Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Gradonačelnik Pljevalja ide 24 dana u zatvor * Zaposlio ministrovu kćerku i brata * Prodali stan bez našega znanja * Život neće stati zbog nenadležnog suda * Putinovi oligarsi na udaru * Izdaja Bregzita gurnuće London u krizu * Brzo, brže, kvalitetnije
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR PEJOVIĆ, MINISTAR EVROPSKIH POSLOVA:
Evropska unija možda nije efikasna kao Turska i nije možda toliko sposobna da zaista rješava brzo pitanja kao Rusija.

Vic Dana :)

Skupile se životinje u šumi da se takmiče u pričanju viceva. Prethodno se dogovore da ubiju onoga čijem se vicu ne budu svi smijali. Prva počne lisica. Ispriča vic i na kraju svi se smiju, osim mede, pa ubiju liju. Zatim dođe vuk. Ispriča vic, svi ćute, samo se meda smije. Pitaju ga ostali:
– Šta je, medo, što se smiješ?
Meda će:
– Ala je bio dobar onaj lijin!


Momak kaže djevojci:
– Ja bih tebe mogao da gledam čitavog dana.
– Što, je l` sam ti mnogo lijepa?
– Ma jok, nego si `slučaj za posmatranje`!

Kaže profesor studentu:
– Kolega, ne možete spavati na mom predavanju!
Student odgovori:
– Možda bih i mogao da ste malo tiši!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika PROFESOR UNIVERZITETA U GRACU FLORIJAN BIBER OŠTRO KRITIKOVAO CRNOGORSKU VLAST
Sadašnja vlada vas ne može uvesti u EU
Biber Sadašnja vlada vas ne može uvesti u EU Problem je zarobljavanje države, otmica države od strane privatnih interesa kroz političke partije, te uticanje na medije i pravosuđe – ocijenio je Biber
Pro­fe­sor Cen­tra za ju­go­i­stoč­ne evrop­ske stu­di­je Uni­ver­zi­te­ta u Gra­cu Flo­ri­jan Bi­ber re­kao je da Cr­na Go­ra sa sa­da­šnjom vla­dom i sa sa­da­šnjim po­li­tič­kim si­ste­mom za­si­gur­no ne­će mo­ći da uđe u EU. Bi­ber je to oci­je­nio za nje­mač­ki DFL, od­go­va­ra­ju­ći na pi­ta­nja o ne­dav­no ob­ja­vlje­noj stra­te­gi­ji Evrop­ske ko­mi­si­je za Za­pad­ni Bal­kan, u ko­joj se Cr­noj Go­ri i Sr­bi­ji mo­guć­nost da bu­du dio EU otva­ra za 2025.go­di­nu.
Bi­ber je re­kao da je Cr­na Go­ra upa­la u gro­tlo auto­ri­tar­nog raz­vo­ja i da je svu­gdje u re­gi­o­nu pro­blem za­ro­blja­va­nje dr­ža­ve.
Na pi­ta­nje da li će Sr­bi­ja i Cr­na Go­ra, kao ze­mlje ko­je su upa­le u gro­tlo auto­ri­tar­nog raz­vo­ja, uop­šte bi­ti zre­le za pri­jem u EU za se­dam go­di­na, a da i ne pri­ča o Al­ba­ni­ji ili Ko­so­vu, Bi­ber je re­kao da sa­svim ja­sno da Ko­so­vo ne­će bi­ti zre­lo za pri­jem u EU.
