Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2018-03-06 RODITELJI OGORČENI ZBOG HLADNIH UČIONICA U OŠ „MAHMUT LEKIĆ”
Đaci se smrzavaju od petka
OŠ „Mahmut Lekić” Đaci se smrzavaju od petka
Ro­di­te­lji uče­ni­ka OŠ „Mah­mut Le­kić” op­tu­ži­li su upra­vu ško­le da je odgovorna što dje­ca ne­ko­li­ko da­na ne­ma­ju gri­ja­nje i da je ne­do­sta­tak lož ulja uslo­vio da ra­di­ja­to­ri u uči­o­ni­ca­ma bu­du hlad­ni od pet­ka. Ro­di­te­lji ko­ji su se obra­ti­li „Da­nu” is­ti­ču da su to­kom fe­bru­a­ra u vi­še na­vra­ta, ma­kar jed­nom sed­mič­no, osnov­ci na­sta­vu po­ha­đa­li u hlad­nim uči­o­ni­ca­ma, zbog če­ga je je­dan broj njih mo­rao da iz­o­sta­je zbog pre­hla­da. Ro­di­te­lji u do­pi­su ko­ji su nam pro­sli­je­di­li pi­ta­ju nad­le­žne gdje je lož ulje ko­je ško­la do­bi­ja ured­no sva­ke go­di­ne.
Pred­sjed­nik Sa­vje­ta ro­di­te­lja Ra­ko Ca­maj ka­zao je za „Dan” da Mi­ni­star­stvo pro­svje­te sma­tra Tu­za­ne gra­đa­ni­ma dru­gog re­da, ka­da usred zi­me, uče­ni­ci ne­ma­ju gri­ja­nje u ško­li.
– Pri­je de­set da­na u ško­li ni­je bi­lo naf­te za gri­ja­nje, pret­hod­na tri da­na je do­šlo do kva­ra na si­ste­mu, a uče­ni­ci stal­no is­pa­šta­ju. Lo­šim iz­bo­rom upra­ve ško­le do­ve­de­ni smo u si­tu­a­ci­ju da se pro­pu­sti po­na­vlja­ju i da ne­ma­mo ade­kvat­ne uslo­ve za obra­zo­va­nje u Tu­zi­ma. Po­zi­va­mo Mi­ni­star­stvo pro­svje­te da ri­je­ši pro­ble­me i ubu­du­će na vri­je­me obez­bi­je­di go­ri­vo za gri­ja­nje ško­le – is­ti­če Ca­maj.
Di­rek­tor OŠ „Mah­mut Le­kić” Ni­ko­la Du­kaj ka­zao je za „Dan” da gri­ja­nje ne ra­di od pet­ka iz teh­nič­kih raz­lo­ga, od­no­sno zbog či­šće­nja fil­te­ra, ko­ji su uzro­ko­va­li pre­sta­nak rad si­ste­ma.
– Već ne­ko­li­ko da­na rad­ni­ci či­ste re­zer­vo­ar za vo­du i oče­ku­je­mo da da­nas bu­de za­vr­še­na ta vr­sta in­ter­ven­ci­je. Na­ba­vi­li smo i no­ve ko­li­či­ne lož ulja, ko­je će u ova dva da­na bi­ti do­pre­mlje­no, ka­ko bi­smo na­sta­vi­li sa gri­ja­njem uči­o­ni­ca. Ju­če ni­je bi­lo po­treb­no ak­ti­vi­ra­nje gri­ja­nja, ta­ko da smo to is­ko­ri­sti­li da se ra­do­vi za­vr­še. Mo­ra­li smo i da do­pre­mi­mo no­vu či­stu ko­li­či­nu lož ulja, ta­ko da će­mo do kra­ja se­zo­ne gri­ja­nja ima­ti ured­no za­gri­ja­va­nje. To su pa­u­šal­ne i ne­re­al­ne iz­ja­ve ro­di­telja, jer sam im sve fi­no ob­ja­snio. Do­šlo je do teh­nič­kog kva­ra i mo­ra­li smo da pro­mi­je­ni­mo ma­lu ko­li­či­nu lož ulja jer re­zer­vo­ar odav­no ni­je oči­šćen i na dnu je bi­la ma­la ko­li­či­na vo­de. Zbog to­ga je do­šlo do pre­ki­da gri­ja­nja – is­ti­če Du­kaj.
On na­vo­di da ko­li­ko je sju­tra oče­ku­je da uče­ni­ci ima­ju za­gri­ja­ne pro­sto­ri­je.
– Vje­ru­jem da smo či­šće­njem re­zer­vo­a­ra na du­že vri­je­me ri­je­ši­li gri­ja­nje ško­le. Ti­me će na­ši uče­ni­ci ima­ti do­bre uslo­ve za obra­zo­va­nje – po­ru­ču­je Du­kaj. D.B.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"