Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Pomagala da joj ubiju muža * Bez obrazloženja potrošili 695.000 eura * Direktorima iz DPS-a davali socijalu od po 500 eura * Ako ne bude dogovora, imaćemo svog kandidata * Idealan ambijent za stvaranje i pomjeranje granica * Pomagala da joj ubiju muža * Želimo Si Dens u Budvi
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slavko Kalezić :
Nadam se da će ovogodišnji predstavnik Crne Gore na Pjesmi evrovizije imati makar trećinu uspjeha koji sam ja ostvario nakon Eurosonga.

Vic Dana :)

Pita Ciganka Cigu šta znači riječ „situacija”.
- Pa „situacija” ti je kad dođeš kući s posla i zatekneš mene i komšinicu kako vodimo ljubav.
Tek će Ciganka:
- Znači, situacija je i kada ti dođeš kući sa posla i zatekneš mene i komšiju kako vodimo ljubav?
- Ne, ženo, nemoj da miješaš batine sa situacijom.

Rasprava u romskoj kući između sina i oca:
– A bre kakvi ste vi današnji mladi sve mora da vam se nacrta, da vam se da, da vam se pokaže…
– Šta ti je bre čale nismo baš tako loši, na nama svijet ostaje…
– Ma gdje niste bre, stvarno ste jadni bre ništa ne znate…
– Šta, pa mi smo pametniji od vas, aj reci mi ko je izmislio struju?
– Kako ko- pa Nikola Tesla!
– Pa naravno Nikola Tesla, a ne njegov čale!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika FLEŠ
Od­u­ze­ta lo­vač­ka pu­ška
Slu­žbe­ni­ci Cen­tra bez­bjed­no­sti Pod­go­ri­ca pod­ni­je­li su dr­žav­nom tu­ži­o­cu u ODT u Pod­go­ri­ci kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv D.M. (57) iz Pod­go­ri­ce, kod ko­jeg su pret­hod­no pro­na­šli i od­u­ze­li mu lo­vač­ku pu­šku. Pri­pad­ni­ci Sta­ni­ce po­li­ci­je za jav­ni red i mir CB Pod­go­ri­ca su, 8. ja­nu­a­ra, pri­li­kom kon­tro­le vo­zi­la i vo­za­ča u mje­stu Ba­la­ba­ni u Ze­ti od D.M. od­u­ze­li lo­vač­ku pu­šku, bez mu­ni­ci­je, sa oru­žnim li­stom ko­ji gla­si na ime nje­go­vog si­na M.M., sa ro­kom va­že­nja do 27. fe­bru­a­ra ove go­di­ne.
– Shod­no na­ve­de­nom, slu­žbe­ni­ci CB Pod­go­ri­ca su 10.1.2018. go­di­ne nad­le­žnom tu­ži­o­cu pod­ni­je­li kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv D.M, zbog osno­va­ne sum­nje da je po­či­nio kri­vič­no dje­lo ne­do­zvo­lje­no dr­ža­nje oruž­ja i eks­plo­ziv­nih ma­te­ri­ja – sa­op­šte­no je iz Upra­ve po­li­ci­je.M.V.P.

He­ro­in u autu
Vi­ši sud u Pod­go­ri­ci po­tvr­dio je op­tu­žni­cu Vi­šeg  dr­žav­nog tu­ži­la­štva pro­tiv M.I., zbog iz­vr­še­nja kri­vič­nog dje­la neo­vla­šće­na pro­zvod­nja, dr­ža­nje i sta­vlja­nje u pro­met opoj­nih dro­ga.
Op­tu­žni­com je pred­sta­vlje­no da je M.I. 9. no­vem­bra 2017. go­di­ne, oko 17.30 ča­so­va, u Pod­go­ri­ci, neo­vla­šće­no, ra­di pro­da­je dr­žao opoj­nu dro­gu he­ro­in. Okri­vlje­ni je dro­gu, upa­ko­va­nu u de­vet PVC pa­ko­va­nja, ukup­ne ko­li­či­ne 5,133 gra­ma, dr­žao u vo­zi­lu „se­at ibi­ca”, ko­jim je upra­vljao.M.V.P.

Zaplijenjeno 1.800 ci­ga­re­ta
Slu­žbe­ni­ci Upra­ve ca­ri­na Od­sje­ka  za su­zbi­ja­nje kri­jum­ča­re­nja (OZSK), u Pod­go­ri­ci su pro­na­šli i od­u­ze­li ci­ga­re­te bez cr­no­gor­skih ak­ci­znih mar­ki­ca. Pri­li­kom kon­tro­la spro­ve­de­nih na pod­ruč­ju pod­go­rič­ke op­šti­ne, mo­bil­ni ti­mo­vi OZSK pro­na­šli su oko 1.800 ko­ma­da ci­ga­re­ta na­mi­je­nje­nih ne­le­gal­noj pro­da­ji.
M.V.P.

Za dan če­tvo­ro po­vri­je­đe­no
U Cr­noj Go­ri se u pro­te­kla 24 sa­ta do­go­di­lo de­set sa­o­bra­ćaj­nih ne­zgo­da u ko­ji­ma je jed­na oso­ba te­že po­vri­je­đe­na, a tri lak­še. Po­li­ci­ja je od­u­ze­la 31 vo­zač­ku do­zvo­lu i če­ti­ri pa­ra re­gi­star­skih ta­bli­ca.
Iz­da­to je 484 na­lo­ga za upla­tu nov­ča­nih ka­zni i pod­ni­je­te su 44 pre­kr­šaj­ne pri­ja­ve.M.V.P.

Od­go­vor­nost u pra­vo­su­đu
Pred­sjed­nik Sud­skog sa­vje­ta Cr­ne Go­re Mla­den Vuk­če­vić odr­žao je sa­sta­nak sa sa­rad­ni­ci­ma i pred­stav­ni­ka Pro­gram­ske kan­ce­la­ri­je Sa­vje­ta Evro­pe u Pod­go­ri­ci.
Na sa­stan­ku je raz­ma­tra­na di­na­mi­ka bu­du­ćih ak­tiv­no­sti za pr­vu po­lo­vi­nu te­ku­će go­di­ne, u ve­zi sa pro­jek­tom „Od­go­vor­nost u pra­vo­sud­nom si­ste­mu”, kao di­je­la Ho­ri­zon­tal­nog pro­gra­ma za za­pad­ni Bal­kan i Tur­sku, ko­ji je fi­nan­si­ran od stra­ne Evrop­ske uni­je, a im­ple­men­ti­ra ga Sa­vjet Evro­pe, u ci­lju sa­rad­nje ovih in­sti­tu­ci­ja sa ze­mlja­ma ju­go­i­stoč­ne Evro­pe i po­bolj­ša­nja svih ka­pa­ci­te­ta pra­vo­su­đa.M.V.P.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"