Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Pomagala da joj ubiju muža * Bez obrazloženja potrošili 695.000 eura * Direktorima iz DPS-a davali socijalu od po 500 eura * Ako ne bude dogovora, imaćemo svog kandidata * Idealan ambijent za stvaranje i pomjeranje granica * Pomagala da joj ubiju muža * Želimo Si Dens u Budvi
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slavko Kalezić :
Nadam se da će ovogodišnji predstavnik Crne Gore na Pjesmi evrovizije imati makar trećinu uspjeha koji sam ja ostvario nakon Eurosonga.

Vic Dana :)

Pita Ciganka Cigu šta znači riječ „situacija”.
- Pa „situacija” ti je kad dođeš kući s posla i zatekneš mene i komšinicu kako vodimo ljubav.
Tek će Ciganka:
- Znači, situacija je i kada ti dođeš kući sa posla i zatekneš mene i komšiju kako vodimo ljubav?
- Ne, ženo, nemoj da miješaš batine sa situacijom.

Rasprava u romskoj kući između sina i oca:
– A bre kakvi ste vi današnji mladi sve mora da vam se nacrta, da vam se da, da vam se pokaže…
– Šta ti je bre čale nismo baš tako loši, na nama svijet ostaje…
– Ma gdje niste bre, stvarno ste jadni bre ništa ne znate…
– Šta, pa mi smo pametniji od vas, aj reci mi ko je izmislio struju?
– Kako ko- pa Nikola Tesla!
– Pa naravno Nikola Tesla, a ne njegov čale!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika VELIZAR MARKOVIĆ SASLUŠAN U OSNOVNOM DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU
Osumnjičen za prijetnje novinaru
Marković juče nakon saslušanja Osumnjičen za prijetnje novinaru
Brat pred­sjed­ni­ka Vla­de Cr­ne Go­re Ve­li­zar Mar­ko­vić sa­slu­šan je ju­če u Osnov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu u Pod­go­ri­ci, zbog sum­nje da je ugro­zio si­gur­nost no­vi­na­ra „Da­na” Vla­di­mi­ra Ota­še­vi­ća. Mar­ko­vić je ju­če, pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, is­kaz po pr­vi put dao u svoj­stvu osum­nji­če­nog. Pret­hod­no je u po­li­ci­ji sa­slu­šan u svoj­stvu gra­đa­ni­na.
Osnov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo Mar­ko­vi­ću je na te­ret sta­vi­lo kri­vič­no dje­lo ugro­ža­va­nje si­gur­no­sti iz čla­na 168, st. 1 Kri­vič­nog za­ko­ni­ka Cr­ne Go­re. Zbog to­ga mo­že bi­ti ka­žnjen nov­ča­no ili za­tvo­rom do jed­ne go­di­ne.
Pre­mi­je­rov brat od­bra­nu pred tu­ži­la­štvom iz­nio je de­talj­no po­ja­šnja­va­ju­ći ka­ko je do­šlo do spor­nog raz­go­vo­ra sa Ota­še­vi­ćem i zbog če­ga je re­a­go­vao upu­ću­ju­ći mu pri­jet­nje.
Mar­ko­vić je pri­je­tio Ota­še­vi­ću zbog is­tra­ži­va­nja nje­go­ve i imo­vi­ne po­ro­di­ce pre­mi­je­ra. Pri­jet­nje je iz­nio u te­le­fon­skom raz­go­vo­ru ko­ji su ima­li 11. sep­tem­bra 2017. go­di­ne. No­vi­nar „Da­na” je po­ku­šao da stu­pi u kon­takt sa Ve­li­za­rom Mar­ko­vi­ćem ka­ko bi pre­ko nje­ga us­po­sta­vio kon­takt sa nje­go­vim bra­tom Ra­do­jem Mar­ko­vi­ćem, či­ja nam je iz­ja­va bi­la po­treb­na. Re­dak­ci­ja „Da­na” htje­la je da od Ra­do­ja Mar­ko­vi­ća do­bi­je ko­men­tar na op­tu­žbe ko­je su na nje­gov ra­čun ta­da iz­ni­je­li iz De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re, zbog pri­jet­nji nji­ho­vim ak­ti­vi­sti­ma.
