Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Aco dao Canetu 1,3 miliona, pomaže i ministarstvo * Spojiti predsjedničke i lokalne izbore * Poslanici iz vlasti sebe častili 410 eura * Do krsta prvi otac i sin * Čekaju nas duge suše, poplave i požari * Aco dao Canetu 1,3 miliona, pomaže i ministarstvo * Srbiji prijeti serija atentata
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Blagoje Grahovac, penzionisani general:
– Vojska je institucija koja među prvima osjeti nevolju rđave vlasti.

Vic Dana :)

Šta radiš kada te jure avion, tenk i svemirski brod?
- Kažeš Cigi da zaustavi ringišpil.

Muž, zavaljen na fotelji, doviknu ženi:
- Daj draga, pogledaj šta je tom djetetu?! Mnogo se dere!
- Pa, šta `oćeš, ... možda da ga stavim na vibraciju?


Otišao narkoman kod ljekara i slučajno zaluta na ginekološko odjeljenje. U čekaonici sjede pored trudnice i upita:
- Da li voliš svoje dijete?
- Volim.
- A, voli li ono tebe?
- Pa, voli.
- Pa što si ga onda pojela!?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika VLADISLAV BOJOVIĆ OPTUŽIO DPS ZA PREDIZBORNE ZLOUPOTREBE
Počela kupovina glasova u Pljevljima
Bojović Počela kupovina glasova u Pljevljima
Da je DPS već kre­nuo sa pred­iz­bor­nim za­po­šlja­va­njem i dra­stič­nom zlo­u­po­tre­bom dr­žav­nih i op­štin­skih re­sur­sa go­vo­ri či­nje­ni­ca da je Na­rod­na bi­bli­o­te­ka „Ste­van Sa­mar­džić” u Plje­vlji­ma, ko­ja ima 12 stal­no za­po­sle­nih, ne­dav­no mo­ra­la da za­po­sli još 12 že­na na pe­ri­od od tri mje­se­ca, ko­je su po­sla­te sa Bi­roa ra­da, u okvi­ru pro­gra­ma Jav­ni ra­do­vi, dok bi ovih da­na tre­ba­lo da bu­de an­ga­žo­va­no no­vih 16 rad­ni­ka na šest mje­se­ci, iz­ja­vio je ju­če funk­ci­o­ner DF-a i DNP-a Vla­di­slav Bo­jo­vić.
– Ja­sno je da se ra­di o po­ku­ša­ju pred­iz­bor­ne ku­po­vi­ne gla­so­va, ali i o zlo­u­po­tre­bi te­škog eko­nom­skog sta­nja u ko­jem se na­la­ze ne­za­po­sle­ni gra­đa­ni Plje­va­lja, na­kon što je pod po­kro­vi­telj­stvom DPS-a plje­valj­ska pri­vre­da uni­šte­na, dok su naj­ve­ći pri­vred­ni i pri­rod­ni re­sur­si opljač­ka­ni. Da ap­surd bu­de ve­ći, u Grad­skoj bi­bli­o­te­ci ko­ja je, zbog de­se­to­go­di­šnje re­kon­struk­ci­je Do­ma kul­tu­re, smje­šte­na u ne­ka­da­šnje pro­sto­ri­je uni­šte­ne voj­ne fa­bri­ke, ni tih 12 stal­no za­po­sle­nih ne­ma­ju ele­men­tar­ne uslo­ve za rad, a šta tek re­ći za no­vih 28 rad­ni­ka – ka­zao je Bo­jo­vić.
Ka­ko se na­vo­di, usta­no­vi ko­ja ima 12 za­po­sle­nih za de­vet mje­se­ci bi­će ukup­no pri­mlje­no no­vih 28 li­ca, i to dok pro­đe sle­de­ći iz­bor­ni ci­klus.
– Na­vod­no, nji­ho­va rad­na oba­ve­za bi bi­la da tre­su pra­ši­nu sa knji­ga, ko­je vo­ljom DPS-a i sa­te­li­ta već de­set go­di­na le­že u pa­ke­ti­ma i skla­di­štu ne­ka­da­šnje voj­ne fa­bri­ke. Na ovaj na­čin, usta­no­vu kul­tu­re sa ve­li­kim ugle­dom i tra­di­ci­jom, ka­kva je plje­valj­ska bi­bli­o­te­ka, DPS tre­ti­ra kao obič­no ko­mu­nal­no pred­u­ze­će. Tre­ba na­po­me­nu­ti i da će za ovaj krat­ko­roč­ni an­ga­žman 28 no­vo­za­po­sle­nih iz jav­nih fon­do­va bi­ti iz­dvo­je­no du­plo vi­še nov­ca od onog ko­ji plje­valj­ska bi­bli­o­te­ka na go­di­šnjem ni­vou mo­že da iz­dvo­ji za ku­po­vi­nu no­vih knji­ga i oba­vlja­nje osnov­ne dje­lat­no­sti – upo­zo­ra­va Bo­jo­vić.
Po nje­go­vom su­du, ka­ko sli­je­de i pred­sjed­nič­ki i lo­kal­ni iz­bo­ri, ne­ma ni­ka­kve di­le­me da je na sce­ni oči­gled­na zlo­u­po­tre­ba dr­žav­nog i op­štin­skog nov­ca, ali i vul­gar­na zlo­u­po­tre­ba plje­valj­skih usta­no­va kul­tu­re u pred­iz­bor­ne svr­he.
– Isto­vre­me­no se ma­ni­pu­li­še i gra­đa­ni­ma ko­ji se na­la­ze na bi­rou ra­da jer im se da­je la­žna na­da da će osta­ti da ra­de tu gdje su do­ve­de­ni sa­mo zbog iz­bo­ra i sa­mo dok oni pro­đu. Svje­do­ci smo da dr­žav­na i lo­kal­na vlast ni­ka­ko ne sa­ra­đu­ju ka­da tre­ba po­mo­ći Plje­vlji­ma da se ri­je­še ži­vot­no va­žni pro­ble­mi i re­a­li­zu­ju ključ­ni in­fra­struk­tur­ni pro­jek­ti, ali za­to ka­da tre­ba da se spro­ve­du zlo­u­po­tre­be pred iz­bo­re, oni su i te ka­ko uigra­ni i na­rav­no da sa­ra­đu­ju – oci­je­nio je Bo­jo­vić u sa­op­šte­nju.M.V.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"