Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Umjesto za opremu, 130.000 podijelili između sebe * Kvorum obnovio stare podjele * Presrećna sam, prekidam štrajk * Statis ne može da gradi * Umjesto za opremu, 130.000 podijelili između sebe * Ako ne znaš šta ćeš * Farsa i spinovanje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragan Koprivica, Centar za demokratsku tranziciju:
Partijama ne odgovara da se na izborima pojave građani, zato je odbijen naš predlog da se uvedu individualne kandidature.

Vic Dana :)

Šta je Isus rekao Crnogorcima prije nego što je razapet na krst?
- Ne radite ništa dok se ne vratim.

Perica:
- Mama, hoćemo li u zoološkom vidjeti i rodu?
Mama:
- Naravno,Perice.
Perica:
- Super! Baš me zanima hoće li me prepoznati!


Upisao se Perica da trenira plivanje, i kaže treneru posle nekoliko minuta:
- Idem ja kući.
- A zašto ?
- Pa, nisam više žedan!


Stoje Perica i Jovica na aerodromu.
Jovica:
- Perice kako bre teroristi kradu avione kad su ogromni?
Perica:
- Ne kradu oni avione dok su na zemlji, nego dok su na nebu onako malecki.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika GLAVNI ODBOR SNP-A IZABRAO TRI POTPREDSJEDNIKA, DIO ČLANOVA NE PRIZNAJE REZULTATE
Kvorum obnovio stare podjele
Sa jučerašnje sjednice GO SNP-a Kvorum obnovio stare podjele Za potpredsjednike SNP-a izabrani Danijela Đurović, Dragoslav Šćekić i Dragan Ivanović Nakon optužbi da potpredsjednici nijesu izabrani u skladu s procedurom i da nije bilo kvoruma za jučerašnju sjednicu glavnog odbora, Vladimir Joković je saopštio da on nije vodio evidenciju, ali da je stranačka služba utvrdila postojanje kvoruma
Pred­sjed­nik op­šti­ne Be­ra­ne Dra­go­slav Šće­kić, čel­nik pod­go­rič­kog od­bo­ra Dra­gan Iva­no­vić i Da­ni­je­la Đu­ro­vić iz Her­ceg No­vog no­vi su pot­pred­sjed­ni­ci So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je. To je od­lu­če­no na ju­če­ra­šnjoj sjed­ni­ci glav­nog od­bo­ra. Sjed­ni­ci ni­je pri­su­stvo­va­lo še­zde­se­tak čla­no­va glav­nog od­bo­ra, na če­lu sa biv­šim pred­sjed­ni­kom SNP-a Sr­đa­nom Mi­li­ćem i Sne­ža­nom Jo­ni­com.
Po­če­tak sjed­ni­ce bio je za­ka­zan za 16 ča­so­va, ali se ka­sni­lo go­to­vo sat vre­me­na zbog pro­ble­ma sa k­vo­ru­mom. Li­der SNP-a Vla­di­mir Jo­ko­vić sa­op­štio je na­kon sjed­ni­ce da je stra­nač­ka slu­žba utvr­di­la da je na glav­nom od­bo­ru po­sto­jao kvo­rum.
– Za pot­pred­sjed­ni­ke SNP-a iza­bra­ni su Da­ni­je­la Đu­ro­vić, Dra­go­slav Šće­kić i Dra­gan Iva­no­vić. Mi smo pred­lo­ži­li da par­ti­ja ima pet pot­pred­sjed­ni­ka. Tri pot­pred­sjed­ni­ka smo iza­bra­li ve­če­ras, a osta­vi­li smo mo­guć­nost da bu­du iza­bra­na još dva ko­ji ni­je­su bi­li pri­sut­nio na ovoj sjed­ni­ci glav­nog od­bo­ra – ka­zao je pred­sjed­nik SNP-a no­vi­na­ri­ma.
On ne zna zbog če­ga Mi­lić i Jo­ni­ca ni­je­su pri­su­stvo­va­li sjed­ni­ci glav­nog od­bo­ra.
