Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stojanović prećutao ženinu firmu * Potjernica za aktivistom DPS-a * Povratkom Fronta završena priča o vanrednim izborima * Presudiće Mikov glas * Stojanović prećutao ženinu firmu * Supermen * Krnja demokratija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda:
– Može li sudija sa platom od 650 eura da sačuva moralnost? Ne može.

Vic Dana :)

Hronologija braka:
Prve tri godine on govori, a ona sluša.
Sledeće tri godine ona govori, a on sluša.
Od sedme godine braka oni govore a komšije slušaju.
Na kraju oni govore, a sudija se krsti.

Uđe kauboj Džo u kafanu i za šankom ugleda barsku damu, a oko nje četvoricu kauboja. Gleda on, gleda, pa odjednom trgne pištolj, ubije četvoricu kauboja i zatim priđe barskoj dami i kaže:
– Kako to da tako lijepa dama stoji ovdje sasvim sama?

Trinaest polaznika policijske škole polagali za radno mjesto policajca i skupila se komisija. Stali oni u red, kad će komisija prvom od 13:
Daj nam ti reci jednu marku auta.
Ovaj prvi kao iz topa kaže JAGUAR, a ovaj drugi nije odmah shvatio pa kaže FEBRUAR. Treći MART, i tako oni svi redom, a ovaj dvanaesti kaže DECEMBAR. Trinaesti sav se izgubio, gleda u komisiju i sav drhti pa pruži ruku komisiji i kaže:
– Srećna Nova godina!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika GORAN STANIŠIĆ, OKRIVLJENI ZA NAPAD NA ČELNIKE DEMOKRATA U MOJKOVCU, IZMIČE PRAVOSUDNIM ORGANIMA
Potjernica za aktivistom DPS-a
Stanišić Potjernica za aktivistom DPS-a Pravni zastupnik Demokratske Crne Gore Vladimir Čađenović rekao je da su u saznanju da je za Stanišićem ranije bila raspisana potjernica jer se nije javio na izdržavanje zatvorske kazne iako je oglašen krivim za krivično djelo pokušaj ubistva
Osnov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo (ODT) Bi­je­lo Po­lje pod­ni­je­lo je op­tu­žni pred­log pro­tiv ak­ti­vi­ste DPS-a Go­ra­na Sta­ni­ši­ća, zva­nog Su­pi­ca, zbog na­pa­da na čel­ni­ke De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re, ali se on ni­je po­ja­vio na ju­če­ra­šnjem ro­či­štu. Po­ziv za ju­če­ra­šnje su­đe­nje ni­je mu uru­čen jer je kon­sta­to­va­no da je pro­mi­je­nio adre­su, pa će sud po­sred­stvom po­li­ci­je po­ku­ša­ti da je do­sta­vi.
Prav­ni za­stup­nik De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re Vla­di­mir Ča­đe­no­vić re­kao je da su u sa­zna­nju da je za Sta­ni­ši­ćem ra­ni­je bi­la ras­pi­sa­na po­tjer­ni­ca jer se ni­je ja­vio na iz­dr­ža­va­nje za­tvor­ske ka­zne iako je ogla­šen kri­vim za kri­vič­no dje­lo po­ku­šaj ubi­stva.
Ča­đe­no­vić je istakao da je po­seb­no čud­no da Sta­ni­šić ni­je ni sa­slu­šan to­kom iz­vi­đa­ja i is­tra­ge jer po­li­ci­ja, po svoj pri­li­ci, ne zna gdje je.