– Ta­mo još pu­no to­ga ni­je raš­či­šće­no – i to eks­trem­no pu­no. Pet dr­ža­va EU i da­lje od­bi­ja da pri­zna ne­za­vi­snost Ko­so­va. Cr­na Go­ra i Sr­bi­ja, sa sa­da­šnjim vla­da­ma i sa sa­da­šnjim po­li­tič­kim si­ste­mi­ma, za­si­gur­no ne­će mo­ći da uđu u EU. I tu je stra­te­gi­ja ko­ju je pred­lo­ži­la Evrop­ska ko­mi­si­ja ta­ko­đe vr­lo ja­sna – pro­blem je za­ro­blja­va­nje dr­ža­ve, ot­mi­ca dr­ža­ve od stra­ne pri­vat­nih in­te­re­sa kr­oz po­li­tič­ke par­ti­je, te uti­ca­nje na me­di­je i na pra­vo­su­đe – is­ta­kao je Bi­ber.
On sma­tra da su for­mu­la­ci­je ko­je Evrop­ska ko­mi­si­ja ko­ri­sti u po­sled­njoj stra­te­gi­ji vr­lo di­rekt­ne i ja­sne.
– To zna­či da Ko­mi­si­ja sa­vr­še­no pre­ci­zno upi­re pr­stom na te pro­ble­me, i to pr­vi put vr­lo ja­snim je­zi­kom, kao ni­kad do sa­da. A to on­da zna­či da te dr­ža­ve mo­gu da uđu, ali mo­ra­ju da se po­tru­de da bi stvar­no re­a­li­zo­va­le ovaj da­tum – ka­zao je Bi­ber.
Upi­tan ko­ji su to naj­bit­ni­ji na­po­ri ko­je te ze­mlje mo­ra­ju još da pre­du­zmu, on je re­kao da su oni s jed­ne stra­ne in­ter­ni, što zna­či re­a­li­za­ci­ja prav­ne dr­ža­ve, i to su­štin­ski, a ne sa­mo pu­kim štan­co­va­njem za­ko­na.
– Uvi­jek i iz­no­va u re­gi­o­nu po­sma­tra­mo ka­ko se pi­šu pre­li­je­pi za­ko­ni, po naj­vi­šim stan­dar­di­ma EU, ali ko­je ni­ko ne spro­vo­di u prak­si. A ako ih i spro­vo­di, re­a­li­za­ci­ja je ogra­ni­če­na ne­for­mal­nim me­ha­ni­zmi­ma vla­sti. To zna­či da ni naj­bo­lji za­ko­ni ne zna­če ni­šta ako pre­mi­jer ili pred­sjed­nik dr­ža­ve mo­gu da na­zo­vu me­di­je i na njih iz­vr­še pri­ti­sak, da zo­vu su­di­je i ra­de slič­no. Ne mo­ra­ju ni lič­no, zo­vu i nji­ho­vi po­moć­ni­ci. I to Evrop­ska ko­mi­si­ja i kon­sta­tu­je – is­ta­kao je Bi­ber.
S dru­ge stra­ne, ka­ko je re­kao, slo­bo­da me­di­ja je od­lu­ču­ju­ći aspekt.
– To zna­či da se me­di­ji­ma mo­ra omo­gu­ći­ti da iz­vje­šta­va­ju kri­tič­ki. Oni če­sto pri­bje­ga­va­ju auto­cen­zu­ri i ne usu­đu­ju se da stvar­no kri­ti­ku­ju vla­du. A če­sto i ci­je­li ogla­sni fond no­vi­na za­vi­si od dr­žav­nih ogla­sa – na­gla­sio je Bi­ber M.V.


Pro­blem i gra­ni­ce

Ka­ko sma­tra Bi­ber, pro­blem su i bi­la­te­ral­ni pro­ble­mi, što je ta­ko­đe no­va od­red­ni­ca u stra­te­gi­ji EK za Za­pad­ni Bal­kan, a ko­ji su do sa­da bi­li ma­nje tre­ti­ra­na od EU.
– Ima tu do­sta otvo­re­nih pi­ta­nja, ko­ja mo­ra­ju bi­ti ri­je­še­na a po pr­vi put EU ja­sno ka­že da na rje­še­nji­ma in­si­sti­ra – ka­zao je Bi­ber.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"