Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Gradonačelnik Pljevalja ide 24 dana u zatvor * Zaposlio ministrovu kćerku i brata * Prodali stan bez našega znanja * Život neće stati zbog nenadležnog suda * Putinovi oligarsi na udaru * Izdaja Bregzita gurnuće London u krizu * Brzo, brže, kvalitetnije
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR PEJOVIĆ, MINISTAR EVROPSKIH POSLOVA:
Evropska unija možda nije efikasna kao Turska i nije možda toliko sposobna da zaista rješava brzo pitanja kao Rusija.

Vic Dana :)

Skupile se životinje u šumi da se takmiče u pričanju viceva. Prethodno se dogovore da ubiju onoga čijem se vicu ne budu svi smijali. Prva počne lisica. Ispriča vic i na kraju svi se smiju, osim mede, pa ubiju liju. Zatim dođe vuk. Ispriča vic, svi ćute, samo se meda smije. Pitaju ga ostali:
– Šta je, medo, što se smiješ?
Meda će:
– Ala je bio dobar onaj lijin!


Momak kaže djevojci:
– Ja bih tebe mogao da gledam čitavog dana.
– Što, je l` sam ti mnogo lijepa?
– Ma jok, nego si `slučaj za posmatranje`!

Kaže profesor studentu:
– Kolega, ne možete spavati na mom predavanju!
Student odgovori:
– Možda bih i mogao da ste malo tiši!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika PREDSJEDNIK DNP-A TRAŽIO IZUZEĆE TUŽIOCA STOJANKE RADOVIĆ ZBOG MOGUĆIH RODBINSKIH VEZ
A Knežević traži da ga sasluša Katnić
Knežević A Knežević traži da ga sasluša Katnić
Pred­sjed­nik De­mo­krat­ske na­rod­ne par­ti­je i je­dan od li­de­ra De­mo­krat­skog fron­ta Mi­lan Kne­že­vić za­tra­žio je ju­če iz­u­ze­će spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca Sto­jan­ke Ra­do­vić, ko­ja vo­di po­stu­pak o na­vod­noj po­nu­di da­va­nja mi­ta. Ra­do­vi­će­va je po­kre­nu­la po­stu­pak po­vo­dom Kne­že­vi­će­ve iz­ja­ve da je imao po­nu­du vi­so­ko­po­zi­ci­o­ni­ra­ne oso­be iz su­da da mu se za 10.000 eura uki­ne pre­su­da ko­jom je osu­đen na se­dam mje­se­ci za­tvo­ra zbog na­pa­da na po­li­caj­ca.
Kne­že­vić je zbog mo­gu­ćih rod­bink­sih ve­za sa tu­ži­o­cem Sto­jan­kom Ra­do­vić tra­žio nje­ne iz­u­ze­će i pred­lo­žio da ga sa­slu­ša glav­ni spe­ci­jal­ni tu­ži­lac Mi­li­vo­je Kat­nić. Zbog to­ga je ju­če od­lo­že­no nje­go­vo sa­slu­ša­nje.
– Za­htjev za iz­u­ze­će Sto­jan­ke Ra­do­vić je tra­žen zbog mo­gu­ćih rod­bin­skih od­no­sa sa Mi­la­nom Kne­že­vi­ćem. Na­i­me, ba­ba po maj­či­noj li­ni­ji spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca ro­đe­na je kao Kne­že­vić i iz istog je se­la, Mo­ja­no­vi­ći, kao i svje­dok Mi­lan Kne­že­vić, a po nje­go­vim tvrd­nja­ma mo­gu bi­ti u ro­đač­kim od­no­si­ma. Ta­ko­đe, ro­đe­na tet­ka Mi­la­na Kne­že­vi­ća Per­sa je uda­ta za bra­ta od stri­ca maj­ke spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­o­ca. Zbog to­ga Kne­že­vić sum­nja u ne­pri­stra­snost Sto­jan­ke Ra­do­vić i stra­hu­je da bi ona mo­gla bi­ti su­bjek­tiv­na, i to u nje­go­vu ko­rist. Za­to je pred­lo­žio da ga sa­slu­ša lič­no Mi­li­vo­je Kat­nić, sa ko­jim ni­je ni u ka­kvim ro­đač­kim od­no­si­ma, osim što je jed­na nje­go­va bli­žnja ro­đa­ka iz istog se­la Će­pe­ti­ći kao i maj­ka SDT-a – pi­še u za­htje­vu Mi­la­na Kne­že­vi­ća.
Predjsed­nik DNP-a je po­čet­kom ovog mje­se­ca sa­op­štio da je imao po­nu­du da pla­ti od­re­đe­noj oso­bi iz su­da 10.000 eura ka­ko bi mu bi­la uki­nu­ta pre­su­da za na­pad na po­li­caj­ca. On ni­je že­lio da sa­op­šti ime oso­be ko­ja mu je da­la tu po­nu­du, ali je ka­zao da je u pi­ta­nju vi­so­ko­po­zi­ci­o­ni­ra­ni su­di­ja.
– Vi­so­ko­po­zi­ci­o­ni­ra­ni su­di­ja mi je to pred­lo­žio. Ja, na­rav­no, ne­ću to da oda­jem. On mi je sa­vje­to­vao da je pa­met­no da se ja sad „po­ta­lu­šim” i da bu­dem ser­vi­lan, a da će oni mo­žda ima­ti ra­zu­mi­je­va­nja za „dr­žav­ni udar” – ka­zao je ra­ni­je Kne­že­vić na kon­fe­ren­ci­ji za me­di­je.
DF je or­ga­ni­zo­vao tu kon­fe­ren­ci­ju na­kon što je Kne­že­vić do­bio pre­su­du Vi­šeg su­da u Pod­go­ri­ci po ko­joj će zbog na­pa­da na po­li­caj­ca u za­tvo­ru pro­ve­sti če­ti­ri mje­se­ca, umje­sto se­dam mje­se­ci, ka­ko je pret­hod­no pre­su­dio Osnov­ni sud.
– U od­lu­ci je ja­sno sa­op­šte­no da sam zbog sma­nje­ne ura­čun­lji­vo­sti i vje­ro­vat­no ne­i­spa­va­no­sti, jer smo dva­de­se­tak da­na spa­va­li na Bu­le­va­ru Sve­tog Pe­tra Ce­tinj­skog, osu­đen na če­ti­ri mjeseca, a ne na se­dam mje­se­ci jer sam se za­jed­no sa osta­lim ko­le­ga­ma us­pro­ti­vio pro­tiv­za­ko­ni­toj in­ter­ven­ci­ji po­li­ci­je. Že­lim da po­ru­čim, pri­je sve­ga Mi­lu Đu­ka­no­vi­ću i Du­šku Mar­ko­vi­ću, da me pre­su­da uop­šte ne oba­ve­zu­je i da je uop­šte ne pri­hva­tam. U pre­su­di na­vo­de da oče­ku­ju da ću se edu­ko­va­ti i di­sci­pli­no­va­ti, ali mo­ram da im po­ru­čim da me ne­će di­sci­pli­no­va­ti ni sa če­ti­ri mje­se­ca, ni sa če­ti­ri go­di­ne, ni sa 40 go­di­na, jer ne­mam na­mje­ru da od­u­sta­nem od bor­be ko­ju sam za­po­čeo – po­ru­čio je ta­da Kne­že­vić.
M.V.P.