– Po­stu­pak u Osnov­nom su­du u Bi­je­lom Po­lju tre­ba­lo je da poč­ne da­nas, ali se Sta­ni­šić ni­je ja­vio. Tu­ži­la­štvo je pre­da­lo op­tu­žni pred­log u ve­zi sa kri­vič­nim dje­lom ugro­ža­va­nja si­gur­no­sti, ali Sta­ni­ši­ća ne­ma na adre­si ko­ju je ra­ni­je na­veo. Sa­da tre­ba da se vi­di gdje je, a mi ima­mo in­fo­rma­ci­ju da je on već na po­tjer­ni­ci po­što se ni­je ja­vio na iz­dr­ža­va­nje ka­zne za­tvo­ra ve­za­no za pre­su­du da je kriv za kri­vič­no dje­lo po­ku­šaj ubi­stva – re­kao je ju­če Ča­đe­no­vić.
Na dan 12.sep­tem­bra ove go­di­ne, oko 15 ča­so­va, pred­sjed­nik De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re Alek­sa Be­čić, po­sla­nik te stran­ke Bo­ris Bog­da­no­vić i je­dan dio član­stva OO De­mo­kra­ta Moj­ko­vac bi­li su pred­met bru­tal­nog ver­bal­nog na­pa­da od stra­ne Go­ra­na Sta­ni­ši­ća, za ko­ga su ta­da ka­za­li da je ak­ti­vi­sta DPS-a i da je bez­bjed­no­sno in­te­re­sant­no li­ce. Iz De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re ta­da je sa­op­šte­no da je Sta­ni­šić, iz­me­đu osta­log, za­pri­je­tio da će ba­ci­ti bom­bu na pro­sto­ri­je De­mo­kra­ta u Moj­kov­cu. U dru­štvu Sta­ni­ši­ća, od­no­sno u istom autu sa njim, ka­ko su ta­da sa­op­šti­li iz De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re, na­la­zio se i De­jan Fi­li­po­vić, član OO DPS-a Moj­ko­vac, a sve je za­bi­lje­že­no i na snim­ku.
Ka­ko su ta­da ka­za­li iz De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re, na­kon bru­tal­nog ver­bal­nog na­pa­da od stra­ne Go­ra­na Sta­ni­ši­ća, do­sta­vi­le su do­ka­ze da je on po­zvao čla­na op­štin­skog od­bo­ra te par­ti­je u Moj­kov­cu. Sta­ni­šić je tom pri­li­kom, ka­ko tvr­de De­mo­kra­te, uz naj­bru­tal­ni­je psov­ke i uvre­de, po­ru­čio da će pred­sjed­nik De­mo­kra­ta Alek­sa Be­čić pla­ti­ti za in­ci­dent.
– Go­ran Sta­ni­šić je po­zvao čla­na op­štin­skog od­bo­ra De­mo­kra­ta i uz naj­bru­tal­ni­je psov­ke i uvre­de po­ru­čio: „Be­čić će pla­ti­ti za ovo”. Ka­ko je to mi­slio da mu Be­čić „pla­ti”, Sta­ni­šić će ima­ti pri­li­ku da ob­ja­sni pred nad­le­žnim or­ga­ni­ma – sa­op­šti­le su ta­da De­mo­kra­te.
Sta­ni­šić je ra­ni­je ne­gi­rao op­tu­žbe De­mo­kra­ta, tvr­de­ći da ni­ko osim Be­či­ća i Bog­da­no­vi­ća ni­je spo­mi­njao bom­be.
– Na vi­deo-snim­ku ver­bal­nog na­pa­da iz auto­mo­bi­la na pred­stav­ni­ke na­še par­ti­je, vi­di se član moj­ko­vač­kog od­bo­ra DPS-a De­jan Fi­li­po­vić, ko­ji ru­kom po­kri­va li­ce, ka­ko ga ka­me­ra ne bi sni­mi­la. To je do­kaz da je ak­ci­ja za­pla­ši­va­nja i ši­re­nja stra­ha una­pri­jed smi­šlje­na i is­pla­ni­ra­na i da je na­lo­go­da­vac Du­ško Mar­ko­vić, pre­mi­jer, lič­no – sa­op­šti­le su De­mo­kra­te na­kon in­ci­den­ta.M.V.


Pri­je­tio iz cr­nog dži­pa

Pre­ma na­vo­di­ma De­mo­kra­ta, Sta­ni­šić je 12.sep­tem­bra za­u­sta­vio džip cr­ne bo­je mar­ke „lend ro­ver dis­ka­ve­ri trui“, reg. ozna­ka MK AE306, u bli­zi­ni pro­sto­ri­ja De­mo­kra­ta u Moj­kov­cu.
– Tom pri­li­kom se naj­o­gav­ni­jim psov­ka­ma ob­ru­šio na ru­ko­vod­stvo De­mo­kra­ta, uz pri­jet­nju da će ba­ci­ti bom­bu – sa­op­šti­le su De­mo­kra­te.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"