Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Poslanicima na platu i do 410 eura * Zdravstvo liječe pogrešnim ljekovima * Odali ga pozivi djevojci * Traže smjenu ministra zbog smrti djevojčice * Poslanicima na platu i do 410 eura * Suočićete se sa ozbiljnim posledicama * Zlatni koncert za zlatni jubilej
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Matija Bećković, akademik:
– Aleksandar Vučić postupa s Kosovom kao prostitutka kod Plavog mosta.

Vic Dana :)

Šta je Sahara?
- Šuma u kojoj je Čak Noris bio drvosječa!


Profesor:
- Ko odgovori na moje sledeće pitanje, može da ide kući, zaključiću mu peticu za kraj školske godine!
Perica: (Gađa kredom tablu).
Profesor :
- Ko je bacio kredu???
Perica:
- Ja. Ae idem kući. Ćao i ne zaboravi da mi zaključiš ocjenu!!!


Zašto plavuša igra ispred semafora?
Zato što misli da je u diskoteci...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika ZAMJENIK KOSOVSKOG PREMIJERA PREDLOŽIO IZJAŠNJAVANJE GRAĐANA O DEMARKACIJI SA CRNOM GOROM
Gaši traži referendum o granici
Gaši Gaši traži referendum o granici
Za­mje­nik pre­mi­je­ra Ko­so­va (pod re­zo­lu­ci­jom UN 1244) i mi­ni­star za di­ja­spo­ru Dar­dan Ga­ši oci­je­nio je da je spo­ra­zum o de­mar­ka­ci­ji sa Cr­nom Go­rom već po­stao ja­bu­ka raz­do­ra iz­me­đu Ko­so­va i me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce. Iz tog raz­lo­ga, ka­ko je na­veo za pri­štin­ske me­di­je, neo­p­ho­dan je re­fe­ren­dum ka­ko bi se ri­je­ši­lo pi­ta­nje de­mar­ka­ci­je.
– Ne­spo­sob­nost da se ri­je­ši pi­ta­nje gra­ni­ce sa Cr­nom Go­rom do­ve­la je do tu­žnih tre­nu­ta­ka u Skup­šti­ni i na uli­ca­ma glav­nog gra­da, hap­še­nja i ka­žnja­va­nja po­sla­ni­ka, ko­lap­sa vla­de za­jed­no sa pred­stav­ni­ci­ma na­ro­da i iz­bo­ra no­ve skup­šti­ne i vla­de. Ali, opet, de­mar­ka­ci­ja čvr­sto sto­ji kao ja­bu­ka raz­do­ra iz­me­đu nas ov­dje na Ko­so­vu i na­ših pri­ja­te­lja u EU i SAD. Ko bi tre­ba­lo da od­go­vo­ri na ovo pi­ta­nje ka­da pred­stav­ni­ci gra­đa­na ni­su spo­sob­ni, ili ne že­le da da­ju od­go­vor? Na­rod – su­ve­ren – re­fe­ren­du­mom – ka­zao je Ga­ši.
Ka­ko je do­dao, ko­sov­ska skup­šti­na na osno­vu usta­va ima pra­vo da ras­pi­še re­fe­ren­dum.
Ko­sov­ski par­la­ment tre­ba­lo bi na­red­ne ne­dje­lje da raz­ma­tra za­kon o ra­ti­fi­ka­ci­ji spo­ra­zuma o de­mar­ka­ci­ji sa Cr­nom Go­rom, če­mu će pret­ho­di­ti još jed­na ras­pra­va u skup­štin­skoj ko­mi­si­ji za spolj­ne po­slo­ve. Pot­pred­sjed­ni­ca te ko­mi­si­je Ti­me Ka­dri­jaj iz Ali­jan­se za bu­duć­nost Ko­so­va iz­ja­vi­la je da će čla­no­vi ko­mi­si­je u po­ne­dje­ljak opet raz­ma­tra­ti spo­ra­zum o raz­gra­ni­če­nju sa Cr­nom Go­rom i bez ob­zi­ra na nji­hov stav pro­sli­je­di­ti ga par­la­men­tu.
Spo­ra­zum o raz­gra­ni­če­nju sa Cr­nom Go­rom je već dvi­je i po go­di­ne pred­met spo­re­nja jer nje­go­vi pro­tiv­ni­ci tvr­de da Ko­so­vo ti­me gu­bi vi­še od 8.000 hek­ta­ra te­ri­to­ri­je.
Oče­ku­je se da pre­mi­jer Cr­ne Go­re Du­ško Mar­ko­vić do kra­ja ovog mje­se­ca po­sje­ti Ko­so­vo. U ko­sov­skoj vla­di tu po­sje­tu oče­ku­je iz­me­đu 20. i 30. ja­nu­a­ra.
– Na sa­stan­ku pre­mi­je­ra Ra­mu­ša Ha­ra­di­na­ja i cr­no­gor­skog pre­mi­je­ra Mar­ko­vi­ća u de­cem­bru pro­šle go­di­ne do­go­vo­re­na je nje­go­va po­sje­ta Ko­so­vu iz­me­đu 20. i 30. ja­nu­a­ra 2018.go­di­ne – sa­op­štio je za In­dek­son­lajn Ha­ljilj Ma­to­ši iz kan­ce­la­ri­je za in­for­mi­sa­nje ko­sov­ske vla­de, pre­no­si Ra­dio-te­le­vi­zi­ja Ko­so­va (RTK).
On je re­kao da je po­sje­ta već u pro­ce­su or­ga­ni­zo­va­nja i uskla­đi­va­nju pro­gra­ma.
Na pi­ta­nje šta kon­kret­no oče­ku­je od po­sje­te cr­no­gor­skog ko­le­ge, Ha­ra­di­naj je u jed­nom no­vo­go­di­šnjem in­ter­vjuu ka­zao da je va­žno da se pro­du­bi sa­rad­nja iz­me­đu Ko­so­va i Cr­ne Go­re u sva­koj obla­sti.
M.V.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"