Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Tetku zbog para tukao do smrti * Milov savjetnik uhapšen zbog ruske veze * Drugovi i u smrti nerazdvojni * Otrovne hemikalije u lutkama * Pudždamon i članovi vlade u Briselu * Represije bile tragedija za narod * Degradiranje Univerziteta
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 31-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ĐORĐE BLAŽIĆ, PROFESOR :
Vujanović je kao predsjednik države dužan da ukazom raspusti Skupštinu i raspiše izbore prvog narednog dana po raspuštanju parlamenta.

Vic Dana :)

Šeta ciga parkom i u daljini ugleda skinse. Kaže mu jedan od njih :
- Cigo, dođi ovamo da ti kažemo nešto.
A ciga će na to:
-Neka, neka kume, ne moram ja sve da znam.

Kako se zove ciganin koji zna geometriju?
- Romb.

Kako se zove uragan koji je prošao kroz Cigamalu?
-Garagan.

Zašto cigani plaču svaki put kad gledaju film Titanik?
Žao im gvožđa.

Cigo otvorio radnju za „krečenje” auta. Prilazi mušterija i pita.
- Kakva ti je garancija?
A cigo će na to:
- Tri kiše brate!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

   
Podgoricom SJEDNICA GLAVNOG GRADA ZAKAZANA ZA 14. NOVEMBAR
Ozakoniće spomenik vojvodi Mirku
Stijepović otvorio spomenik sa nezakonitim natpisom Ozakoniće spomenik vojvodi Mirku
Sjed­ni­ca Skup­šti­ne Glav­nog gra­da za­ka­za­na je za 14. no­vem­bar i na njoj će od­bor­ni­ci raz­ma­tra­ti 20 ta­ča­ka. Iz­me­đu osta­log od­bor­ni­ci će mi­je­nja­ti i od­lu­ku o po­di­za­nju spo­me­ni­ka Ve­li­kom voj­vo­di Mir­ku Pe­tro­vi­ću jer tekst na po­sta­men­tu ni­je isti ka­kav je u do­ku­men­ti­ma ko­ji­ma je odo­bre­na grad­nja. Iz­me­đu osta­log za­bo­ra­vlje­na je, pa upi­sa­na na­knad­no, go­di­na bit­ke na Gra­hov­cu ko­ja je pro­sla­vi­la voj­vo­du Mir­ka. Zbog te ne­za­ko­ni­to­sti, Glav­ni grad je kon­tro­li­sao in­spek­tor za kul­tur­nu ba­šti­nu i na­lo­žio da se ot­klo­ne ne­pra­vil­no­sti. Neza­ko­ni­ti spo­me­nik je 31. ju­la otvo­rio Sla­vo­ljub Sti­je­po­vić, gra­do­na­čel­nik Pod­go­ri­ce.
Uko­li­ko ne stig­nu sve da za­vr­še je­dan dan, sjed­ni­ca će tra­ja­ti i 15. no­vem­bra. Na dnev­nom re­du je pred­log od­lu­ke o za­du­že­nju Glav­nog gra­da, pred­log od­lu­ke o iz­mje­na­ma Od­lu­ke o lo­kal­nim ko­mu­nal­nim tak­sa­ma, pred­log od­lu­ke o do­no­še­nju Ur­ba­ni­stič­kog pro­jek­ta „No­vo gro­blje”, pred­log od­lu­ke o do­pri­no­su Glav­nog gra­da u iz­grad­nji objek­ta Dom sta­rih na ur­ba­ni­stič­koj par­ce­li broj UP 33 u za­hva­tu DUP-a Ko­nik-Sta­ri aero­drom, kao i pred­log od­lu­ke o do­pri­no­su Glav­nog gra­da u iz­grad­nji objek­ta Sin­di­ka­ta bez­bje­do­no­snih in­sti­tu­ci­ja Cr­ne Go­re na ur­ba­ni­stič­kim par­ce­la­ma broj 2090/1084 i 78 u za­hva­tu DUP-a Ko­nik-Sta­ri aero­drom. Ta­ko­đe, od­bor­ni­ci će ras­pra­vlja­ti i o pred­lo­gu od­lu­ke o ustu­pa­nju na pri­vre­me­no ko­ri­šće­nje ne­po­kret­no­sti Vla­di -Mi­ni­star­stvu pro­svje­te, pred­lo­gu od­lu­ke o pro­da­ji gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta u zhva­tu DUP-a Do­nja Go­ri­ca za ko­ri­dor Ce­tinj­skog pu­ta i Ju­žne obi­la­zni­ce. Na dnev­nom re­du je i pred­log od­lu­ke o pre­no­su pra­va su­svo­ji­ne na gra­đe­vin­skom ze­mlji­štu ra­di do­kom­ple­ti­ra­nja ur­ba­ni­stič­ke par­ce­le broj 147 u za­hva­tu DUP-a Za­go­rič 1, pred­log od­lu­ke o pre­no­su pra­va svo­ji­ne na gra­đe­vin­skom ze­mlji­štu ra­di do­ko­ple­ti­ra­nja ur­ba­ni­stič­kih par­ce­la broj 1-17, 1-18 i 1-19 u za­hva­tu DUP-a Za­go­rič 3 i 4, zo­na 2, te broj 1/12 blok 1 u za­hva­tu DUP-a Za­go­rič 3 i 4, te broj 159, 192 i 193 u za­hva­tu DUP-a Ma­ha­la, broj 142 u za­hva­tu LSL Ci­jev­na-plan­ska je­di­ni­ca 2.5, te broj 89 u za­hva­tu DUP-a Ser­vi­sno skla­di­šna zo­na. Na dnev­nom re­du je pred­log od­lu­ke o da­va­nju sa­gla­sno­sti za za­sni­va­nje stvar­ne slu­žbe­no­sti na neo­d­re­đe­no vri­je­me uz na­kna­du na dje­lu ka­ta­star­skih par­ce­la broj 3868/11 KO Do­nja Go­ri­ca, 296/1, 296/6, 287 i 285/4 KO Pod­go­ri­ca tri, pred­log od­lu­ke o da­va­nju sa­gla­sno­sti za za­klju­če­nje spo­ra­zu­ma iz­me­đu Glav­nog gra­da i Slo­bo­dan­ke Mi­haj­lo­vić o za­mje­ni is­pu­nje­nja nov­ča­ne oba­ve­ze utvr­đe­ne pra­vo­sna­žnim rje­še­njem Osnov­nog su­da od 7. apri­la 2016. go­di­ne, pred­log od­lu­ke o da­va­nju u za­kup ze­mlji­šta ra­di po­sta­vlja­nja ma­njih mon­ta­žnih sport­skih obje­ka­ta pri­vre­me­nog ka­rak­te­ra, kao i pred­log od­lu­ke o da­va­nju sa­gla­sno­sti na od­lu­ku o iz­mje­na­ma i do­pu­na­ma sta­tu­ta TOP-a, kao i in­for­ma­ci­ja o ak­tiv­no­sti­ma Glav­nog gra­da na obez­bje­đi­va­nju uslo­va za iz­grad­nju ure­đa­ja za pre­či­šća­va­nje ot­pad­nih vo­da i pri­pa­da­ju­će ko­lek­torks emre­že. Tu je i iz­vje­štaj o re­a­li­za­ci­ji pla­na ak­ci­je za mla­de Glav­nog gra­da (2014-2019.) u 2016. go­di­ni, te in­for­ma­ci­ja o pre­no­su pra­va svo­ji­ne na gra­đe­vin­skom ze­mlji­štu Glav­nog gra­da, u slu­ča­ju do­kom­ple­ti­ra­nja ur­ba­ni­stič­ke par­ce­le ko­ja je u svo­ji­ni prav­nog ili fi­zič­kog li­ca, a po­sled­nja tač­ka je iz­bor i ime­no­va­nje.A.D.


