Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Podnio ostavku na sve funkcije i vratio mandat * Rebalans posledica nezasitih ministara * Zakon izmijenili jer Aco kasni pet godina * Sindikat dužan 1,2 miliona eura * Dani haosa u Britaniji, Brisel čeka * Koncept građanstva * Podanički DNK
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 11-07-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
GORAN ĐUROVIĆ, direktor Medija centra:
Vlada pokazuje da želi da preko svojih funkcionera i dalje utiče na Savjet RTCG.

Vic Dana :)

Stoji 17 plavuša ispred kazina!
Dolazi policajac i kaže:
- Što ne ulazite unutra?
A one mu kažu:
- Umiješ li ti čitati. Vidiš li da piše zabranjen ulaz ispod 18!

Za Pericin rođendan baka ga odlučila voditi u ZOO.
Kada su došli do majmuna Perica kaže:
- Ej, bako ovaj mnogo liči na tebe.
- Kako te nije sram tako govoriti?
- Ne brini se bako majmuni nas ne razumiju.

- Šta plavuša ujutru radi ispod drveta?
- Čeka JUTARNjI LIST!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2018-07-06 CETINJANIN MILIVOJE IVANOVIĆ (72) OGORČEN ŠTO NE MOŽE DA SE LIJEČI U KC CG
Na pregled i skener čeka četiri mjeseca
Ivanović Na pregled i skener čeka četiri mjeseca Trpim bolove, imam astmu i slabo se krećem, tako da se moje zdravstveno stanje samo pogoršava, ističe Ivanović Poručujem vladajućoj garnituri i predstavnicima Vlade da, kada su mogli da ukinu putne troškove ljudima koji se liječe i dolaze iz drugih gradova, dođu kod mene 20. u mjesecu i ja ću ih častiti još deset eura, kaže Ivanović
Ce­ti­nja­nin Mi­li­vo­je Iva­no­vić (72) ogor­čen je zbog ne­do­stup­no­sti zdrav­stve­ne za­šti­te u Kli­nič­kom cen­tru Cr­ne Go­re (KCCG) jer, iako tr­pi bo­lo­ve i ne mo­že da ho­da, mo­ra do 20. ok­to­bra da če­ka na pre­gled i sni­ma­nje kič­me i no­gu ske­ne­rom. Iva­no­vić je ju­če u raz­go­vo­ru za „Dan” is­pri­čao da je ne­za­do­vo­ljan zdrav­stve­nim si­ste­mom jer mo­ra da sa Ce­ti­nja do­la­zi u Pod­go­ri­cu i sve na­la­ze va­di u Kli­nič­kom cen­tru iako iz Mi­ni­star­stva zdra­vlja stal­no ubje­đu­ju gra­đa­ne da je li­je­če­nje pa­ci­je­na­ta do­stup­ni­je i br­že. On is­ti­če da 15 da­na ni­je bi­lo tu­mor mar­ke­ra, zbog če­ga je da­ni­ma če­kao da iz­va­di taj test.
– Tvr­dim da ru­ko­vod­stvo Kli­nič­kog cen­tra ne go­vo­ri isti­nu ka­da nam pri­ča­ju da se pr­vi pre­gled ostva­ru­je u ro­ku od mje­sec da­na. Ne mo­gu da sni­mim kič­mu i no­ge ka­ko bih znao na ko­ji na­čin da se li­je­čim. Ne­u­ro­log Mir­ja­na Ču­kić je tra­ži­la da od­ra­dim sni­mak CT skene­rom, ali mi je iza­bra­ni lje­kar pr­vi slo­bod­ni ter­min za­ka­zao za 20. ok­to­bar. Čel­ni­ci zdrav­stve­nog si­ste­ma obmanjuju na­rod, po­čev od di­rek­to­ri­ce KCCG Zo­ri­ce Ko­va­če­vić, jer je obič­nom gra­đa­ni­nu li­je­če­nje i da­lje te­ško do­stup­no. Tr­pim bo­lo­ve i ne mo­gu da sto­jim na no­ga­ma. Imam ast­mu i sla­bo se kre­ćem, ta­ko da se mo­je zdrav­stve­no sta­nje sa­mo po­gor­ša­va. Tje­ra­ju nas na ovaj na­čin da ide­mo kod pri­vat­ni­ka, a on­da se ču­de što im pa­ci­jen­ti ne do­la­ze na pre­gled ko­ji je za­ka­zan če­ti­ri mje­se­ca ka­sni­je. Lju­di se bo­re za svoj ži­vot jer je u na­šim zdrav­stve­nim usta­no­va­ma vr­lo te­ško na vri­je­me do­ći do li­je­ka – is­ti­če Iva­no­vić.
On ob­ja­šnja­va da u ce­tinj­skoj bol­ni­ci ne­ma­ju tu­mor mar­ke­re, zbog če­ga je mo­rao da na­la­ze va­di u Pod­go­ri­ci.
– Mo­rao sam da če­kam ka­ko bih oba­vio pre­tra­ge kr­vi. KCCG je uki­nuo pla­ća­nje put­nih tro­ško­va pa­ci­jen­ti­ma ko­ji do­la­ze sa stra­ne, iako se ra­di o de­set eura. Po­ru­ču­jem vla­da­ju­ćoj gar­ni­tu­ri i vla­di da do­đu kod me­ne 20. u mje­se­cu i ja ću ih ča­sti­ti još de­set eura, ka­da su mo­gli da uki­nu put­ne tro­ško­ve lju­di­ma ko­ji se li­je­če i do­la­ze iz dru­gih gra­do­va – uka­zu­je Iva­no­vić.
On po­ru­ču­je da je zdrav­stve­na nje­ga i te ka­ko va­žna za sva­ko dru­štvo i da je neo­p­hod­no u prak­si una­pri­je­di­ti kva­li­tet lije­če­nja, a ne sa­mo ri­je­či­ma i hva­li­sa­njem.
– Mi sta­ri­ji smo svje­do­ci o to­me ko­li­ko se če­ka is­pred am­bu­lan­te na pre­gled. Dr­žav­ne in­sti­tu­ci­je mo­ra­ju obra­ti­ti vi­še pa­žnje ka­ko gra­đa­ni ne bi is­pa­šta­li i osta­li bez pra­vo­vre­me­ne zdrav­stve­ne za­šti­te – re­kao je Iva­no­vić.
D.B.


