Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Katnić tužio državu i dobio 43.000 eura * DPS popisuje birače u javnoj upravi * Policajcu ništa nije bilo sumnjivo * Zbog duga blokiran 51 advokat * Katnić tužio državu i dobio 43.000 eura * Brisel zgazio pravila da bi ucijenio Srbiju * Pjeva da bi bio drugačiji
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slobodan Slovinić, slikar:
– Umjetnost je danas zapostavljena, i to mi je žao.

Vic Dana :)


Upecao student zlatnu ribicu. Ribica mu kaže:
–Pusti me, ispuniću ti jednu želju.
Student začuđeno pita:
– Kako jednu, zar ne treba tri?
Na to će ribica:
– Eeee, sad je po Bolonji.

Pita otac sina, studenta:
– Jesi li znao sva pitanja na ispitu?
– Jesam.
– Pa, kako onda nisi položio?
– Nisam znao odgovore!

Koja je razlika između političara i lopova?
- Nikakva, samo što smo političare sami birali, a lopovi biraju nas!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika GRAĐANSKA OPOZICIJA NASTAVLJA SA BOJKOTOM SKUPŠTINE
DF ide na sastanak sa Hanom
Han DF ide na sastanak sa Hanom Posebno žalimo, između ostalog, i zbog njegovog kredibiliteta u demokratskoj javnosti Crne Gore, što će komesar Han pred kamerama u krnjem parlamentu biti u vrlo ekskluzivnom društvu sa predstavnicima sumnjivog demokratskog legitimiteta – poručio je Miodrag Lekić
Po­sla­ni­ci De­mo­krat­skog fron­ta (DF) Pre­drag Bu­la­to­vić, Sla­ven Ra­du­lo­vić i Bran­ko Ra­du­lo­vić pri­su­stvo­va­će da­na­šnjoj za­jed­nič­koj sjed­ni­ci skup­štin­skih od­bo­ra za evrop­ske in­te­gra­ci­je i za me­đu­na­rod­ne od­no­se i ise­lje­ni­ke na ko­joj će go­vo­ri­ti evrop­ski ko­me­sar za pro­ši­re­nje Jo­ha­nes Han.
Na dru­goj stra­ni, li­der De­mo­sa Mi­o­drag Le­kić je na­ja­vio da pro­e­vrop­ska opo­zi­ci­ja ne­će pri­su­stvo­va­ti sjed­ni­ci i da sa­mim tim ne­će pre­ki­nu­ti boj­kot par­la­men­ta.
DF je ina­če tra­žio da svi nje­go­vi po­sla­ni­ci pri­su­stvu­ju sjed­ni­ci, ali je na kra­ju to omo­gu­će­no sa­mo za tro­ji­cu. Na za­jed­nič­ki sa­sta­nak su po­zva­ni i pred­stav­ni­ci po­sla­nič­kih klu­bo­va, mi­ni­stri vanj­skih i evrop­skih po­slo­va u Vla­di Cr­ne Go­re Sr­đan Dar­ma­no­vić i Alek­san­dar An­dri­ja Pe­jo­vić i pred­stav­ni­ci re­le­vant­nih ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja.
Li­der De­mo­sa Mi­o­drag Le­kić po­ru­čio je ju­če da nje­go­va stran­ka ne­će uče­stvo­va­ti u ra­du od­bo­ra.
– Bez di­le­ma, ne­će­mo uče­stvo­va­ti, osta­ju­ći pri­vr­že­ni su­štin­skim vri­jed­no­sti­ma de­mo­kra­ti­je, či­je mje­sto da­nas, na­ža­lost, ni­je i cr­no­gor­ski par­la­ment; ni­je ni po to­me ka­ko je kon­sti­tu­i­san na dan zva­nič­no ob­ja­vlje­nog dr­žav­nog uda­ra i te­ro­ri­stič­kog na­pa­da, ni­ti je to po sa­dr­ža­ju funk­ci­o­ni­sa­nja u ovom tre­nut­ku – ka­zao je Le­kić.
Ja­sno mu je, ka­ko ka­že, da je ko­me­sar Han pri­hva­tio plan bo­ra­va­ka u Cr­noj Go­ri u ko­me se ne­će sre­sti sa pred­stav­ni­ci­ma opo­zi­ci­je ko­ja je pro­e­vrop­ska i ko­ja, i po pro­ble­ma­tič­nim iz­bo­ri­ma 16. ok­to­bra 2016, pred­sta­vlja­ po­lo­vi­nu gra­đa­na ove ze­mlje.
– Opet će iz­o­sta­ti mo­guć­nost da vi­so­kom go­stu pre­zen­tu­je­mo ozbi­ljan pred­log opo­zi­ci­je o iz­la­sku iz du­bo­ke po­li­tič­ko-in­sti­tu­ci­o­nal­ne kri­ze u in­te­re­su gra­đa­na ove ze­mlje, a ko­ji vlast aro­gant­no ig­no­ri­še. Po­seb­no ža­li­mo, iz­me­đu osta­log i zbog nje­go­vog kre­di­bi­li­te­ta u de­mo­krat­skoj jav­no­sti Cr­ne Go­re, što će ko­me­sar Han pred ka­me­ra­ma u kr­njem par­la­men­tu bi­ti u vr­lo eks­klu­ziv­nom dru­štvu sa pred­stav­ni­ci­ma sum­nji­vog de­mo­krat­skog le­gi­ti­mi­te­ta, ko­ji su u ovom tre­nut­ku i ak­te­ri po­li­tič­ke ope­ra­ci­je me­dij­skog lin­ča, s ci­ljem po­nov­nog pre­tva­ra­nja Jav­nog ser­visa u par­tij­ski, sve po in­struk­ci­ja­ma vr­hov­nog auto­kra­te – is­ta­kao je Le­kić.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, ne­ma sum­nje da će pred­stav­ni­ci vla­sti opet is­ko­ri­sti­ti ova­kve po­sje­te ka­ko bi pro­pa­gand­no uvje­ri­li jav­nost da su po­ru­ke iz EU o neo­p­hod­no­sti bor­be pro­tiv ko­rup­ci­je i kri­mi­na­la, neo­p­hod­no­sti prav­no-po­li­tič­kog epi­log afe­re „Sni­mak”, za­la­ga­nja za ne­par­tij­ski, pro­fe­si­o­nal­ni i auto­nom­ni Jav­ni ser­vis, ob­lik neo­ba­ve­zne li­te­ra­tu­re, pa i mo­gu­će ša­le.
– Osta­je­mo uvje­re­ni da bi, umje­sto još jed­ne Po­tem­kin po­sje­te Cr­noj Go­ri, ozbilj­ni i rad­ni kon­tak­ti ko­me­sa­ra Ha­na sa pred­stav­ni­ci­ma ci­je­log spek­tra pred­stav­ni­ka vo­lje gra­đa­na, umje­sto sa­mo jed­ne nje­go­ve po­lo­vi­ne, di­rekt­no od­go­vo­re­ne za ne­na­pre­do­va­nje ze­mlje u bor­bi pro­tiv kri­mi­na­la i ko­rup­ci­je, bio u evrop­sko-cr­no­gor­skom in­te­re­su, ko­nač­no u in­te­re­su de­mo­kra­ti­je – za­klju­čio je Le­kić.M.S.


