Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika SPECIJALNO TUŽILAŠTVO DOSTAVILO SUDU MIŠLJENJE O ILEGALNOM PRELASKU GRANICE LIDERA DF-A
Katnić traži pritvor za Mandića
Mandić Katnić traži pritvor za Mandića Odluka suda da li će uvažiti mišljenje tužilaštva ili Mandićevo opravdanje biće poznata, kako nezvanično saznajemo, do kraja nedjelje, do kada bi trebalo da ga ispita sudija Suzana Mugoša
Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo do­sta­vi­lo je Vi­šem su­du u Pod­go­ri­ci mi­šlje­nje da se op­tu­že­nom u slu­ča­ju jav­no­sti po­zna­tom kao „Dr­žav­ni udar” An­dri­ji Man­di­ću, zbog ne­za­ko­ni­tog pre­la­ska dr­žav­ne gra­ni­ce i ne­po­što­va­nja iz­re­če­ne mje­re nad­zo­ra, od­re­di pri­tvor, sa­zna­je „Dan” iz iz­vo­ra bli­skog Spe­ci­jal­nom tu­ži­la­štvu.
Mi­šlje­nje tu­ži­la­štva usli­je­di­lo je na­kon što je li­der De­mo­krat­skog fron­ta, ka­ko je to utvr­di­la po­li­ci­ja, kra­jem pro­šle ne­dje­lje ile­gal­no na­pu­stio dr­ža­vu.
Su­di­je ovog su­da pri­je dva da­na su i zva­nič­no oba­vi­je­šte­ne od po­li­ci­je da je op­tu­že­ni Man­dić pre­kr­šio mje­ru nad­zo­ra „od­u­zi­ma­nje put­ne is­pra­ve”.
Man­di­ćev advo­kat Mi­ro­je Jo­va­no­vić ova­kvo po­stu­pa­nje sma­tra ne­za­ko­ni­tim i na­stav­kom haj­ke ko­ja se vo­di pro­tiv nje­go­vog kli­jen­ta.
– Ka­ko je kre­nu­lo da se sva­ko ma­lo ne­što raz­ma­tra, ne­ke mje­re i mje­ri­ce taj­nog pra­će­nja taj­nog nad­zo­ra, nad­zo­ra one­mo­gu­ća­va­nja kre­ta­nja pre­ma Man­di­ću, ne bi me iz­ne­na­di­lo da mu ne­ko, kao što je do­sad sve bi­lo pro­tiv­za­ko­ni­to, pot­pu­no pro­tiv­za­ko­ni­to iz­rek­ne ne­ka­kvo pro­tje­ri­va­nje iz ze­mlje jer bi ne­ko oči­gled­no vo­lio da on ni­je tu – pro­ko­men­ta­ri­sao je advo­kat Jo­va­no­vić.
Jo­va­no­vić tvr­di da ni­je bi­lo ni­ka­kvog ile­gal­nog pre­la­ska i da će se ža­li­ti na od­lu­ku su­da ko­jom se nje­go­vom kli­jen­tu od­u­zi­ma put­na is­pra­va. Za ta­kvom mje­rom, is­ti­če, ne po­sto­ji ni­ka­kav raz­log.
Ra­di se, ka­ko tvr­di bra­ni­lac, o naj­o­bič­ni­joj vi­šoj si­li – te­škoj vre­men­skoj ne­po­go­di i jed­nom po­ku­ša­ju da se po­kri­je ile­gal­no pu­šta­nje osu­đe­nog ubi­ce Sa­še Sin­đe­li­ća da se vra­ti u Sr­bi­ju.
– Na­rav­no, ka­ko bi tu bru­ku i sra­mo­tu po­kri­li, oni su tre­ba­li da ga pri­ve­du, sa­slu­ša­ju i pri­tvo­re. Sa­da po­ku­ša­va­ju da sva­ki dan za­ba­vlja­ju na­rod ne­kim pri­ča­ma o bjek­stvu čo­vje­ka ko­ji je usred Pod­go­ri­ce, a da je pla­ni­rao da bje­ži sva­ka­ko se ne bi ja­vljao čim je uspio da se iz­vu­če iz onog pro­ble­ma u ko­jem se na­šao – ka­zao je advo­kat op­tu­že­nog.
Od­lu­ka su­da da li će uva­ži­ti ova­kvo Man­di­će­vo oprav­da­nje, mi­šlje­nje Spe­ci­jal­nog tu­ži­la­štva ili će od­re­đi­va­nje do­dat­nih mje­ra sma­tra­ti ne­po­treb­nim, bi­će po­zna­ta, ka­ko sa­zna­je­mo, već do kra­ja ne­dje­lje, do ka­da bi Man­dića tre­ba­lo da ispita sudija Suzana Mugoša.
Pre­ma od­red­ba­ma Za­ko­ni­ka o kri­vič­nom po­stup­ku, op­tu­že­nom Man­di­ću mo­že bi­ti od­re­đen pri­tvor ili mu se za­bra­ni­ti na­pu­šta­nje sta­na ili bo­ra­vi­šta, za­bra­ni­ti po­sje­ći­va­nja od­re­đe­nog mje­sta ili pod­ruč­ja ili ga sud mo­že oba­ve­za­ti da se po­vre­me­no ja­vlja po­li­ci­ji.
No­va srp­ska de­mo­kra­ti­ja (NSD), čla­ni­ca opo­zi­ci­o­nog De­mo­krat­skog fron­ta, pret­hod­no je sa­op­šti­la da je Man­dić bio u po­sje­ti po­gra­nič­nim se­li­ma u oko­li­ni Plje­va­lja, te da zbog sni­je­žnih na­no­sa ni­je mo­gao da se vra­ti istim pu­tem ko­jim je do­šao, već je mo­rao da ko­ri­sti okol­ne lo­kal­ne pu­te­ve ko­ji za­la­ze u te­ri­to­ri­ju Sr­bi­je.VJ.D.


Prav­na akro­ba­ti­ka

Man­dić je u Cr­noj Go­ri, bo­ri se, tru­di se, a onaj ko­me se to ne do­pa­da, mo­že pro­ba­ti prav­nom akro­ba­ti­kom i gim­na­sti­kom da ne­što do­ka­zu­je, ali mi će­mo se na­rav­no spram to­ga i rav­na­ti i ured­no ospo­ra­va­ti, iz­ja­vio je Man­di­ćev advo­kat Mi­ro­je Jo­va­no­vić.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"