Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ljudi i dogadjaji - datum: 2018-03-01 UŽIČKI MURALI izađeš na teren kad je najteže – i pobijediš
Uži­ce je istin­ski grad mu­ra­la. Broj­ni zi­do­vi na stam­be­nim i po­slov­nim zgra­da­ma is­ko­ri­šće­ni su da se na nji­ma ura­de mu­ra­li. Auto­ri su, na­rav­no, uglav­nom iz ovog gra­da u ko­me ži­vi ve­li­ki broj umjetnika i gdje ve­o­ma uspješno ra­di i Sred­nja umet­nič­ka ško­la. Za­ni­mlji­vo je da se mu­ra­li po­ja­vlju­ju za­hva­lju­ju­ći i sa­mo­i­ni­ci­ja­tiv­nim ak­ci­ja­ma ma­hom mla­dih umjetnika. Ta­ko su po­lo­vi­nom sep­tem­bra 2016. go­di­ne na mjestu grad­ske po­šte na grad­skom Tr­gu par­ti­za­na u Uži­cu, ko­ju su 1999. po­ru­ši­li NA­TO avi­o­ni i gdje se sa­da na­la­zi par­king pro­stor, na be­ton­skim zi­do­vi­ma, mla­di užič­ki umjetnici Sa­nja Cve­tić i Bo­ban La­zić, sa­mo­i­ni­ci­ja­tiv­no na­sli­ka­li mu­ral sa li­ko­vi­ma zna­me­ni­tih Uži­ča­na…
Taj pro­stor sa­da kra­se li­ko­vi aka­de­mi­ka, mi­ni­stra i is­tak­nu­tog srp­skog fi­lo­lo­ga Lju­bo­mi­ra Sto­ja­no­vi­ća (1860 – 1930), srp­skog „oska­rov­ca”, film­skog sce­na­ri­stu Sti­va Te­ši­ća (1942 – 1996), fi­lo­zo­fa, ko­e­ro­graf­ki­nje, no­vi­nar­ke i pr­ve srp­ske te­o­re­ti­čar­ke ple­sa Ma­ri­je Ma­ge Ma­ga­zi­no­vić (1882 – 1968), Mi­lu­ti­na Usko­ko­vi­ća (1884 – 1915), knji­žev­ni­ka – ute­me­lji­va­ča pr­vog srp­skog grad­skog ro­ma­na, ina­če prav­ni­ka i dok­to­ra na­u­ka, za­tim Sr­bo­lju­ba Sr­ba Sta­men­ko­vi­ća (1955 – 1996), užič­ke fid­bal­ske le­gen­de ko­ji je naj­ve­ći dio ži­vo­ta pro­veo igra­ju­ći ma­li fud­bal u SAD, i Ma­li­še Ata­nac­ko­vi­ća (1860 – 1919), užič­kog in­du­stri­jal­ca i pred­sje­ni­ka op­šti­ne, ute­me­lji­va­ča ču­ve­ne Tkač­ke ra­di­o­ni­ce u Uži­cu ko­ja je po­če­la sa ra­dom da­le­ke 1901. go­di­ne.
Po­ja­vlji­va­nje li­ko­va zna­me­ni­tih Uži­ča­na s raz­lo­gom je iza­zva­lo ve­li­ko in­te­re­so­va­nje u Uži­cu. Po­go­to­vu što su na istom pro­sto­ru još ra­ni­je na­sli­ka­ni srp­ski pi­lo­ti ko­ji su, he­roj­ski, u na­mje­ri da spri­je­če bom­bar­do­va­nje svo­je ze­mlje 1999. go­di­ne, po­di­gli svo­je avi­o­ne i po­le­tje­li u su­sret dr­skom oku­pa­to­ru, u sa­svim ne­rav­no­prav­nu bor­bu u ko­joj su svo­je ži­vo­te po­lo­ži­li na ol­tar otadž­bi­ne.
Ne­dav­no, već to­kom pr­ve no­ći na­kon smr­ti ge­ni­jal­nog srp­skog glum­ca Ne­boj­še Glo­gov­ca, me­đu­tim, i to dok još ni­je bio sa­hra­njen, mla­di užič­ki umjet­nik Bo­ban La­zić je na pri­zem­noj ku­ći u Uli­ci Mom­či­la Te­ši­ća u naj­stro­žem di­je­lu gra­da na­sli­kao Glo­gov­ca i na­pi­sao: „Si­ne, znaš ka­ko se po­sta­je pra­vi šam­pi­on? Ta­ko što iza­đeš na te­ren ka­da je naj­te­že... i po­be­diš!” Ovaj mu­ral je iza­zvao ogrom­no in­te­re­so­va­nje Uži­ča­na, po­go­to­vu što je na­stao iz­ne­na­da i br­zo, to­kom no­ći. Ne­ma, či­ni se, Uži­ča­ni­na ko­ji, ni­je oti­šao do Uli­ce Mom­či­la Te­ši­ća pre­ko pu­ta grad­ske Jav­ne ga­ra­že, da ga vi­di i da se fo­to­gra­fi­še uz lik ve­li­kog glum­ca srp­skog Ne­boj­še Glo­gov­ca.
S. Ti­ja­nić

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"