In­sti­tu­ci­o­nal­no gro­blje

Kne­že­vić je ra­ni­je oci­je­nio da se cr­no­gor­sko pra­vo­su­đe pre­tvo­ri­lo u in­sti­tu­ci­o­nal­no gro­blje.
– Ta­mo, čast iz­u­ze­ci­ma, vi­še ne­ma su­di­ja. To je jed­na ko­rum­pi­ra­na ka­ma­ri­la ko­ja če­ka na­red­be Đu­ka­no­vi­ća i Mar­ko­vi­ća i da im se tut­ne 5.000 ili 10.000 eura, za­vi­sno od kri­vič­nog dje­la. Mo­že­te mi­sli­ti ko­li­ka je ci­je­na slo­bo­de za „Dr­žav­ni udar”, pra­nje nov­ca ili ne­ki od sle­de­ćih pro­ce­sa pro­tiv DF-a. Ne ša­lji­te ni­ka­kve gla­sni­ke, me­še­ta­re i špe­ku­lan­te. Pre­su­du ne do­ži­vlja­vam kao oba­ve­zu­ju­ću, a sve što bu­de ja sam mu na­re­dan, ali i Mar­ko­vić i Đu­ka­no­vić mo­ra­ju bi­ti sprem­ni i na­red­ni za in­sti­tu­ci­o­nal­ni pro­gon DF-a – re­kao je Kne­že­vić.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"