Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ljudi i dogadjaji PROJEKCIJA FILMA „MIRSADA” U TIVTU Priča o paralelnom svijetu romske kulture
Umjet­nič­ko – ak­ti­vi­stič­ka kam­pa­nja „Li­ving dre­am” na svom pu­tu kroz Cr­nu Go­ru za­u­sta­vi­la se u Tiv­tu do­no­se­ći to­plu, dra­ma­tič­nu, auten­tič­nu, go­to­vo hi­per­re­a­li­stič­nu film­sku pri­ču iz ta­ko bli­skog ali ipak pa­ra­lel­nog nam svi­je­ta rom­ske kul­tu­re, nje­nih za­ko­ni­to­sti i bor­be za op­sta­nak, lič­nim am­bi­ci­ja­ma, po­tre­ba­ma, neo­stva­re­nim sno­vi­ma. Tiv­ća­ni su je sa pa­žnjom is­pra­ti­li i do­zvo­li­li da ih po­kre­ne na raz­mi­šlja­nje.
Iz­ra­ziv­ši za­do­volj­stvo broj­nom pu­bli­kom u sa­li Op­šti­ne Ti­vat na pro­jek­ci­ji jed­nog do­ku­men­tar­nog fil­ma, što u ma­lim gra­do­vi­ma ni­je uobi­čaj­no, re­ži­ser „Mir­sa­de” Da­ni­lo Ma­ru­no­vić je pri­mi­je­tio da to go­vo­ri o ov­da­šnjoj do­broj kul­tu­ri nje­go­va­nja fil­ma i stan­dar­di­ma po­što­va­nja ove umjet­no­sti. Za ovaj, još je­dan u ni­zu nje­go­vih uspje­šnih an­ga­žo­va­nih do­ku­men­ta­ra­ca, ka­že da ni­je pro­je­kat ve­li­kih am­bi­ci­ja ali je­ste naj­te­ži sa ko­jim se „Ko­a­la pro­duc­tion” su­sre­la. „Mir­sa­da” ni­je ve­li­ka film­ska pri­ča, ali je­ste iskre­na i pred­sta­vlja bunt, re­kao je Ma­ru­no­vić.
– Ovaj film je pro­je­kat ko­ji je vi­še naš lič­ni in­ci­dent, inat sa kva­zi­e­li­ti­stič­kom pri­ro­dom glav­nog gra­da, sa par sko­ro­je­vić­kih uli­ca gdje su ido­li ne­ki po­gre­šni lju­di, kao što su i po­gre­šne stva­ri one ko­ji­ma se te­ži. A ov­dje ima­mo klin­ce ko­ji su an­ti­he­ro­ji jed­nog vre­me­na, ko­ji su od­ra­sli na uli­ci ba­ve­ći se te­škim i su­ro­vim za­na­tom ali su svo­jom ha­ri­zmom, so­ci­jal­nom in­te­li­gen­ci­jom i po­seb­no­šću osvo­ji­li i nas i pu­bli­ku.
Oni od­ra­sta­ju u pro­sto­ru stro­gih kon­ven­ci­ja rom­ske kul­tu­re, u rop­stvu iz­me­đu dva fe­no­me­na. Je­dan je taj na­ci­o­nal­ni, rom­ski gdje je nji­ho­va sud­bi­na una­pri­jed od­re­đe­na i gdje mo­ra­ju da kao ma­li iz­dr­ža­va­ju po­ro­di­cu a dru­gi je fe­no­men ra­si­zma ko­ji po­sto­ji u svi­ma na­ma jer, mo­ra­mo pri­zna­ti, na Ro­me gle­da­mo sa do­zom ma­lo­gra­đan­skog li­ce­mjer­ja i dis­tan­ce ko­ja ne pri­li­či gra­đan­skom društvu. Ova dje­ca ži­ve u rop­stvu svo­jih ro­di­te­lja i to se mo­ra osvi­je­sti­ti mi­mo po­li­tič­ke ko­rekt­no­sti ko­joj svi ro­bu­je­mo ka­da se ba­vi­mo te­ma­ma o ljud­skim pra­vi­ma, mo­ra­mo eti­ke­ti­ra­ti pro­blem ta­mo gdje se on na­la­zi, a mje­sto mu je, iz­me­dju osta­log, upra­vo u tim po­ro­di­ci­ma – is­ta­kao je Ma­ru­no­vić.
Za­hva­lju­ju­ći Op­šti­ni Ti­vat i Cen­tru za kul­tu­ru Ti­vat za sa­rad­nju na ovom pro­jek­tu, me­na­džer­ka kam­pa­nje „Li­ving dre­am” Anja Se­ku­lić je pod­sje­ti­la da se sa ka­ra­va­nom pro­jek­ci­je fil­ma kroz Cr­nu Go­ru po­če­lo 23. fe­bru­a­ra u Pod­go­ri­ci, na­sta­vi­li su u Bu­dvi, Nik­ši­ću i Bi­je­lom Po­lju, prek­si­noć u Tiv­tu, a u če­tvr­tak i pe­tak go­stu­ju u Her­ceg No­vom.
Ž.K.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"