Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Opozicija i SDP jači od DPS-a * Nama je najbliža Rusija, a Briselu korumpirani režim * Uhapšen čim je izašao iz pritvora * Prodaja pala nakon hapšenja gradonačelnika * Opozicija i SDP jači od DPS-a * Jedinstvene velike Evrope više nema * Moj Barka
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-02-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Pita mali Ciga tatu:
- Tato, tato, kako oni ronioci dišu pod vodu?
- Ne znam sine... Šta ga znam.
- Tato, tato, a kako oni austronauti dišu gore?
- Pa ne znam baš tačno sine. Ne znam kako dišu.
- A, tato, tato, a kako oni piloti dišu, kad gore nema vazduh?
- Pa ne znam sine kako dišu.
- Tato, izvini što te smaram ja ovako.
- Ako, ako sine... Samo pitaj... Treba da naučiš.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni CENTAR ZA ROMSKE INICIJATIVE ORGANIZOVAO RADIONICU Važnost obrazovanja
NIK­ŠIĆ - Cen­tar za rom­ske ini­ci­ja­ti­ve u okvi­ru pro­jek­ta „Pru­ža­njem so­ci­jal­nih uslu­ga do re­dov­nog po­ha­đa­nja na­sta­ve” u Nik­ši­ću je or­ga­ni­zo­vao ra­di­o­ni­cu za ro­di­te­lje dje­ce rom­ske i egip­ćan­ske po­pu­la­ci­je. Ci­lja ra­di­o­ni­ce bio je po­di­za­nja svi­je­ti o zna­ča­ju obra­zo­va­nja, kao i na za­ko­no­dav­ni okvir i na mo­guć­no­sti sank­ci­o­ni­sa­nja ro­di­te­lja či­ja dje­ca ne­re­dov­no po­ha­đa­ju obra­zov­ni si­stem. Ra­di­o­ni­ca je or­ga­ni­zo­va­na u sa­rad­nji sa Cen­trom bez­bi­jed­no­sti Nik­šić i OŠ „Mi­le­va La­jo­vić – La­la­to­vić” gdje naj­ve­ći broj rom­ske dje­ce po­ha­đa na­stvu..
- S obzi­rom na či­nje­ni­cu da že­li­mo da dje­ca iz po­ro­di­ca rom­ske i egip­ćan­ske po­pu­la­ci­je re­dov­ni­je po­ha­đa­ju na­sta­vu i što rje­đe od­su­stvu­ju ili ne daj Bo­že na­pu­šta­ju ško­lu, od­lu­či­li smo za ovu ra­di­o­ni­cu ka­ko bi pre­ven­tiv­no dje­lo­va­li – re­kla je Iva­na Du­blje­vić iz Cen­tra za rom­ske ini­ci­ja­ti­ve.
Du­blje­vi­će­va je na­gla­si­la da od oko 600 dje­ce ko­li­ko ih je u tri rom­ska na­se­lja njih 147 po­ha­đa na­sta­vu u ne­koj od osnov­nih ško­la, te da ih ima sve vi­še ko­ji nastvlja­ju da­lje ško­lo­va­nje.
- Ima­mo po­da­tak da osam uče­ni­ka po­ha­đa na­sta­vu u ne­koj od sred­njih ško­la u Nik­ši­ću, dok se njih pet od­lu­či­lo za stu­di­je na ne­kom od fa­kul­te­ta. Una­zad pet – šest go­di­na ima­li smo sa­mo jed­nog stu­den­ta i isto to­li­ko sred­njo­ško­la­ca. Po­ve­ća­nju bro­ja sred­njo­ško­la­ca i stu­de­na­ta iz egip­ćan­ske i rom­ske po­pu­la­ci­je do­pri­ni­je­le su upra­vo ra­di­o­ni­ce i pre­da­va­nja ko­ji­ma im uka­zu­je­mo na zna­čaj obra­zo­va­nja - ka­že Du­blje­vi­će­va, do­da­ju­ći da su raz­lo­zi za­što već sa dva­na­est go­di­na dje­ca iz po­ro­di­ca rom­ske i egip­ćan­ske po­pu­la­ci­je na­pu­šta­ju ško­lu su dis­kri­mi­na­ci­ja i ne­ma­šti­na.
To­kom tro­ča­sov­ne ra­di­o­ni­ce sa psi­ho­lo­škog sta­no­vi­šta o zna­ča­ju obra­zo­va­nja go­vo­rio je Bo­ri­vo­je Ra­i­če­vić, psi­ho­log, dok je o sank­ci­ja­ma i za­ko­no­dav­nom okvi­ru go­vo­rio Slav­ko Mi­lić, šef Odje­lje­nja za po­ro­dič­no na­si­lje i ma­lo­ljet­nič­ku de­li­kven­ci­ju u Pod­ruč­noj je­di­ni­ci Nik­šić.
- Osim sank­ci­ja ko­je iz­ri­če In­spek­ci­ja pro­svje­te, po­sto­je i mje­re ko­je pred­u­zi­ma po­li­ci­ja, a ti­ču se za­ne­ma­ri­va­nja dje­te­ta i po Za­ko­nu o pre­kr­ša­ji­ma tu je pro­pi­sa­na ka­zna do 150 eura. Sank­ci­je se mo­gu iz­re­ći i osnov­nim ško­la­ma uko­li­ko ne pri­ja­vlju­ju va­žnost obra­zo­va­nja, od­no­sno ka­da di­je­te na­pu­sti ško­lu ili pak u slu­ča­je­vi­ma na­si­lja u po­ro­di­ci. Te ka­zne su za prav­no li­ce i do 500 eura. U pro­šloj go­di­ni ni­je­smo ima­li ni­je­dan slu­čaj iz­ri­ca­nja mje­re pre­ma ško­li, dok je u šest slu­ča­je­va po­kre­nut pre­kr­šav­jni po­stu­pak pre­ma ro­di­te­lji­ma ko­ji ni­je­su do­zvo­lja­va­li dje­ci da idu u ško­lu - re­kao je Mi­lić.
Pro­je­kat je fi­nan­sij­ski po­dr­žao Rom­ski edu­ka­tiv­ni fond iz Bu­dim­pe­šte. L.N.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"