Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika DRI UTVRDILA ČUDNE NOVČANE TOKOVE KOD POLITIČKIH SUBJEKATA U 2016. GODINI
Rashodi partija za 1,3 miliona veći od prihoda
Rashodi partija za 1,3 miliona veći od prihoda
Po­li­tič­ke par­ti­je u Cr­noj Go­ri su u 2016. po­tro­ši­le 1,3 mi­li­o­na eura vi­še ne­go što su pri­ho­do­va­le, a po­li­tič­ki su­bjek­ti sve vi­še vo­de ra­ču­na ka­ko će sa­sta­vi­ti fi­nan­sij­ski iz­vje­štaj i pre­zen­to­va­ti ga nad­le­žnim dr­žav­nim or­ga­ni­ma i jav­no­sti, po­ka­zao je iz­vje­štaj ko­ji je ura­di­la Dr­žav­na re­vi­zor­ska in­sti­tu­ci­ja.
Član Se­na­ta DRI Ni­ko­la Ko­va­če­vić ka­zao je da je 30 po­li­tič­kih su­bje­ka­ta u 2016. go­di­ni pri­ho­do­va­lo ukup­no 10,16 mi­li­o­na eura. Od na­ve­de­nih pri­ho­da, 84,48 od­sto je do­šlo iz dr­žav­nog bu­dže­ta i bu­dže­ta lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va, dok se na sred­stva iz pri­vat­nih iz­vo­ra i osta­lih iz­vo­ra od­no­si 15,52 od­sto.
Od ukup­nih pri­ho­da, ka­ko je re­kao Ko­va­če­vić, iz­nos od 7,6 mi­li­o­na eura od­no­si se na pri­ho­de za fi­nan­si­ra­nje re­dov­nog po­slo­va­nja po­li­tič­kih su­bje­ka­ta. Za fi­nan­si­ra­nje iz­bor­nih kam­pa­nja oti­šlo je 2,5 mi­li­o­na eura.
– Po­li­tič­ki su­bjek­ti su u 2016. po­tro­ši­li 11.442.000 eura. To je 1,3 mi­li­o­na vi­še ne­go što su pri­ku­pi­li. Od ukup­nih tro­ško­va, iz­nos od 7,1 mi­li­on eura od­no­si se na fi­nan­si­ra­nje tro­ško­va re­dov­nog po­slo­va­nja, dok se 4,2 mi­li­o­na od­no­se na tro­ško­ve iz­bor­nih kam­pa­nja. Za iz­bor­ne kam­pa­nje je pri­ku­plje­no ma­lo vi­še od 2,5 mi­li­o­na, a po­tro­še­no je pre­ko 4,2 mi­li­o­na – sa­op­štio je Ko­va­če­vić.
Re­vi­zi­jom je utvr­đe­no da po­li­tič­ki su­bjek­ti ni­su do­ku­men­to­va­li ili da su ne­a­de­kvat­no do­ku­men­to­va­li tro­ško­ve od 93.000 eura.
– Par­ti­je su iz bla­gaj­ne is­pla­ti­le pre­ko mil­i­on eura, što či­ni pre­ko de­vet i po od­sto ukup­nih tro­ško­va – pre­ci­zi­rao je Ko­va­če­vić.
Par­ti­je ko­je je kon­tro­li­sa­la DRI pri­ka­za­le su u po­slov­nim knji­ga­ma da du­gu­ju pre­ko 2,5 mi­li­o­na eura.
– Od ukup­no ne­iz­mi­re­nih oba­ve­za, na No­vu srp­sku de­mo­kra­ti­ju od­no­si se iz­nos od 1,3 mi­li­o­na, ili 40,56 od­sto, na So­ci­ja­li­stič­ku na­rod­nu par­ti­ju vi­še od 338.000 eura, ili 13,25 od­sto, na De­mo­krat­sku Cr­nu Go­ru pre­ko 200.000 eura, ili 7,85 od­sto, a na De­mo­krat­sku par­ti­ju so­ci­ja­li­sta 188.000 eura, ili 7,36 od­sto – ka­zao je Ko­va­če­vić.
On je is­ta­kao da su­bjek­ti re­vi­zi­je vo­đe­nje po­slov­nih knji­ga ne obez­bje­đu­ju na je­din­stven na­čin i da is­ka­zi­va­nje fi­nan­sij­skih tran­sak­ci­ja vr­še po raz­li­či­tim ra­ču­no­vod­stve­nim na­če­li­ma, što ote­ža­va i rad po­li­tič­kih su­bje­ka­ta i vr­še­nje re­vi­zi­je. On je do­dao da je od­re­đe­ni broj po­li­tič­kih su­bje­ka­ta na­stu­pao kao kon­sti­tu­ent ko­a­li­ci­je na par­la­men­tar­nim i lo­kal­nim iz­bo­ri­ma.
– S ob­zi­rom da sa­ve­zi ne­ma­ju sta­tus prav­nog li­ca, osta­je otvo­re­no pi­ta­nje evi­den­ti­ra­nja i iz­mi­ri­va­nja oba­ve­za – na­veo je Ko­va­če­vić.M.S.


Ma­le stran­ke pra­ve naj­ve­će gre­ške

Na pi­ta­nje no­vi­na­ra ko­ji po­li­tič­ki su­bjek­ti su do­bi­ja­li ne­ga­tiv­no mi­šlje­nje na iz­vje­šta­je tri go­di­ne za­re­dom, Ko­va­če­vić je od­govo­rio da su to Li­be­ral­na par­ti­ja, Bo­šnjač­ka stran­ka, Cr­no­gor­ska de­mo­krat­ska uni­ja, De­mo­krat­ska par­ti­ja iz Ul­ci­nja i So­ci­ja­li­stič­ka na­rod­na par­ti­ja.
– Go­to­vo sve par­ti­je, ne­ke ma­nje, a ne­ke vi­še, do­sta­vlja­le su do­dat­nu do­ku­men­ta­ci­ju na­kon do­sta­vlja­nja pre­li­mi­nar­nog iz­vje­šta­ja i nje­go­vog iz­ja­šnje­nja – ka­zao je Ko­va­če­vić.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"