Ve­li­zar naj­pri­je ni­je od­go­va­rao na po­zi­ve, na­kon če­ga mu je u 19 ča­so­va i 24 mi­nu­ta pro­sli­je­đen SMS, u ko­jem je pre­ci­zno ob­ja­šnje­no za­što tra­ži­mo nje­go­vog bra­ta. Ja­vio se tek na no­vi po­ziv i upu­tio niz uvre­da i psov­ki, uz pri­jet­nju ubi­stvom.
Is­tra­ga je naj­pri­je po­kre­nu­ta u bje­lo­polj­skom Osnov­nom tu­ži­la­štvu, ali su spi­si pred­me­ta po­tom pro­sli­je­đe­ni u Pod­go­ri­cu jer su po­zi­vi u to­ku ko­jih je brat pred­sjed­ni­ka Vla­de Du­ška Mar­ko­vi­ća upu­tio ozbilj­ne pri­jet­nje no­vi­na­ru upu­će­ni iz Pod­go­ri­ce.
Na­kon ovog do­ga­đa­ja od Ota­še­vi­ća je od­u­zet mo­bil­ni te­le­fon ra­di vje­šta­če­nja, a Upra­va po­li­ci­je to­kom pr­va dva mje­se­ca is­tra­ge upor­no je od­bi­ja­la za­htje­ve tu­ži­la­štva u Bi­je­lom Po­lju da im do­sta­vi audio-sni­mak ko­ji do­ka­zu­je da je Ve­li­zar Mar­ko­vić pri­je­tio smr­ću no­vi­na­ru „Da­na”. Taj audio-sni­mak na­la­zi se u Ota­še­vi­će­vom te­le­fo­nu ko­ji mu je pod­go­rič­ka po­li­ci­ja od­u­ze­la još 14. sep­tem­bra 2017. go­di­ne, po na­red­bi osnov­nog dr­žav­nog tu­ži­o­ca Sla­ven­ka Smo­lo­vi­ća.
Umje­sto da do­sta­ve tu­ži­o­cu sni­mak sa pri­jet­nja­ma pre­mi­je­ro­vog bra­ta, iz moj­ko­vač­ke po­li­ci­je su 28. sep­tem­bra upu­ti­li za­htjev tu­ži­o­cu za iz­da­va­nje na­red­be da se tra­ži li­sting ko­mu­ni­ka­ci­ja od ope­ra­te­ra Cr­no­gor­skog te­le­ko­ma za bro­je­ve te­le­fo­na Vla­di­mi­ra Ota­še­vi­ća i Ve­li­za­ra Mar­ko­vi­ća. Taj za­htjev po­li­ci­ja je upu­ti­la ka­ko bi utvr­di­li da li je 11. sep­tem­bra, ka­da su upu­će­ne pri­jet­nje no­vi­na­ru, uop­šte bi­lo te­le­fon­ske ko­mu­ni­ka­ci­je iz­me­đu Ota­še­vi­ća i Mar­ko­vi­ća.
Tu­ži­la­štvo je uva­ži­lo taj za­htjev po­li­ci­je, pa je istog da­na (28. sep­tem­bra) pod­ni­je­lo za­htjev su­di­ji za is­tra­gu Osnov­nog su­da u Bi­je­lom Po­lju za do­no­še­nje na­red­be da se iz­u­zme li­sting ko­mu­ni­ka­ci­ja za dva bro­ja. Istog da­na tu­ži­lac Smo­lo­vić je po­no­vo tra­žio od Odje­lje­nja bez­bjed­no­sti Moj­ko­vac da iz­u­zmu sni­mak pri­jet­nji u pri­su­stvu no­vi­na­ra „Da­na”, ali to ni­je uči­nje­no.M.V.P.


Tu­ži­lac ne­do­stu­pan

Re­dak­ci­ja „Da­na” po­ku­ša­la je da stu­pi u kon­takt sa tu­ži­o­cem Vu­ka­som Ra­do­nji­ćem ka­ko bi­smo po­tvr­di­li in­for­ma­ci­je o sa­slu­ša­nju Mar­ko­vi­ća. Ra­do­njić, me­đu­tim, ni­je od­go­va­rao na po­zi­ve upu­će­ne na broj po­znat re­dak­ci­ji „Da­na”.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"