Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Velika koalicija za rušenje Mila * Čistačicu mučio, pa silovao * Medina oteli, ne zna se je li živ * Crnogorci uhapšeni zbog puča * Kruzeri ne dolaze, budžet oštećen * Tuča paradajzom * Velika koalicija za rušenje Mila
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 01-09-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Janko Vučinić, lider Radničke partije:
Ako su oni zaduženi da nas biju, neka biju. Neka svijet vidi kako policija bije radničku sirotinju.

Vic Dana :)

Kako se sahranjuju Piroćanci?
●Do pola, da ne bi dizali spomenik.
●Sada se sahranjuju do ramena, jer kradu jedan drugom cvijeće.


U čemu je razlika između
penzije i side?
●Od side se duže živi.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika PODGORIČANKA S.V. PRIJAVILA POLICIJI DA JE NAPADNUTA U DEPOU ŽELJEZNIČKE STANICE
Čistačicu mučio, pa silovao
Čistačicu mučio, pa silovao S.V. je ispričala da ju je njoj nepoznati muškarac silovao u depou Željezničke stanice, gdje je zaposlena kao čistačica. Tvrdila je da ju je tukao i primorao na seksualni odnos
Pod­go­ri­čan­ka S.V. pri­ja­vi­la je in­spek­to­ri­ma za krv­ne i sek­su­al­ne de­lik­te da je ju­če uju­tro si­lo­va­na na Že­lje­znič­koj sta­ni­ci. Pre­ma na­šim sa­zna­nji­ma, in­spek­to­ri su od nje uze­li iz­ja­vu, na­kon če­ga je pre­gle­da­na u Kli­nič­kom cen­tru, ali na­la­zi vje­šta­če­nja još uvi­jek ni­je­su po­zna­ti. Ona je ima­la po­vre­de po ti­je­lu, a lje­kar tek tre­ba da se iz­ja­sni da li su one mo­gle na­sta­ti pri­li­kom si­lo­va­nja.
S.V. je is­pri­ča­la da ju je njoj ne­po­zna­ti mu­ška­rac si­lo­vao u de­pou Že­lje­znič­ke sta­ni­ce, gdje je za­po­sle­na kao či­sta­či­ca. Tvr­di­la je da ju je tu­kao i pri­mo­rao je na sek­su­al­ni od­nos. Pre­ma nje­nim ri­je­či­ma, na­kon to­ga je po­bje­gao, a njoj je za­pri­je­tio da po­li­ci­ji ne smi­je ni­šta pri­ja­vlji­va­ti.
Ona je in­spek­to­ri­ma is­pri­ča­la da ju je na­pa­dač naj­vje­ro­vat­ni­je pra­tio ka­da je od Sta­rog aero­dro­ma kre­nu­la pre­ko ši­na ka že­lje­znič­koj sta­ni­ci. Na­pao ju je kod de­poa gdje se na­la­ze na­pu­šte­ni va­go­ni, pre­tu­kao je i si­lo­vao.
Iz pod­go­rič­ke po­li­ci­je nam je po­tvr­đe­no da je is­tra­ga po­vo­dom ovog slu­ča­ja otvo­re­na, ali da još uvi­jek ni­je utvr­đe­no da je ri­ječ o si­lo­va­nju.
– Iz­ja­va ošte­će­ne je pri­lič­no kon­fu­zna, ali se sve pro­vje­ra­va. Na­lo­že­no je da se iz­u­zmu snim­ci sa ka­me­ra na Že­lje­znič­koj sta­ni­ci. Ta­ko­đe, če­ka­mo i na­laz lje­ka­ra ko­ji je pre­gle­dao ošte­će­nu, na­kon če­ga će mno­go to­ga bi­ti ja­sni­je – na­ve­li su iz po­li­ci­je.
Iz­ja­ve će bi­ti uze­te i od ne­kih za­po­sle­nih na že­lje­zni­ci, ka­ko bi bi­la pro­vje­re­na pri­ča ošte­će­ne.
U po­sled­njih go­di­nu da­na de­si­la su se dva slu­ča­ja si­lo­va­nja, a in­spek­to­ri su iden­ti­fi­ko­va­li oba iz­vr­ši­o­ca.
Bo­sa­nac E.P. (53) iz Ži­vi­na­ca uhap­šen je pro­šle go­di­ne zbog sum­nje da je si­lo­vao I.K. On se sum­nji­či da je na pre­va­ru odvo­jio I.K. od nje­nog mom­ka i od­veo je u stan ko­ji je iz­najm­lji­vao u Pod­go­ri­ci, gdje ju je si­lo­vao. I.K. ga je pri­ja­vi­la po­li­ci­ji, a po­li­cij­ski slu­žbe­ni­ci su od­mah po­stu­pi­li po nje­noj pri­ja­vi. Pri­pad­ni­ci CB Pod­go­ri­ca su osum­nji­če­nog E.P. uz po­se­ban iz­vje­štaj kao do­pu­nu kri­vič­ne pri­ja­ve pri­ve­li za­mje­ni­ku vi­šeg dr­žav­nog tu­ži­o­ca u Pod­go­ri­ci. Pri­li­kom kri­mi­na­li­stič­ke ob­ra­de po­me­nu­tog pred­me­ta in­spek­to­ri SKP za su­zbi­ja­nje krv­nih i sek­su­al­nih de­li­ka­ta do­šli su do da­ljih re­le­vat­nih po­da­ta­ka ko­ji su re­zul­ti­ra­li ti­me da je E.P. osum­nji­čen i da je 9. ju­na 2014. go­di­ne u Pod­go­ri­ci po­ku­šao da si­lu­je Lj.V.
Ta­ko­đe, po­li­ci­ja je pro­šle go­di­ne pod­ni­je­la kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv V.Đ. (58) zbog sum­nje da je si­lo­vao pod­sta­nar­ku E.R. (36) u pod­go­rič­kom na­se­lju Gor­nja Go­ri­ca. On je na­sil­no upao u so­bu ko­ju je za­ku­pi­la E.R., a po­tom je iz­u­da­rao, sa­vla­dao i si­lo­vao. E.R. je o sve­mu oba­vi­je­sti­la po­li­ci­ju, či­ji su slu­žbe­ni­ci od­mah uhap­si­li V.Đ., na­kon če­ga je spro­ve­den u pro­sto­ri­je Cen­tra bez­bjed­no­sti Pod­go­ri­ca.D.Ž


Pip­kao dje­voj­či­cu

U pod­go­rič­kom Osnov­nom su­du da­nas će po­če­ti su­đe­nje Dra­gi­ši Mar­ko­vi­ću (63) zbog sum­nje da je vr­šio ne­do­zvo­lje­ne pol­ne rad­nje nad pet­na­e­sto­go­di­šnja­ki­njom iz Pod­go­ri­ce. On se sum­nji­či da je dje­voj­či­cu do­di­ri­vao po gru­di­ma i nu­dio joj no­vac za sek­su­al­ne uslu­ge, što je ona ka­sni­je pri­ja­vi­la nad­le­žni­ma. Mar­ko­vi­ću, ko­ji je ina­če u rod­bin­skoj ve­zi sa ošte­će­nom dje­voj­či­com, na te­ret se sta­vlja kri­vič­no dje­lo ne­do­zvo­lje­ne pol­ne rad­nje.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"