Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Sa brojevima dva načelnika ANB-a 11 kontakata * Teško simbolima koji se poštuju iz straha * Direktorova plata tajna, a objavljena na sajtu * Država za kiriju platila 54 miliona * Jeste mali, al` je planetarni * Sa brojevima dva načelnika ANB-a 11 kontakata * Savo putuje na Azurnu obalu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 06-10-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ljiljana Popović Moškov, GP URA:
– Vlada guši opozicione opštine.

Vic Dana :)

Plavuša se srela na kafi s prijateljicom i uzbuđeno im prepričava detalje sa svog vjenčanja na Maldivima, a kad im je počela pokazivati fotke, jedna je zgroženo upita:
- Pa daj, stara, kako si se mogla udati za tog starca?!
Plavuša se nasmije:
- Draga moja, kad uzimaš lovu ne gledaš koje godine je štampana!
Vidi policajac čovjeka koji prodaje koštice od jabuka i pita ga:
- Čemu služe te koštice?
- Pojedeš i postaneš pametniji.
- A koliko koštaju?
- 20 centi komad.
Policajac kupi i pojede 4 koštice i reče:
- Sad sam pametniji. Za 80 centisam mogao da kupim 2 kilograma jabuka i da pojedem 50 koštica.
– Eto vidiš već djeluju...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi MINISTARSTVO PROSVJETE REAGOVALO ZBOG NEZAKONITIH ODLUKA DIREKTORA PODGORIČKIH ŠKOLA
Poništeno 20 konkursa za nastavnike
Savović Poništeno 20 konkursa za nastavnike Savović navodi da imamo višak profesora u društvenoj grupi predmeta, posebno istorije i geografije čiji je fond časova u osnovnoj školi smanjen, a u srednjoj je skoro ukinut
Mi­ni­star­stvo pro­svje­te po­ni­šti­lo je vi­še od 20 kon­kur­sa, ko­je su di­rek­to­ri osnov­nih i sred­njih ško­la u Pod­go­ri­ci ras­pi­sa­li su­prot­no Gran­skom ko­lek­tiv­nom ugo­vo­ru i bez oba­ve­znih kon­sul­ta­ci­ja sa Sin­di­ka­tom pro­svje­te. Ra­di se o za­po­šlja­va­nju no­vih na­stav­ni­ka za dr­ža­nje ma­njeg bro­ja ča­so­va, ko­ji je po ko­lek­tiv­nom ugo­vo­ru tre­ba­lo da bu­du do­di­je­lje­ni pro­fe­so­ri­ma ko­ji već ra­de u ško­la­ma.
Sin­di­kat pro­svje­te je na­kon kon­tro­la ogla­sa za an­ga­žo­va­nje na­stav­ni­ka iz ma­te­ma­ti­ke, fi­zi­ke, he­mi­je i in­for­ma­ti­ke oba­vi­je­stio Mi­ni­star­stvo pro­svje­te da di­rek­to­ri kr­še za­kon ka­da je u pi­ta­nju ras­po­dje­la ča­so­va. Pred­sjed­nik Sin­di­ka­ta pro­svje­te Pod­go­ri­ca Slo­bo­dan Sa­vo­vić ka­zao je za „Dan” da se i da­lje osje­ća­ju po­sle­di­ce lo­še spro­ve­de­ne re­for­me i da se na po­čet­ku škol­ske go­di­ne su­sre­ću sa ras­pi­siv­anjem ve­li­kog bro­ja kon­kur­sa ka­ko bi se ri­je­šio de­fi­cit na­stav­ni­ka.
– Ra­di se o kon­kur­si­ma ko­ji ni­je­su ras­pi­sa­ni po za­ko­nu. Naj­ve­ći broj ras­pi­sa­nih mje­sta je za one ča­so­ve ko­ji su ne­ras­po­re­đe­ni u ško­la­ma. Ra­di se o ča­so­vi­ma za ko­je ško­le ni­je­su ima­le ade­kvat­ne za­mje­ne, zbog bo­lo­va­nja ili ko­ji ni­je­su do­di­je­lje­ni u okvi­ru usta­no­ve, kon­kur­si­ma o či­jem ras­pi­si­va­nju ni­je oba­vi­je­šte­no Mi­ni­star­stvo pro­svje­te, ras­pi­sa­ni su na neo­d­re­đe­no, a ne od­re­đe­no itd. Na­i­me, re­for­mom smo do­šli u si­tu­a­ci­ju da ima­mo de­fi­cit ma­te­ma­ti­ča­ra, fi­zi­ča­ra, he­mi­ča­ra, in­for­ma­ti­ča­ra