Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Odbio status zaštićenog svjedoka i promijenio iskaz * Bjelica predaje 31 predmet * „Depeša” dokazala da su već lagali * Početna cijena za Boksite šest miliona eura * Goli se kupali u čast zimske kratkodnevice * Kazna za nepropisno parkiranu umjetnost * Odbio status zaštićenog svjedoka i promijenio iskaz
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-06-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Mladić se vozi u novom autu. Lijevom rukom drži volan, a desna mu je u naručju lijepe djevojke. Policajac ga zaustavi i kaže:
- Ne bi li ti radije upotrebljavao obje ruke?
- A kako bih onda vozio?

- Krokodil.
A šta je to 100 jaja i 2 zuba?
- Starački dom!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2015-06-23 MLADI LP I NVO „JUVENTAS” ORGANIZOVALI KAMPANJU “PODRŽI, NE KAŽNJAVAJ” Liberali traže legalizaciju kanabisa
U Cr­noj Go­ri se pro­ble­ma zlo­u­po­tre­ba dro­ga me­đu mla­di­ma ne tre­ti­ra na pra­vi na­čin, oci­je­nje­no je na sku­pu „Po­dr­ži, a ne ka­žnja­vaj“, ko­ji je odr­žan u Ba­ru. Ka­ko su oci­je­ni­li, naj­ve­ći pro­ble­me je ni­zak ni­vo edu­ka­ci­je kroz škol­ske i ne­for­mal­ne si­ste­me obra­zo­va­nja i ne­do­sta­tak in­te­re­so­va­nja i ani­mi­ra­no­sti mla­dih da se in­for­mi­šu o šte­ti ko­ja na­sta­je usled upo­tre­be dro­ga.
–Što se ti­če ini­ci­ja­ti­va LPCG za le­ga­li­za­ci­ju ma­ri­hu­a­ne u me­di­cin­ske svr­he i de­kri­mi­na­li­za­ci­ju upo­tre­be ka­na­bi­sa, is­ku­stva dr­ža­va EU i ze­ma­lja re­gi­o­na po­ka­za­la su po­zi­tiv­ne po­ma­ke na­kon le­ga­li­za­ci­je me­di­cin­skog ka­na­bi­sa, a ohra­bru­je što je baš da­nas ta­kva od­lu­ka do­ne­se­na i u Hr­vat­skoj – sa­op­šti­li su or­ga­ni­za­to­ri sku­pa „Po­dr­ži, a ne ka­žnja­vaj”.
Ka­ko su na­ve­li Mla­di Li­be­ral­ne par­ti­je i NVO „Ju­ven­tas”, or­ga­ni­za­to­ri kam­pa­nje, pro­blem je ne­a­žur­nost i ne­e­fi­ka­snost po­li­ti­ke nad­le­žnih or­ga­na, zdrav­stve­nih i or­ga­na jav­nog re­da i mi­ra.
–Za­po­če­li smo kam­pa­nju „Po­dr­ži, a ne ka­žnja­vaj“, ko­ja se u svi­je­tu obi­lje­ža­va kao al­ter­na­ti­va obi­lje­ža­va­nju Me­đu­na­rod­nog da­na bor­be pro­tiv zlo­u­po­tre­be dro­ga, ko­ji na pr­vom mje­stu za­stu­pa bor­bu pro­tiv zlo­u­po­tre­be psi­ho­ak­tiv­nih sup­stan­ci. Ti­me že­li­mo u pr­vi plan da sta­vi­mo zdrav­stve­nu i so­ci­jal­nu za­šti­tu ko­ri­sni­ka psi­ho­ak­tiv­nih sup­stan­ci, nji­ho­vih po­ro­di­ca i za­jed­ni­ca u ko­ji­ma ži­ve – na­ve­de­no je u sa­op­šte­nju.
Ka­ko ka­žu, Cr­na Go­ra se na ovaj na­čin pri­dru­ži­la glo­bal­noj kam­pa­nji, ko­ja se or­ga­ni­zu­je već če­tvr­tu go­di­na za­re­dom.
–Ak­ci­ja ko­ju je po­kre­nu­la NVO „Ju­ven­tas”, uz po­dr­šku Mla­dih Li­be­ral­ne par­ti­je, ima za cilj da po­dig­ne svi­jest o iza­zo­vi­ma ko­je ko­ri­šće­nje dro­ga pred­sta­vlja za na­še dru­štvo, sa po­seb­nom pa­žnjom na mla­de lju­de – na­vo­di se u sa­op­šte­nju.
D.B.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"