Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika VLADA ORGANIZOVALA SKUP U SARADNJI SA AGENCIJOM UN Promovisati ekonomsku diplomatiju
Vla­da Cr­ne Go­re i Or­ga­ni­za­ci­ja Uje­di­nje­nih na­ci­ja za in­du­strij­ski raz­voj (UNI­DO) or­ga­ni­zo­va­li su skup na vi­so­kom ni­vou po­vo­dom usva­ja­nja pr­vog Stra­te­škog pro­gram­skog okvi­ra (SPO) za in­klu­ziv­ni i odr­ži­vi in­du­strij­ski raz­voj Cr­ne Go­re za pe­ri­od 2017–2021.go­di­ne
Ge­ne­ral­na di­rek­tor­ka za eko­nom­sku di­plo­ma­ti­ju i kul­tur­nu sa­rad­nju Ana Vu­ka­di­no­vić is­ta­kla je da je svr­ha in­te­gri­sa­ne eko­nom­ske di­plo­ma­ti­je efi­ka­sni­ja ko­or­di­na­ci­ja unu­tar dr­žav­ne ad­mi­ni­stra­ci­je, u part­ner­skom od­no­su sa uklju­če­nim in­sti­tu­ci­ja­ma, in­ve­sti­to­ri­ma i do­na­to­ri­ma, ka­ko bi se po­sti­gla efekt­na pro­mo­ci­ja eko­nom­skih in­te­re­sa Cr­ne Go­re u ino­stran­stvu.
Sa pro­jek­to­va­nim bu­dže­tom od 21 mi­li­on eura, Stra­te­ški pro­gram­ski okvir pred­vi­đa fo­ku­si­ra­nu in­ter­ven­ci­ju i teh­nič­ku po­moć u tri obla­sti – ja­ča­nje in­du­strij­ske kon­ku­rent­no­sti, pod­sti­ca­nje ru­ral­nog raz­vo­ja i kre­i­ra­nje po­slo­va i uvo­đe­nje odr­ži­vih po­li­ti­ka za­šti­te ži­vot­ne sre­di­ne i ener­get­skog upra­vlja­nja.
Šef Re­gi­o­nal­ne di­vi­zi­je UNI­DO za Evro­pu i Cen­tral­nu Azi­ju Ja­cek Cu­krov­ski uka­zao je na zna­čaj Stra­te­škog pro­gram­skog okvi­ra i po­zvao na mo­bi­li­za­ci­ju na­ci­o­nal­nih i me­đu­na­rod­nih ka­pa­ci­te­ta za nje­go­vu pri­mje­nu.
– Kre­će­mo na put ko­ji će osna­ži­ti eko­no­mi­ju i ži­vot­ni stan­dard, ali i odr­ži­vost Cr­ne Go­re kroz in­klu­ziv­nu in­du­stri­ja­li­za­ci­ju. Po­zi­vam sve ak­te­re da nam se pri­dru­že u tim na­po­ri­ma jer su za ostva­re­nje ve­li­kog obe­ća­nja ovog stra­te­škog okvi­ra neo­p­hod­na po­dr­ška i re­sur­si – ka­zao je Cu­kr­ov­ski.
Stal­ni ko­or­di­na­tor si­ste­ma UN u Cr­noj Go­ri Fi­o­na Me­klu­ni is­ta­kla je da je ri­ječ o iz­u­zet­no va­žnom do­ku­men­tu za Cr­nu Go­ru, ali i za is­pu­nja­va­nje Agen­de odr­ži­vog raz­vo­ja.
– Pri­o­ri­te­ti u ovom do­ku­men­tu u pot­pu­no­sti su uskla­đe­ni sa na­ci­o­nal­nim pri­o­ri­te­ti­ma, ali i sa In­te­gri­sa­nim pro­gra­mom Uje­di­nje­nih na­ci­ja – pe­to­go­di­šnjim stra­te­škim okvi­rom ra­da Uje­di­nje­nih na­ci­ja u Cr­noj Go­ri – ka­za­la je Me­klu­ni.
UNI­DO je pr­va or­ga­ni­za­ci­ja Uje­di­nje­nih na­ci­ja či­ja je čla­ni­ca po­sta­la Cr­na Go­ra na­kon sti­ca­nja ne­za­vi­sno­sti 2006. go­di­ne.
M.V.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"