Otvo­ri­li sve am­bu­lan­te

Di­rek­to­ri­ca KCCG Zo­ri­ca Ko­va­če­vić ka­za­la je ne­dav­no da su, ot­kad je uve­den si­stem elek­tron­skog za­ka­zi­va­nja, sva­ko­dnev­no ra­di­li ana­li­ze ne­do­la­za­ka pa­ci­je­na­ta na pre­gle­de zbog ko­jih 25 do 38 od­sto pre­gle­da ni­je re­a­li­zo­va­no.
– Sve to je do­sta fi­nan­sij­ski ko­šta­lo KCCG jer smo mo­ra­li da u do­pun­skim i van­red­nim am­bu­lan­ta­ma an­ga­žu­je­mo lje­ka­re ko­ji su ta­mo mo­ra­li da bu­du od­re­đe­ni broj sa­ti če­ka­ju­ći po­sled­njeg pa­ci­jen­ta. KCCG je otvo­rio sve am­bu­lan­te do kra­ja go­di­ne i vi­ken­dom ka­ko bi­smo stvo­ri­li uslo­ve da naj­ve­ćem bro­ju iza­đe­mo u su­sret i da se pr­vi pre­gled od­ra­di u de­fi­ni­sa­nom ro­ku – re­kla je Ko­va­če­vi­će­va.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"