Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2018-03-07 GLAVNI ODBOR SINDIKATA PROSVJETE ODLUČIO Zahtijevaju pregovore o većim platama
Glav­ni od­bor Sin­di­ka­ta pr­o­svje­te je na sjed­ni­ci od­lu­čio da Vla­di i Mi­ni­star­stvu pro­svje­te upu­ti za­htjev za po­če­tak pre­go­vo­ra o po­ve­ća­nju za­ra­da na­stav­ni­ci­ma i pro­fe­so­ri­ma. Iz Sin­di­ka­ta pro­svje­ta­ra pred­la­žu da se pre­go­vo­ri o po­ve­ća­nju za­ra­da u obra­zo­va­nju vo­de u tri prav­ca.
– Sma­tra­mo da je neo­p­hod­no tra­že­nje unu­tra­šnjih re­zer­vi, pre­ra­spo­dje­la i ra­ci­o­nal­no tro­še­nje bu­dže­tom već opre­di­je­lje­nih sred­sta­va, uskla­đi­va­nje gran­skog ko­lek­tiv­nog ugo­vo­ra za oblast pro­svje­te sa Za­ko­nom o za­ra­da­ma u jav­nom sek­to­ru, obez­bi­je­đi­va­nje di­je­la sred­sta­va za po­ve­ća­nje za­ra­da kroz re­ba­lans bu­dže­ta, ima­ju­ći u vi­du po­zi­tiv­ne eko­nom­sko-fi­nan­sij­ske po­ka­za­te­lje u dr­ža­vi, kao i kroz iz­vje­šta­je dr­žav­nih in­sti­tu­ci­ja i Vla­de. Uva­že­ni go­spo­di­ne pred­sjed­ni­če Vla­de i uva­že­ni go­spo­di­ne mi­ni­stre, oče­ku­je­mo da će­te u naj­sko­ri­jem ro­ku od­go­vo­ri­ti na na­šu ini­ci­ja­ti­vu i ot­po­če­ti pre­go­vo­re sa Sin­di­ka­tom pro­svje­te – na­vo­di se u ini­ja­ti­vi, ko­ju su pot­pi­sa­li pred­sjed­nik Sin­di­ka­ta pro­svje­te Zvon­ko Pa­vi­će­vić i glav­nog od­bo­ra Pre­drag Ra­žna­to­vić.
Iz Sin­di­ka­ta pro­svje­te je sa­op­šte­no da su za­po­sle­ni u ško­la­ma op­te­re­će­ni ubr­za­nim pro­mje­na­ma u obra­zov­nom si­ste­mu, gdje se od njih oče­ku­je da mo­ti­vi­sa­no iz­ne­su sve za­htje­ve ko­ji se pred njih po­sta­vlja­ju no­vim za­ko­ni­ma i re­for­mom obra­zov­nog si­ste­ma.
– Ima­ju­ći u vi­du da je kva­li­tet­no obra­zo­va­nje je­dan od stra­te­ških ci­lje­va Vla­de i je­dan od pri­o­ri­te­ta za dru­štve­no-eko­nom­ski opo­ra­vak i raz­vi­tak dru­štva u cje­li­ni, GO Sin­di­ka­ta pro­svje­te za­klju­ču­je da je po­lo­žaj i tret­man pro­svjet­nih rad­ni­ka na ne­za­do­vo­lja­va­ju­ćem ni­vou, te da nji­hov ma­te­ri­jal­no-so­ci­jal­ni sta­tus ne pra­ti pro­kla­mo­va­ne ci­lje­ve Vla­de. Pro­svjet­ni rad­ni­ci su ne­za­do­volj­ni či­nje­ni­com da su nji­ho­ve pla­te i da­lje is­pod dr­žav­nog pro­sje­ka. Pro­sječ­na za­ra­da u pro­svje­ti je 485 eura, dok je na ni­vou dr­ža­ve 512, a u jav­noj upra­vi 593 eura. Ovi po­da­ci do­volj­no go­vo­re o mje­stu obra­zov­nog si­ste­ma u dr­ža­vi i od­no­su Vla­de pre­ma za­po­sle­ni­ma u obra­zo­va­nju, ko­ji bi tre­ba­lo da spro­vo­de njen pro­kla­mo­va­ni stra­te­ški cilj. U skla­du sa svim na­ve­de­nim glav­ni od­bor zah­ti­je­va od Vla­de i Mi­ni­star­stva pro­svje­te da ot­poč­nu pre­go­vo­re o po­ve­ća­nju za­ra­da za­po­sle­nih u obra­zo­va­nju – is­ti­ču u sa­op­šte­nju. D.B.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"