Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Arsenal vojnog oružja kod funkcionera DPS-a * „Kavčani” od kamate zaradili pola miliona * Prekoračili budžet za 253 miliona * Milov univerzitet častili 250.000 * Arsenal vojnog oružja kod funkcionera DPS-a * Drugačiji pogled na svijet * Doček sultana
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 18-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vladimir Joković, predsjednik SNP-a:
– DPS treba da smogne snage da se između sebe dogovore i kažu datum izbora. Kada to urade možemo se lako dogovoriti.

Vic Dana :)

Idu dva digitrona ulicom i vide kompjuter. Jedan kaže:
- Vidi štrebera...


Dođe kompjuteraš u mesaru i kaže:
- Dajte mi 100 grama salame.
- Da vam narežem?
- Ma jok, prebaci mi na USB!

Da bi jedna porodica bila srećna, mora da postoji ljubav, razumijevanje i najmanje dva kompjutera!

Meni će na svadbi da svira grupa „Youtube”.
Nema pjesme koju frajeri ne znaju.

Došao Bosanac u dalmatinsku konobu i kaže:
- Konobare, ja bi pivo!
- Pa pivaj, ko ti brani?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Kultura - datum: 2017-10-17 POČINJE FESTIVAL ,,DANI DANILA LAZOVIĆA”
Čuvaju uspomenu na čuvenog glumca
Lazović Čuvaju uspomenu na čuvenog glumca Četrvti dan obilježiće takmičenje studenata iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Srbije u recitovanju Stručni žiri čine: prof. dr Radovan Knežević, prof. Dubravka Drakić, prof. Andrijana Videnović, rediteljka Nataša Poplavska i gost glumac Mima Karadžić
Fe­sti­val ,,Da­ni Da­ni­la La­zo­vi­ća” obi­lje­ža­va ju­bi­lar­nih pet go­di­na po­sto­ja­nja i ču­va­nja uspo­me­ne na lik i dje­lo do­a­je­na glum­ca Da­ni­la La­zo­vi­ća. Kao i sva­ke go­di­ne fe­sti­val se odr­ža­va u Pri­bo­ju, od 18. do 21.ok­to­bra.
Fe­sti­val otva­ra iz­lo­žba ,,Pr­vih pet go­di­na” u Za­vi­čaj­nom mu­ze­ju, dok će u Do­mu kul­tu­re ,,Pi­vo Ka­ra­ma­ti­je­vić” glum­ci Ne­boj­ša Du­ga­lić i Bo­ris Pin­go­vić uz mu­zič­ku po­dr­šku iz­ve­sti svoj ka­ba­re ,,Da, to su bi­li da­ni”.
Dru­gog da­na go­stu­je pred­sta­va ,,Mo­je de­te” Be­o­grad­skog dram­skog po­zo­ri­šta. Re­ži­ju pot­pi­su­je na­ša pro­sla­vlje­na re­di­telj­ka Ana Đor­đe­vić, a tekst Sto­jan Sr­dić. Ova pred­sta­va ob­i­šla je Sr­bi­ju i osvo­ji­la broj­ne na­gra­de, a ulo­ge tu­ma­če: Iva­na Ni­ko­lić, Jo­va­na Ga­vri­lo­vić, Lju­bin­ka Kla­rić, An­drej Še­pet­kov­ski, Vla­dan Mi­lić i Mla­den So­vilj.
Tre­ćeg da­na pri­li­ku da uži­va­ju u pro­gra­mu ima­će i naj­mla­đi sta­nov­ni­ci Pri­bo­ja gle­da­ju­ći pred­sta­vu ,,Si­ro­ma­šni Ro­meo” u re­ži­ji Ibra­hi­ma Ha­san­gi­ća. Pro­gram ,,Upo­znaj pri­boj­ske pe­sni­ke” osmi­šljen je ta­ko da upo­zna pu­bli­ku i go­ste sa lo­kal­nom kul­tu­rom i ve­li­kim po­ten­ci­ja­lom na­ših pje­sni­ka. Tre­ći dan, tra­di­ci­o­nal­no, bi­va obi­lje­žen pro­gra­mom ,,Da­ni­lu u čast”. Ove go­di­ne ugo­sti­će Ta­nju Bo­ško­vić, Ir­fa­na Men­su­ra, Sne­ža­nu Sa­vić, Ra­de­ta Mar­ja­no­vi­ća i Mi­li­cu Mil­šu uz do­ma­ći­na fe­sti­va­la Mi­ha­i­la Lap­to­še­vi­ća.
Če­trv­ti dan obi­lje­ži­će tak­mi­če­nje stu­de­na­ta iz Cr­ne Go­re, Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne, Ma­ke­do­ni­je i Sr­bi­je u go­vo­re­nju po­e­zi­je. Ovo­go­di­šnji gost glu­mac je Mi­lu­tin Mi­ma Ka­ra­džić, dok je mu­zič­ki gost glu­mi­ca Ana So­fre­no­vić. Struč­ni ži­ri či­ne: prof. dr Ra­do­van Kne­že­vić, prof. Du­brav­ka Dra­kić, prof. An­dri­ja­na Vi­de­no­vić, re­di­telj­ka Na­ta­ša Po­plav­ska i gost glu­mac Mi­ma Ka­ra­džić. Na za­vr­šnoj ve­če­ri bi­će pred­sta­vljen i po­bjed­nik ,,In­ter­net kon­kur­sa u go­vo­re­nju po­e­zi­je”.
Po­bjed­nik će po­ni­je­ti pre­sti­žnu na­gra­du ,,Po­ve­lja Da­ni­lo La­zo­vić” i nov­ča­ni dio na­gra­de ko­ji se obez­bje­đu­je pod po­kro­vi­telj­stvom pred­sjed­ni­ka op­šti­ne Pri­boj.
Osni­va­či fe­sti­va­la su Dom kul­tu­re ,,Pi­vo Ka­ra­ma­ti­jeć” i Za­vi­čaj­ni mu­zej Pri­boj, a pod po­kro­vi­telj­stvom op­šti­ne Pri­boj i pred­sjed­ni­ka op­šti­ne. A.Ć.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"