Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
„Prvu sestru” ni da pomenu * Stijepović umjesto Miloševića   * Svjedok saradnik otkucao saučesnike * Na službena putovanja potrošili 110 hiljada * „Prvu sestru” ni da pomenu * Nacionalni identitet * Dotakli smo dno dna
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-06-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
BranKo Ljumović, žrtva golootočke torture:
Treba donijeti zakon po kome bi živi Golootočani i članovi njihovih porodica mogli da dobiju nadoknade za strahote pretrpljene na Golom otoku.

Vic Dana :)

Nagradno pitanje u emisiji na radiju: „Kako se zove Isusova majka?“
Javlja se neki lik.
Halo!
Dobar dan u programu ste znate li odgovor na pitanje?
Znam, Bogorodica!
Dobro, ali nama treba ime...
Ime...? Rajko.
Ma ne vaše, nego majke.
Aaa Draginja!
Došla dva Crnogorca da gledaju trku na 800 m, i jedan čovjek je mnogo zaostajao, pa kaže prvi Crnogorac:
A viđi onoga jada jadnog, ne može mrdnut.
A ćuti jadan, to je naš Crnogorac.
Au viđi sokola, kako poćera onoliku gomilu.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2018-06-16 MINISTARSTVO I KCCG NA MUKAMA ZBOG ELEKTRONSKOG SISTEMA ZAKAZIVANJA
Od ponedjeljka otkazivanje i potvrđivanje pregleda
Sa presa Od ponedjeljka otkazivanje i potvrđivanje pregleda
Cr­no­gor­ski gra­đa­ni će od po­ne­djelj­ka mo­ći da po­tvr­đu­ju i ot­ka­zu­ju spe­ci­ja­li­stič­ke pre­gle­de u Kli­nič­kom cen­tru Cr­ne Go­re (KCCG) pu­tem kol cen­tra, ko­ji će omo­gu­ći­ti auto­mat­sko ažu­ri­ra­nje ba­ze po­da­ta­ka u ci­lju br­žeg oslo­ba­đa­nja slo­bod­nih ter­mi­na. Mi­ni­star­stvo zdra­vlja i KCCG ju­če su pred­sta­vi­li no­vi ser­vis „Call cen­tar za po­tvr­du i ot­ka­zi­va­nje spe­ci­ja­li­stič­kih pre­gle­da u KCCG”, u okvi­ru pro­jek­ta elek­tron­skog za­ka­zi­va­nja i nje­go­vog una­pre­đi­va­nja.
Ge­ne­ral­na di­rek­to­ri­ca Di­rek­to­ra­ta za kon­tro­lu kva­li­te­ta zdrav­stve­ne za­šti­te i una­pre­đe­nje ljud­skih re­sur­sa u Mi­ni­star­stvu zdra­vlja Ve­sna Mi­ra­no­vić ka­za­la je da je pro­šlo go­di­nu dana od uvo­đe­nja elek­tron­skog za­ka­zi­va­nja, ko­je je, ka­ko je na­ve­la, po­ka­za­lo po­volj­no­sti, ali i ne­ke ne­ga­tiv­ne stra­ne.
– Ve­li­ka je stvar za pa­ci­jen­ta da u mje­stu bo­rav­ka do­bi­je ser­vis za­ka­zi­va­nja pre­gle­da, bez od­la­ska u in­sti­tu­ci­ju. Po­ka­za­lo se i da je ser­vis do­bar alat u pre­po­zna­va­nju ka­drov­skih ne­do­sta­ta­ka i lo­še or­ga­ni­za­ci­je. Lo­še je to što se ve­li­ki broj pa­ci­je­na­ta ne oda­zi­va na za­ka­za­ne spe­ci­ja­li­stič­ke pre­gle­de – oci­je­ni­la je Mi­ra­no­vi­će­va.
Pre­ma nje­nim ri­je­či­ma, neo­da­zi­va­nje pa­ci­je­na­ta pred­sta­vlja ve­li­ki pro­blem za or­ga­ni­za­ci­ju ra­da Kli­nič­kog cen­tra i do­stup­nost zdra­stve­ne za­šti­te, zbog če­ga je, ka­ko je po­ja­sni­la, kre­i­ran no­vi ser­vis, či­ja će pri­mje­na po­če­ti od po­ne­djelj­ka.
– Sma­tra­li smo da je neo­p­hod­no da Mi­ni­star­stvo zdra­vlja, u part­ner­stvu sa KCCG, iz­na­đe no­va teh­no­lo­ška rje­še­nja, a ne da po­seg­ne­mo za ne­kim re­pre­siv­nim mje­ra­ma u od­no­su na pa­ci­jen­te ko­ji se ne oda­zi­va­ju, ko­ji će una­pri­je­di­ti si­stem elek­tron­skog za­ka­zi­va­nja. Pa­ci­jent će ubu­du­će, še­stog, pe­tog i če­tvr­tog da­na pred za­ka­zan spe­ci­ja­li­stič­ki pre­gled, dva pu­ta dnev­no do­bi­ja­ti po­ziv u ko­me mu se ka­že da, od­re­đe­nog da­tu­ma, ima pre­gled u od­re­đe­noj am­bu­lan­ti. Pri­ti­skom na nu­lu, pa­ci­jant po­tvr­đu­je do­la­zak, a pri­ti­skom na je­di­ni­cu, ot­ka­zu­je pre­gled – na­ve­la je Mi­ra­no­vi­će­va.
Uko­li­ko se, ka­ko je ka­za­la, pa­ci­jent pr­vog da­na oda­zo­ve, vi­še ne­će do­bi­ja­ti po­zi­ve, ali ako se ne oda­zo­ve ni na­kon tri da­na do­bi­ja­nja po­zi­va i šest po­ru­ka, si­stem će ga, ka­ko je na­ve­la, auto­mat­ski eli­mi­ni­sa­ti sa li­ste.
Di­rek­to­ri­ca KCCG Zo­ri­ca Ko­va­če­vić na­ve­la je da su ana­li­ze po­ka­za­le da iz­me­đu 25 i 38 od­sto pa­ci­je­na­ta ne do­đe na za­ka­za­ni pre­gled, na sed­mič­nom ni­vou.
– Kad po­gle­da­te ko­li­ko je pre­gle­da pro­pa­lo za ovih go­di­nu da­na i ko­li­ko je to fi­nan­sij­ski ko­šta­lo KCCG, jer se u do­pun­skim am­bu­lan­ta­ma an­ga­žu­ju lje­ka­ri, ko­ji mo­ra­ju od­re­đe­ni broj sa­ti če­ka­ti zad­njeg pa­ci­jen­ta, mo­ra­li smo tra­ži­ti no­va rje­še­nja – oci­je­ni­la je Ko­va­če­vi­će­va.
Ona je ka­za­la da su otvo­re­ne do­pun­ske i van­red­ne am­bu­lan­te i am­bu­lan­te vi­ken­dom, ka­ko bi se stvo­ri­li uslo­vi da se naj­ve­ćem bro­ju pa­ci­je­na­ta iza­đe u su­sret.
D.B.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"