Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Umjesto za opremu, 130.000 podijelili između sebe * Kvorum obnovio stare podjele * Presrećna sam, prekidam štrajk * Statis ne može da gradi * Umjesto za opremu, 130.000 podijelili između sebe * Ako ne znaš šta ćeš * Farsa i spinovanje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragan Koprivica, Centar za demokratsku tranziciju:
Partijama ne odgovara da se na izborima pojave građani, zato je odbijen naš predlog da se uvedu individualne kandidature.

Vic Dana :)

Šta je Isus rekao Crnogorcima prije nego što je razapet na krst?
- Ne radite ništa dok se ne vratim.

Perica:
- Mama, hoćemo li u zoološkom vidjeti i rodu?
Mama:
- Naravno,Perice.
Perica:
- Super! Baš me zanima hoće li me prepoznati!


Upisao se Perica da trenira plivanje, i kaže treneru posle nekoliko minuta:
- Idem ja kući.
- A zašto ?
- Pa, nisam više žedan!


Stoje Perica i Jovica na aerodromu.
Jovica:
- Perice kako bre teroristi kradu avione kad su ogromni?
Perica:
- Ne kradu oni avione dok su na zemlji, nego dok su na nebu onako malecki.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika MINISTAR MEHMET ZENKA PORUČIO TOKOM POSJETE ROŽAJAMA
Nema investicija bez vladavine prava
Zenka sa predsjednikom opštine Rožaje Nema investicija bez vladavine prava
Lo­kal­na sa­mo­u­pra­va u Ro­ža­ja­ma mo­ra ra­di­ti na ja­ča­nju vla­da­vi­ne pra­va uko­li­ko že­li pa­žnju i po­dr­šku in­ve­sti­to­ra. Ozbilj­ni in­ve­sti­to­ri tra­že si­gur­nost i oprav­da­ne raz­lo­ge za ula­ga­nja, sa­op­štio je mi­ni­star za ljud­ska i ma­njin­ska pra­va Meh­med Zen­ka.
On je ju­če po­sje­tio Op­šti­nu Ro­ža­je i na sa­stan­ku sa čel­nim lju­di­ma te lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve raz­go­va­rao o va­žno­sti pro­mo­ci­je sje­ver­nog dje­la Cr­ne Go­re u ukup­nom pro­ce­su in­te­gra­ci­ja, ja­ča­nju vla­da­vi­ne pra­va i una­pre­đe­nju stan­dar­da ži­vo­ta gra­đa­na. Zen­ka je re­kao da, pa­ra­lel­no sa ra­dom na una­pre­đe­nju uslo­va i mo­guć­no­sti za za­po­šlja­va­nje i na ja­ča­nju fi­nan­sij­ske sta­bil­no­sti, lo­kal­na sa­mo­u­pra­va mo­ra ula­ga­ti na­po­re u ra­du na ja­ča­nju vla­da­vi­ne pra­va uko­li­ko že­li pa­žnju i po­dr­šku in­ve­sti­to­ra.
– Ozbilj­ni in­ve­sti­to­ri tra­že si­gur­nost, oprav­da­ne raz­lo­ge za svo­ja ula­ga­nja, a pri­je sve­ga mo­ra­ju ima­ti ja­snu pred­sta­vu o to­me da se u Cr­noj Go­ri ljud­ska pra­va po­štu­ju na ade­kva­tan na­čin – ka­zao je Zen­ka.
Na­gla­sio je da su ma­njin­ski na­ro­di ve­li­ka po­dr­ška in­te­gra­ci­o­nim pro­ce­si­ma Cr­ne Go­re, i da je sto­ga oče­ki­va­no da se spro­vo­de mje­re i ak­tiv­no­sti ko­je vo­de nji­ho­voj pu­noj uklju­če­no­sti u cr­no­gor­sko dru­štvo. Po­ru­čio je da ne smi­je bi­ti za­ne­ma­re­na či­nje­ni­ca da u cr­no­gor­skom dru­štvu ima vi­še že­na.
– Stva­ra­nje uslo­va za nji­ho­vo ostva­ri­va­nje na po­slov­nom pla­nu tre­ba svr­sta­ti u pri­o­ri­te­te u svim po­li­ti­ka­ma. Po­seb­no tre­ba na­la­zi­ti mo­de­le ka­ko bi se nji­hov pred­u­zet­nič­ki po­ten­ci­jal mo­gao ostva­ri­ti – na­veo je Zen­ka.
Pred­sjed­nik ro­žaj­ske op­šti­ne Ejup Nur­ko­vić upo­znao je mi­ni­stra sa ak­tu­el­nom si­tu­a­ci­jom u tom gra­du i pro­jekt­nim ak­tiv­no­sti­ma ko­je su u pla­nu. On je is­ta­kao da je Ro­ža­je op­šti­na ko­ja nje­gu­je mul­ti­na­ci­o­nal­ne i mul­ti­vjer­ske od­no­se.
Zen­ka je po­sje­tio Bo­šnjač­ki na­ci­o­nal­ni sa­vjet, gdje je sa pred­sjed­ni­kom Mir­sa­dom Džu­dže­vi­ćem i nje­go­vim sa­rad­ni­ci­ma raz­go­vo­rao o ulo­zi tog in­sti­tu­ci­o­nal­nog me­ha­ni­zma u obla­sti una­pre­đe­nja i za­šti­te pra­va tog ma­njin­skog na­ro­da, ali i o nje­go­voj ulo­zi u nje­go­va­nju in­ter­kul­tu­ral­nog ka­rak­te­ra Cr­ne Go­re.
V.R.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"