i dru­gih pre­da­va­ča. U sva­kom slu­ča­ju, gdje god smo usta­no­vi­li da je pre­kr­še­na nor­ma Gran­skog ko­lek­tiv­nog ugo­vo­ra o pri­ja­vlji­va­nju slo­bod­nih ča­so­va i nji­ho­vom usmje­ra­va­nju u do­go­vo­ru sa na­ma, to smo pri­ja­vi­li Mi­ni­star­stvu pro­svje­te i sva­ki kon­kurs je po­ni­šten ili će bi­ti po­ni­šten. To je za­jed­nič­ki stav naš i Mi­ni­star­stva pro­svje­te i to tre­ba da zna­ju i di­rek­to­ri. Što se ti­če kon­kur­sa u obra­zov­nim usta­no­va­ma u Pod­go­ri­ci, u sa­zna­nju sam da je mi­ni­star­stvo po na­šim pri­ja­va­ma po­ni­šti­lo pre­ko 20 kon­kur­sa – ka­že Sa­vo­vić.
On ob­ja­šnja­va da se obra­zov­ni si­stem su­o­ča­va sa de­fi­ci­tom od­re­đe­nog broja nastavnika, jer se mla­di rje­đe upi­su­ju na fa­kul­te­te zbog sla­bog in­te­re­so­va­nja i dje­li­mič­nog po­ve­ća­nja nor­me iz ovih pred­me­ta.
– Za raz­li­ku od pri­rod­nih na­u­ka, ima­mo vi­šak pro­fe­so­ra u dru­štve­noj gru­pi pred­me­ta, po­seb­no isto­ri­je i ge­o­gra­fi­je či­ji je fond ča­so­va u osnov­noj ško­li sma­njen, a u sred­njoj sko­ro uki­nut – re­kao je Sa­vo­vić.
On na­vo­di da pro­svjet­ni rad­ni­ci Cr­ne Go­re 5. ok­to­bar, Dan na­stav­ni­ka obi­lje­ža­va­ju kao za­bo­ra­vlje­na eli­ta ovog dru­štva.
– Do­volj­no je po­gle­da­ti no­vin­ske na­slov­ni­ce ili na­ja­ve TV in­for­ma­tiv­nih pro­gra­ma. Pro­svje­te i te­ma ve­za­nih za naš po­ziv ne­ma ni u dru­gom di­je­lu emi­si­ja, osim ako je po­treb­no jav­no kri­ti­ko­va­ti po­ziv ili po­je­din­ca. Dru­štvo for­si­ra po­gre­šne uz­o­re i na­gra­đu­je lo­jal­nost i po­vr­šnost. Pro­svjet­ni rad­nik je sve­den na pu­kog rad­ni­ka na ram­pi ko­ji tre­ba da je sa­mo i bez ika­kvog pi­ta­nja po­dig­ne i pro­pu­sti mla­de na­ra­šta­je u pu­no­lje­tan ži­vot, umje­sto da uči­telj bu­de ne­ko ko­ga će no­vi na­ra­šta­ji pam­ti­ti ci­je­log ži­vo­ta zbog svje­tlo­sti zna­nja ko­je im oba­sja­lo ži­vot­ni put. Vri­je­me je da kao dru­štvo pre­sta­ne­mo da bi­ra­mo po­gre­šne uz­o­re i pri­o­ri­te­te u po­li­ti­ča­ri­ma i estrad­nim zvi­je­zda­ma. Vri­je­me je da nor­mal­ne vri­jed­no­sti pro­mo­vi­še­mo i na­stav­ni­ke vra­ti­mo na pi­je­de­stal dru­štva. Ti­me će­mo vra­ti­ti ugled pro­svjet­nog rad­ni­ka. Je­di­no zna­nje do­no­si pri­stoj­nost i od­go­vor­nost pre­ma na­pret­ku dru­štva – po­ru­ču­je Sa­vo­vić.
Iz Mi­ni­star­stva pro­svje­te su ka­za­li da će u na­red­nim da­ni­ma od­go­vo­ri­ti na pi­ta­nja u ve­zi sa po­ni­šte­nim kon­kur­si­ma.
D.B.

Še­ho­vić: Rad sa dje­com naj­ve­ći iza­zov

Mi­ni­star pro­svje­te Da­mir Še­ho­vić ka­zao je, po­vo­dom Da­na pro­svjet­nih rad­ni­ka, da je sva­ki po­sao spe­ci­fi­čan i zah­ti­je­va po­seb­ne spo­sob­no­sti ili ta­len­te, ali da onaj ko­ji uklju­ču­je rad sa dje­com ni­je upo­re­div sa bi­lo či­me.
– Ne­u­po­re­div je za­to što se nji­me uti­če na to ka­ko će se oni kao od­ra­sli no­si­ti sa pro­ble­mi­ma i ka­kav će od­nos ima­ti pre­ma se­bi, dru­gim lju­di­ma i ži­vo­tu uop­šte. Ta­kvu od­go­vor­nost ni­je la­ko no­si­ti, i je­dan od osnov­nih za­da­ta­ka obra­zov­nih in­sti­tu­ci­ja je­ste da taj put olak­ša, a rad i trud pre­po­zna – ka­zao je Še­ho­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"