Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ljudi i dogadjaji - datum: 2018-02-24 O AKADEMIKU VLADIMIRU VOJVODIĆU ODRŽANA TRIBINA U CANU Ponos vojne medicine i zavičaja
Pre­da­va­nje „Ži­vot i dje­lo aka­de­mi­ka Vla­di­mi­ra Voj­vo­di­ća”, na ko­jem je prof. dr Ran­ko Ra­i­če­vić sa Voj­no­me­di­cin­ske aka­de­mi­je u Be­o­gra­du pod­sje­tio na dje­lo aka­de­mi­ka Vla­di­mi­ra Vo­ji­no­vi­ća, odr­ža­no je u Cr­no­gor­skoj aka­de­mi­ji na­u­ka i umjet­no­sti u Pod­go­ri­ci. U sve­ča­noj sa­li CA­NU, naj­pri­je je prof. dr Go­ran Ni­ko­lić, član aka­de­mi­je i pred­sjed­nik Od­bo­ra za me­di­cin­ska is­tra­ži­va­nja CA­NU, pu­bli­ci pred­sta­vio pre­da­va­ča Ra­i­če­vi­ća.
Prof. dr Ran­ko Ra­i­če­vić je pod­sje­tio na do­pri­nos ko­ji je aka­de­mik Voj­vo­dić dao me­di­ci­ni, a po­seb­no tok­si­ko­lo­gi­ji. On je is­ta­kao da je aka­de­mik Vla­di­mir Voj­vo­dić bio ogle­da­lo za­vi­ča­ja i voj­ne me­di­ci­ne, „struč­njak par eks­e­lans u mno­gim me­di­cin­skim obla­sti­ma”.
Vla­di­mir Voj­vo­dić je ro­đen 1930. go­di­ne u se­lu Gra­đa­ni, kod Ce­ti­nja. Osnov­nu ško­lu za­vr­šio je u Pe­ći, gim­na­zi­ju na Ce­ti­nju 1948, a Me­di­cin­ski fa­kul­tet u Be­o­gra­du, kao voj­ni sti­pen­di­sta 1956. go­di­ne, i to sa naj­ve­ćom po­hva­lom. Spe­ci­ja­li­sta tok­si­ko­lo­gi­je po­stao je 1959, a dok­to­ri­rao je na Me­di­cin­skom fa­kul­te­tu Uni­ver­zi­te­ta u Be­o­gra­du 1966. go­di­ne. Po­tom je pro­šao put pre­da­va­ča u svim zva­nji­ma do re­dov­nog pro­fe­so­ra 1975. go­di­ne. Usa­vr­ša­vao se u Lon­do­nu, gdje je uz ko­le­gi­ni­cu iz Izra­e­la bio je­di­ni stra­nac na usa­vr­ša­va­nju. Na mje­sto na­čel­ni­ka VMA po­sta­vljen je 1982. go­di­ne i tu du­žnost oba­vljao je do 1988. go­di­ne. Bio je član broj­nih me­đu­na­rod­nih aso­ci­ja­ci­ja, pred­sjed­nik Udru­že­nja tok­si­ko­lo­ga Ju­go­sla­vi­je, eks­pert Svjet­ske zdrav­stve­ne or­ga­ni­za­ci­je, član pre­go­va­rač­kog ti­ma u Že­ne­vi u mi­rov­nim pre­go­vo­ri­ma za biv­šu SFRJ. Kru­na ka­ri­je­re je bi­la 1993. go­di­na, ka­da je iza­bran za čla­na CA­NU i za pred­sjed­ni­ka Od­bo­ra za me­di­cin­ska is­tra­ži­va­nja.
Tre­ba is­ta­ći; za­klju­čio je prof. dr Ra­i­če­vić, da je ne­raz­dvo­ji­vi dio fi­zič­kog i du­hov­nog ži­vo­ta aka­de­mi­ka Voj­vo­di­ća bi­la po­ro­di­ca, su­pru­ga Jo­van­ka, kćer­ka Lju­bi­ca i sin Da­ni­lo.
Na Vikipediji se navodi da je general, akademik Vladimir Vojvodić bio je redovni član Medicinske akademije Srpskog lekarskog društva, počasni član Udruženja ljekara Crne Gore i redovni član Britanskog farmakološkog udruženja. Za vanrednog člana Crnogorske akademije nauka i umjetnosti izabran je 19. novembra 1993. godine, a za redovnog 6. decembra 1996. godine.
Jedan je od rijetkih dvostrukih laureata nagrade „22. decembar” 1973. i 1981. godine. Dobitnik je Povelje Srpskog lekarskog društva za životno delo (1984. godine). Nosilac je 15 visokih domaćih i jednog stranog odlikovanja. Preminuo je 27. avgusta 2008. godine.
S.Ć.


Brojni naučni radovi

radni opus akademika Vojvodića pokrivao je oblast farmakologije i toksikologije, a posebna oblast interesovanja bila mu je vojna toksikologija i izučavanje bioloških efekata oružja za masovno uništavanje – bojnih otrova. Autor je više od 400 naučnih i stručnih radova, publikovanih u domaćim i inostranim časopisima i više monografija, od kojih neke, kao što je „Toksikologija bojnih otrova”, ni do danas nisu prevaziđene, navodi se na Vikipediji.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"