Tri mje­se­ca bez sjed­ni­ce

Ka­ko je ka­zao Đor­đe Su­hih, pred­sjed­nik Skup­šti­ne, na ju­če­ra­šnjem sa­stan­ku pri­su­stvo­vao je šef klu­ba od­bor­ni­ka De­mo­kra­ta Vla­di­mir Ča­đe­no­vić, te da ni­je po­zvao Go­ra­na Ra­do­nji­ća, jer on vi­še ni­je šef klu­ba De­mo­sa.
- Oni će mo­ra­ti da nam se obra­te uko­li­ko for­mi­ra­ju no­vi klub. On se zva­nič­no po­ja­vlju­je kao pred­stav­nik dru­ge par­ti­je i mi ne mo­že­mo De­mo­su sla­ti po­ziv. Osim za­du­že­nja glav­nog gra­da i ugo­vo­ra za bu­le­var, osta­lo su sve ru­tin­ske tač­ke. Ni­smo sjed­ni­cu or­ga­ni­zo­va­li tri mje­se­ca jer ima­mo pro­blem što je do­sta ta­ča­ka ur­ba­ni­stič­ko pi­ta­nje pa smo mo­ra­li sa mi­ni­star­stvom da de­fi­ni­še­mo in­ge­ren­ci­je i šta je ono što mi mo­že­mo da sta­vlja­mo na dnev­ni red – re­kao je Su­hih.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"