvo­ra i da je si­gu­ran da je on bio me­ta.
– On ta­da ni­je bio u po­lu­o­tvo­re­nom odje­lje­nju za­tvo­ra. Ta­da su svi za­tvo­re­ni­ci sklo­nje­ni i po­li­ci­ja je tra­ži­la ča­u­re, ali ni­šta ni­je na­đe­no – is­pri­ča­la je Đu­ri­će­va.
Tvr­di­la je da okri­vlje­ne ne po­zna­je lič­no, ali da je za Pa­vi­će­vi­ća ču­la jer joj je muž is­pri­čao da je on 2006. go­di­ne po­mo­gao da po­bjeg­ne mom­ku ko­ji je pu­cao na nje­ga. Tvr­di da joj je ta­da ob­ja­snio da se ra­di o oso­bi ko­ja se pre­zi­va Ste­vo­vić, i ko­joj je kum Pa­vi­će­vić.
Op­tu­že­ni De­jan Pa­vi­će­vić pri­go­vo­rio je nje­nom is­ka­zu i ka­zao da je on na­kon 15 mi­nu­ta od te puc­nja­ve pri­ve­den u po­li­ci­ju gdje je za­dr­žan dva da­na. Na­kon to­ga je, ka­ko tvr­di, pu­šten jer ni­je bi­lo osno­va za da­lje za­dr­ža­va­nje.
Dar­ko Ra­do­njić, vla­snik re­sto­ra­na u ko­me su tog da­na bo­ra­vi­li okri­vlje­ni, ka­zao je da su mu rad­ni­ce sa­op­šti­le da su do­la­zi­li go­sti ko­ji su se čud­no po­na­ša­li.
Vra­tio je ka­me­re da vi­di ko su ti lju­di, a on­da je shva­tio da je vri­je­me ne­is­prav­no i da je po­mje­re­no za oko 45 mi­nu­ta una­pri­jed. Utvr­dio je i da ovi lju­di ko­ji su se na­šli na ka­me­ra­ma ni­je­su ni­šta uči­ni­li u lo­ka­lu što bi mu bi­lo čud­no i na nje­go­vu šte­tu. Po­sli­je par da­na in­spek­tor je do­šao u lo­kal i pi­tao ga ima li nad­zor­ne ka­me­re jer su se po­ja­vi­le ne­ke oso­be ko­je su in­te­re­sant­ne po­li­ci­ji, is­pri­čao je svje­dok pred su­dom.
Po­li­ci­ji je pre­dao snim­ke i fi­skal­ni ra­čun ko­ji su iz­da­ti okri­vlje­ni­ma, ka­ko bi se vje­šta­če­njem utvr­di­lo tač­no vi­je­me nji­ho­vog bo­rav­ka u lo­ka­lu.VJ.D.


Na­log za pri­vo­đe­nje

Ju­če­ra­šnjem su­đe­nju ni­je­su se oda­zva­li svje­do­ci Dra­ga­na To­ma­še­vić i Ra­doj­ka Pa­vi­će­vić, ko­je su na pret­hod­nom ro­či­štu sa­op­šti­le da, upr­kos po­zi­vu i ob­ja­šnje­nju zbog če­ga se ta­da su­đe­nje od­lo­ži­lo, ne­će vi­še do­la­zi­ti. Su­di­ja Dra­go­je Jo­vić ka­zao je da je je­dan od čla­no­va Vi­je­ća imao smrt­ni slu­čaj u po­ro­di­ci i da se iz tog raz­lo­ga su­đe­nje ni­je mo­glo odr­ža­ti. Za na­red­ni pre­tres po­li­ci­ja će ove svje­do­ke pri­nud­no do­ve­sti.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"