Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika ADVOKAT MILANA KNEŽEVIĆA USTAVNOM SUDU TRAŽIO ODLAGANJE IZVRŠENJA KAZNE ZATVORA Sumnjiv iskaz policajca
Advo­kat­ski tim pred­sjed­ni­ka De­mo­krat­ske na­rod­ne par­ti­je Mi­la­na Kne­že­vi­ća pre­dao je Ustav­nom su­du žal­bu ko­jom su tra­ži­li od­la­ga­nje iz­dr­ža­va­nja ka­zne za­tvo­ra od če­ti­ri mje­se­ca, na ko­ju je osu­đen zbog na­pa­da na po­li­caj­ca. Osim to­ga, nje­gov bra­ni­lac, advo­kat An­dri­ja­na Ra­zić, na­ja­vi­la je da će u za­kon­skom ro­ku, ko­ji is­ti­če da­nas, pre­da­ti žal­bu na rje­še­nje Osnov­nog su­da u Pod­go­ri­ci ko­jim je od­bi­jen nji­hov za­htjev da se Kne­že­vi­ću od­lo­ži ro­bi­ja.+
Advo­kat iz No­vog Sa­da Pre­drag Ćet­ko­vić u ustav­noj žal­bi is­ta­kao je da su­do­vi pre­su­du iz­re­če­nu Kne­že­vi­ću ni­je­su do­ni­je­li u skla­du sa Usta­vom Cr­ne Go­re, po­stu­pa­ju­ći ne­za­vi­sno i na osno­vu za­ko­na. Pre­su­da je, ka­ko je na­veo, do­ne­se­na na osno­vu is­ka­za po­li­caj­ca Mi­lja­na Mar­ko­vi­ća, ko­jeg je Kne­že­vić na­vod­no na­pao spor­ne pri­li­ke. Taj is­kaz sud je ci­je­nio kao isti­nit i uvjer­ljiv, a advo­kat tvr­di da je on de­man­to­van ne sa­mo sa­slu­ša­njem svje­do­ka, već i vi­deo-snim­kom spor­nog do­ga­đa­ja. Ta­ko je, pod­sje­ća advo­kat, po­li­ca­jac u sud­ni­ci re­kao da je na­sr­ta­je Kne­že­vi­ća is­to­le­ri­sao, te da ga je lju­ba­zno za­mo­lio „ne­moj­te to da ra­di­te, mo­že­te slo­bod­no da se kre­će­te ku­da god ho­će­te”.
– Me­đu­tim, pri­li­kom pre­gle­da­nja audio-vi­deo za­pi­sa spor­nog do­ga­đa­ja na glav­nom pre­tre­su po­stu­pa­ju­ći su­di­ja dik­ti­ra u za­pi­snik kon­sta­ta­ci­ju da se na snim­ku vi­di da „okri­vlje­ni Kne­že­vić že­li da pro­đe po­red ošte­će­nog, a da se ošte­će­ni po­sta­vlja ta­ko da okri­vlje­ni ne mo­že pro­ći”. Po­tom ošte­će­ni po­ja­šnja­va da je u tom mo­men­tu „iz­dao na­re­đe­nje okri­vlje­nom da ovim pu­tem ne mo­že pro­ći” jer je Ko­mu­nal­na po­li­ci­ja za­po­če­la sa ru­še­njem ša­to­ra – na­vo­di Ćet­ko­vić u žal­bi.
Na­kon to­ga, pod­sje­ća, po­li­ca­jac je iz­ja­vio da ni­ko od pri­pad­ni­ka po­li­ci­je ni­je ru­šio ša­to­re, a da se na snim­ku vi­di ka­ko ih po­li­ci­ja ga­zi. Ta­ko­đe, sud je is­kaz svje­do­ka Ive Pa­vlo­vić ci­je­nio kao isti­nit, a advo­kat pod­sje­ća da se i on u bit­nom raz­li­ko­vao od svje­do­če­nja po­li­caj­ca. Ta­ko, Mar­ko­vić je re­kao da je Ko­mu­nal­noj po­li­ci­ji asi­sti­rao ma­li broj po­li­ca­ja­ca – šest, dok je Pa­vlo­vi­će­va na­ve­la da je u ša­to­ri­ma bi­lo 30-ak gra­đa­na, a da je po­li­ci­je bi­lo „mno­go, mno­go vi­še”. Ovaj po­li­ca­jac u sud­ni­ci je ka­zao da se osje­ćao ugro­že­no od Kne­že­vi­ća, a na snim­ku se, ka­ko na­gla­ša­va advo­kat, vi­di da je po tje­le­snoj kon­sti­tu­ci­ji znat­no krup­ni­ji od Kne­že­vi­ća, te da je po­li­ca­jac bio na­o­ru­žan, a okri­vlje­ni go­lo­ruk. Ta­ko­đe, pre­ma na­vo­di­ma iz žal­be, po snim­ku je ja­sno da je po­li­ca­jac sve shva­tio kao „igru” jer su mu ru­ke to­kom na­vod­nog in­ci­den­ta bi­le spu­šte­ne, a sve vri­je­me se smi­jao. Advo­kat tvr­di da su na ovaj na­čin do­ka­za­ne ne­sum­nji­ve ne­i­sti­ne, pa­u­šal­no­sti i kon­tra­dik­tor­no­sti u is­ka­zu „krun­skog svje­do­ka”.
– To pred­sta­vlja kla­si­čan pri­mjer pri­stra­snog i ne­fer su­đe­nja – pi­še u žal­bi Ustav­nom su­du.
Advo­kat je na­veo i da je sud po­ma­gao po­li­caj­cu u da­va­nju is­ka­za, te da je obra­zlo­že­nje pre­su­de ten­den­ci­o­zno, se­lek­tiv­no i kre­a­tiv­no, a sve ka­ko bi se iz­dej­stvo­va­la osu­đu­ju­ća pre­su­da. Ta­ko­đe, Ćet­ko­vić je pod­sje­tio i da je Usta­vom za­ga­ran­to­va­no pra­vo na mir­no oku­plja­nje gra­đa­na, a pro­pi­sa­ni su uslo­vi pod ko­ji­ma se to pra­vo mo­že ogra­ni­či­ti. Sa­mim tim, za­klju­čio je, ni­je bi­lo za­kon­skog mo­ti­va za raz­bi­ja­nje mir­nih pro­te­sta.
M.V.P.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"