Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
SNP i Demos napustili parlament * Mandiću danas presuda * Neće da robija zbog kuma * Migo dao stan i Vukinoj ženi * Kinezi pjevali „Bjelasicom pasla stada” * Stradao medvjed * SNP i Demos napustili parlament
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Dolazi Mujo u kino i kupi jednu kartu za film. Poslije dvije minute, dolazi i kupuje još jednu, i tako nekoliko puta. Prodavač ga pita:
- Pa što će vam toliko karata za isti film?
- Znam ja da je dovoljna jedna, ali onaj na vratima mi svaku podere.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ljudi i dogadjaji - datum: 2015-10-15 U OKVIRU KAMPANJE ZA PREVENCIJU KARCINOMA DOJKE „POĐI NA KONTROLU” U PRIVATNIM ORDINACIJAMA ŠIROM CRNE GORE
Preventivni pregledi dojki u pola cijene
Preventivni pregledi dojki u pola cijene
U okvi­ru kam­pa­nje za pre­ven­ci­ju kar­ci­no­ma doj­ke „Po­đi na kon­tro­lu” u or­ga­ni­za­ci­ji NVO Bri­ni o se­bi i po­dr­šku agen­ci­je Vi­sion Event omo­gu­će­ni su pre­ven­tiv­ni pre­gle­di po sni­že­nim ci­je­na­ma do 50 od­sto u sa­rad­nji sa pri­vat­nim or­di­na­ci­ja­ma ši­rom Cr­ne Go­re.
- Na­mje­ra ove ak­ci­je je­ste da se mo­ti­vi­šu že­ne, po­go­to­vo že­ne ko­je zbog sla­bi­je pla­te­žne mo­ći ne­ma­ju na­vi­ku da idu na pre­gle­de u pri­vat­ne or­di­na­ci­je, ko­je im omo­gu­ća­va­ju br­ži i efi­ka­sni­ji pro­ces pre­ven­tiv­nih pre­gle­da, da oba­ve pre­gled. Na­da­mo se da će­mo na ovaj na­čin pod­stak­nu­ti že­ne da osim ovog ok­to­bra, bar jed­nom go­di­šnje ra­de pre­ven­tiv­ne pre­gle­de. Ova­kav od­ziv pri­vat­nih or­di­na­ci­ja ko­je su da­le po­dr­šku kam­pa­nji „Po­đi na kon­tro­lu” za­slu­žu­je sva­ku po­hva­lu i za­hval­nost, jer su ti­me dor­pi­ni­je­le bu­đe­nju svi­je­sti kod že­na o zna­ča­ju pre­ven­tiv­nih kon­tro­la ka­da je u pi­ta­nju kan­cer doj­ki i gr­li­ća ma­te­ri­ce. Osim pro­mo­ci­je pre­ven­tiv­nih pre­gle­da doj­ki i gr­li­ća ma­te­ri­ce, NVO Bri­ni o se­bi za cilj ima da in­si­pri­še i mo­ti­vi­še lju­de da ži­ve ljep­ši i zdra­vi­ji ži­vot, da bri­nu o se­bi na vri­je­me i na od­go­va­ra­ju­ći na­čin – ka­za­la je Ivo­na Da­be­tić Jo­vo­vić, pred­sjed­ni­ca udru­že­nja.
Kam­pa­nja za pre­ven­ci­ju kar­ci­no­ma doj­ke po­če­la je ko­mu­ni­ka­ci­jom u me­di­ji­ma sa ci­ljem bu­đe­nja svi­je­sti kod že­na o zna­ča­ju pre­ven­tiv­nih pre­gle­da doj­ki i gi­ne­ko­lo­ških pre­ven­tiv­nih pre­gle­da, u ci­lju ra­nog ot­kri­va­nja kar­ci­no­ma doj­ke i kar­ci­no­ma na gr­li­ću ma­te­ri­ce.