Jun­ker na Bal­ka­nu od 25. fe­bru­a­ra

Pred­sjed­nik Evrop­ske ko­mi­si­je Žan-Klod Jun­ker bo­ra­vi­će u zva­nič­noj po­sje­ti Za­pad­nom Bal­ka­nu od 25. fe­bru­ara do 1. mar­ta, a tom pri­li­kom do­ći će i u Pod­go­ri­cu.
On bi iz­me­đu 25. fe­bru­a­ra i 1.mar­ta tre­ba­lo da obi­đe Cr­nu Go­ru i Sr­bi­ju, ko­je su ozna­če­ne kao li­de­ri in­te­gra­ci­o­nog pro­ce­sa, ali i osta­la če­ti­ri part­ne­ra EU u re­gi­o­nu. Po­sje­ta pred­sjed­ni­ka Evrop­ske ko­mi­si­je Za­pad­nom Bal­ka­nu na­ja­vlje­na je još pro­šle go­di­ne, a u Bri­se­lu Jun­ke­rov do­la­zak vi­de kao dio na­sto­ja­nja EU da pro­mo­vi­še i po­dr­ži pro­ces in­te­gra­ci­ja ze­ma­lja Za­pad­nog Bal­ka­na.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne izbore za odbornike u SO Nikšić koji će biti održani 14.03.2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"