– To ne znam, a na­dam se da će sle­de­ći put bi­ti na sjed­ni­ci. Ured­no su po­zva­ni svi i žao mi je što ni­je­su bi­li pri­sut­ni. Po­zi­vam sve čla­no­ve da pri­su­stvu­ju svim sjed­ni­ca­ma glav­nog od­bo­ra kao bi SNP išao na­pri­jed – naveo je Jo­ko­vić.
On je do­dao da je op­ti­mi­sta na­kon sjed­ni­ce glav­nog od­bo­ra.
– Do­ni­jeli smo od­lu­ke za ko­je sam ubi­je­đen da su na pra­vom mje­stu i da će SNP ići na­pri­jed. Ni­ka­kva op­struk­ci­ja ne­će mo­ći da nas za­u­sta­vi – po­ru­čio je Jo­ko­vić.
Na pi­ta­nje no­vi­na­ra da li je sjed­ni­ci pri­su­stvo­vao Ne­ma­nja La­lić, jer se ne­zva­nič­no go­vo­ri­lo da je u mo­men­tu za­sje­da­nja bio u Nik­ši­ću, te da li je bio upi­san kao pri­su­tan, Jo­ko­vić je kazao da je kvo­rum po­sto­jao.
– Ja ni­sam vo­dio evi­den­ci­ju, a slu­žba je utvr­di­la da je bi­lo kvo­ru­ma – po­no­vio je pred­sjed­nik SNP-a.
Do­sa­da­šnja pot­pred­sjed­ni­ ca SNP-a Da­ni­je­la Pa­vi­će­vić ka­za­la je za An­te­nu M da ni­je pri­su­stvo­va­la gla­sa­nju o iz­bo­ru pot­pred­sjed­ni­ka stran­ke jer je sjed­ni­cu na­pu­sti­la ra­ni­je. Ka­ko je ka­za­la, sa­mim tim ni­je bi­lo kvo­ru­ma za iz­bor pot­pred­sjed­ni­ka.
– Sma­tram da pot­pred­sjed­ni­ci ni­je­su iza­bra­ni na na­čin ka­ko bi tre­ba­lo. Ni­je se vr­ši­la pro­ziv­ka, ni­ti su svi uče­stvo­va­li. Kvo­ru­ma ni­je bi­lo – tvr­di Pa­vi­će­vi­će­va.
Upi­ta­na je li sjed­ni­ci pri­su­stvo­vao Ne­ma­nja La­lić, ona je re­kla da ga ni­je vi­dje­la u sa­li i da je vi­dje­la sa­mo nje­go­vog oca.
– Mi­slim da još ne­ko ni­je uče­stvo­vao, ali to mo­ra da sto­ji u za­pi­sni­ku, tač­no ko­li­ko ih je bi­lo pro­tiv, a ko­li­ko za, te da li je bi­lo uz­dr­ža­nih – ka­za­la je Pa­vi­će­vi­će­va.
Ona je is­ta­kla da od­lu­ka ni­je le­gi­tim­na i da će vi­dje­ti ka­ko će se pre­ma to­me sa­da od­ni­je­ti pred­sjed­nik stran­ke Vla­di­mir Jo­ko­vić.
Še­zde­se­tak čla­no­va glav­nog od­bo­ra ni­je se oda­zva­lo po­zi­vu na sjed­ni­cu. Oni su, ka­ko je ob­ja­vlje­no pret­hod­nih dan, Jo­ko­vi­ću upu­ti­li pi­smo u ko­jem su za­tra­ži­li da se pre­sta­ne sa re­van­ši­zmom pre­ma ne­is­to­mi­šlje­ni­ci­ma u stran­ci. Jo­ko­vić je na­kon sjed­ni­ce glav­nog od­bo­ra ne­gi­rao na­vo­de da su to pi­smo pot­pi­sa­la 63 čla­na glav­nog od­bo­ra od 127 ko­li­ko ih je ukup­no.
– Ni­je tač­no da je pi­smo upu­će­no u tom smi­slu. Pi­smo je upu­će­no, ali ni­je bi­lo pot­pi­sa­no to­li­ko čla­no­va. U pi­ta­nju su ne­ka unu­tar­par­tij­ska de­ša­va­nja, ali ne u pe­ri­o­du od kad sam ja iza­bran za pred­sjed­ni­ka SNP-a, ne­go pri­je kon­gre­sa –po­ja­snio je Jo­ko­vić.V.R.


Ba­kić di­rek­tor, Raj­ko­vić port­pa­rol

Čla­no­vi glav­nog od­bo­ra iza­bra­li su Ve­se­li­na Ba­ki­ća za no­vog di­rek­to­ra SNP-a. Od­lu­kom Glav­nog od­bo­ra, za no­vog port­pa­ro­la SNP-a iza­bran je Mi­loš Raj­ko­vić iz Moj­kov­ca. On će na toj po­zi­ci­ji za­mi­je­ni­ti Sla­đa­nu Ka­lu­đe­ro­vić.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"