- Glav­ni cilj kam­pa­nje je­ste da se jav­nost in­for­mi­še da je kan­cer doj­ke iz­lje­čiv u 90 od­sto slu­ča­je­va ako se ot­kri­je na vri­je­me, a je­di­ni na­čin da se ot­kri­je u ra­noj fa­zi je­su pre­ven­tiv­ni pre­gle­di. Već sre­di­nom mje­se­ca or­ga­ni­zo­va­na su pre­da­va­nja i ra­di­o­ni­ce, ko­je NVO Bri­ni o se­bi u sa­rad­nji sa dok­to­rom ra­di­o­lo­gom, nu­tri­ci­o­ni­stom i psi­ho­lo­gom, or­ga­ni­zu­je za za­in­te­re­so­va­ne kom­pa­ni­je i fir­me, a ko­je za cilj ima­ju da svo­je za­po­sle­ne in­for­mi­šu o sa­moj bo­le­sti, či­me bi se raz­bi­le pred­ra­su­de i do­bi­le re­le­vant­ne in­for­ma­ci­je kao i da ih edu­ku­ju o zna­ča­ju i na­či­ni­ma pre­ven­ci­je kar­ci­no­ma doj­ke – za­klju­či­la je Da­be­tić Jo­vo­vić.
Or­di­na­ci­je ko­je su omo­gu­ći­le že­na­ma u Cr­noj Go­ri da po po­volj­ni­jim uslo­vi­ma oba­ve pre­ven­tiv­ne kon­tro­le u to­ku ok­to­bra mje­se­ca su or­di­na­ci­ja „Na­tal” – ul­tra­zvuk doj­ki, kol­po­sko­pi­ja i pa­pa test uz 50 od­sto po­pu­sta, or­di­na­ci­ja „HE­RA” – ul­tra­zvuk doj­ki za pr­vih 20 že­na po ci­je­ni od 20 eura i kol­po­sko­pi­ski pre­gled po 50 od­sto ni­žoj ci­je­ni u to­ku ok­to­bra, Ars Me­di­ka – 50 od­sto po­pu­sta na gi­ne­ko­lo­ški pre­gled, bol­ni­ca Ko­dra – ul­tra­zvuk doj­ki po 50 od­sto ni­žoj ci­je­ni, po­li­kli­ni­ka Me­di­ku­sPlus – 50 od­sto po­pu­sta na ul­tra­zvuk doj­ki, gi­ne­ko­lo­ška or­di­na­ci­ja Gea Me­di­kal u Ba­ru - gi­ne­ko­lo­ški pre­gled, vi­de­o­kol­po­sko­pi­ja, pa­pa test i od­re­đi­va­nje gru­pe va­gi­nal­nog se­kre­ta, za ukup­nu ci­je­nu od 25 eura, gi­ne­ko­lo­ška or­di­na­ci­ja Šoć - po­pust od 50 od­sto na sve vr­ste gi­ne­ko­lo­ških uslu­ga ko­je or­di­na­ci­ja pru­ža, or­di­na­ci­ja Me­dan - ul­tra­zvuk doj­ki i kol­po­skop­ski pre­gled u po­la ci­je­ne, gi­ne­ko­lo­ška or­di­na­ci­ja Vi­ta Fe­mi­ne Ko­tor - gi­ne­ko­lo­ški pre­gled, kol­po­skop­ski pre­gled, ci­to­lo­ški pre­gled - pa­pa test i ul­tra­zvuč­ni pre­gled ma­le kar­li­ce za ukup­nu ci­je­nu od 50 eura, Dr. Ra­ho­vić Bi­je­lo Po­lje – 50 od­sto po­pu­sta na uslu­gu ul­tra­zvuk doj­ki, Re­zi­den­ci­ja zdra­vlja Ker­ber - ul­tra­zvuk doj­ki i kol­po­sko­pi­ja u po­la ci­je­ne, Man­sa Me­di­ka Ti­vat – ul­tra­zvuk doj­ki za 50 od­sto ni­žu ci­je­nu, Esku­lap Bar – 50 od­sto po­pu­sta na ul­tra­zvuk doj­ki, gi­ne­ko­lo­ški pre­gled, pa­pa test i kol­po­sko­pi­ju, Kon­si­li­um Bu­dva – 50 od­sto po­pu­sta na uslu­gu ul­tra­zvuk doj­ki, NMR cen­tar za ra­di­o­lo­šku di­jag­no­sti­ku Hi­po­krat - po­pust od 25 od­sto na mag­net­nu re­zo­nan­cu doj­ki, Gi­ne­ko­lo­ško aku­šer­ska am­bu­lan­ta Fer­ti­lis Ti­vat - bes­pla­tan pre­gled doj­ki pal­pa­ci­jom uz sva­ku uslu­gu ko­ju pru­ža­ju, or­di­na­ci­ja dr Abra­mo­vić Bar – ul­tra­zvuk doj­ki za 50 od­sto ni­žu ci­je­nu.A.Š.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"