Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Djecu saslušavali, novinaru „Dana” prijetili * Do posla preko knjižice DPS-a * Vlada se zadužuje još 300 miliona * Prijavila da su joj majku tukli u Domu * Stotine mrtvih, na hiljade povrijeđenih * Odnosi Rusije i Turske potpuno obnovljeni * Zaspala je Miona, a umrli smo mi…
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
JOHANES HAN, EVROPSKI KOMESAR:
Evropska komisija posebnu pažnju posvećuje vladavini prava, posebno u zemljama kao što je Crna Gora, koja pregovara o pristupanju Evropskoj uniji.

Vic Dana :)

Dovela žena sina u policiju i kaže:
– Želim da moj sin bude policajac!
– A zašto gospođo?
– Pa, zato što je glup.
– Morate to dokazati!
Žena na to reče malome:
– Sine, idi vidi da li je mama napolju!
Dijete otrči vani, a policajac će na to:
– Pa, stvarno je glup, mogao je vidjeti kroz prozor!

Posle smrti, saobraćajac stigne kod Boga. Bog ga pita:
– Sine moj, reci ti meni jesi li činio dobra ljudima?
– Jesam, odgovara saobraćajac.
– A jesi li činio zla?
– Dešavalo se.
– E, pa kad je tako, evo, ispred tebe su dva puta. Jedan vodi u pakao, drugi u raj. Biraj kojim ćeš.
A, policajac će:
– Bože, a mogu li ja da ostanem ovdje na raskrsnici?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika IZ POKRETA URA SAOPŠTILI DA SE DPS UZALUD NADA POBJEDI U MOJKOVCU
Režim broji poslednje dane
Ašanin Režim broji poslednje dane
Da su u Cr­noj Go­ri nor­mal­ni uslo­vi i da su gra­đa­ni oslo­bo­đe­ni ud­ba­ških pri­ti­sa­ka i pod­me­ta­či­na, De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta bi u Moj­kov­cu ima­la je­dva i de­set od­sto po­dr­ške, a i to bi bi­le one naj­ve­će in­te­rež­dži­je, ko­je se ne bi ima­le gdje dru­go uhlje­bi­ti, ka­zao je pred­sjed­nik moj­ko­vač­kog od­bo­ra Gra­đan­skog po­kre­ta URA Ivan Aša­nin. Ka­ko je is­ta­kao, dok se DPS hva­li ostva­re­nim re­zul­ta­ti­ma, po­kret URA ih pi­ta ko­li­ko su rad­nih mje­sta u re­al­nom sek­to­ru otvo­ri­li.
– Šta bi od svih onih sil­nih pla­no­va, od mlje­ka­ra i pi­va­ra, do rud­ni­ka i ski-cen­tra, ko­ji se go­di­na­ma pro­vla­če? Dok jav­nost za­ma­ja­va­te is­pra­znim obe­ća­nji­ma, pla­ni­ra­te sa­mo ka­ko da se uhlje­bi­te u Pod­go­ri­ci, oda­kle ide­te na pri­vre­me­ni rad u Moj­kov­cu – ka­zao je Aša­nin.
On je po­zvao pred­sjed­ni­ka op­šti­ne Moj­ko­vac De­ja­na Me­do­je­vi­ća da od­go­vo­ri na ta pi­ta­nja.
– DPS se hva­li li­stom, iako im li­sta ni­ka­da ni­je bi­la go­ra, a ve­li­ki dio lju­di sa nje la­žno se pred­sta­vlja. Kao što se pred­sta­vlja i ujak, po­sla­nik Sta­ni­šić, ko­ga već če­ti­ri go­di­ne jav­no pi­tam ko­li­ko je pu­ta oti­šao u Pri­šti­nu po di­plo­mu. Vi­dje­li od­bor­ni­ci od po­sla­ni­ka, pa za­što ne bi i oni? Mi­sli­te li, za­i­sta, da ste sa ta­kvom li­stom uzor omla­di­ni i bu­du­ćim in­te­lek­tu­al­ci­ma? Bu­duć­nost Moj­kov­ca se ne mo­že gra­di­ti na la­žnom pred­sta­vlja­nju i la­žnim vri­jed­no­sti­ma – is­ta­kao je Aša­nin.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, lo­kal­nu kri­mi­nal­nu or­ga­ni­za­ci­ju moj­ko­vač­kog DPS-a usko­ro će po­sje­ti­ti no­vi tu­ži­o­ci. Aša­nin je po­zvao funk­ci­o­ne­re DPS-a da pri­pre­me od­go­vo­re „na mi­li­on eura do­bro po­zna­tih zlo­u­po­tre­ba”.
– Dok Osnov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo is­pi­tu­je ne­za­ko­ni­te do­dje­le dr­žav­nih pa­ra Va­šim sa­rad­ni­ci­ma za sta­no­ve po Su­to­mo­ru, koc­kar­ske du­go­ve i dru­ga ne­po­čin­stva, sa­da, sa no­vim zlo­u­po­tre­ba­ma i raz­ot­kri­ve­nim afe­ra­ma, ide­te si­gur­nim ko­ra­kom od osnov­nog do spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca. Ubr­zo će bi­ti ob­ja­vlje­ni pa­pi­ri ko­ji Vas te­re­te za ogrom­ne zlo­u­po­tre­be, bar za moj­ko­vač­ke pri­li­ke – po­ru­čio je Aša­nin pred­sjed­ni­ku moj­ko­vač­ke op­šti­ne.
On je is­ta­kao da na­rod od­lič­no zna ko­li­ko ko ima struč­nih i dru­gih ka­pa­ci­te­ta i da je osva­ja­nje slo­bo­de iz­ja­šnja­va­nja i go­vo­ra ne­iz­bje­žan i ne­za­u­sta­vljiv pro­ces, ko­ji je sa­mo pi­ta­nje da­na.
– Već se jav­no ogra­đu­ju od Vas i Va­ših ne­dje­la, čak i oni ko­ji su Vas po­sa­di­li na tu po­zi­ci­ju. Zna­mo da ni­su na­iv­ni, već uve­li­ko kal­ku­li­šu sa­gle­da­va­ju­ći sve okol­no­sti i zna­ju­ći da je DPS par­ti­ja pro­šlo­sti. Pred­sjed­nič­ki iz­bo­ri i ne­dvo­smi­sle­ne po­ru­ke me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce će to­me bi­ti sa­mo vje­tar u le­đa, na­kon što do­ži­vi­te de­bakl na pred­sto­je­ćim moj­ko­vač­kim iz­bo­ri­ma –na­gla­sio je Aša­nin.M.V.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"