Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Roganović osumnjičen za lažne dojave * Damjanović: Neću vratiti mandat SNP: Ne valja mu partija, ali valjaju mandat i Prva banka * Cetinjanin ranjen u vrat * Čudotvorac sabrao hiljade vjernika * Mlađi smo nego što smo mislili * Roganović osumnjičen za lažne dojave * Krst Svetog Jovana Vladimira štiti Crnu Goru
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-05-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miloš Konatar, potpredsjednik URA :
Ni nakon dvije godine gradnje nemamo nijedan metar autoputa. Svaki treći euro u budžetu je pozajmljen, a tek nas čeka zaduživanje za autoput jer je dosad povučeno 200 miliona eura.

Vic Dana :)

Potrošnja
Prodavac automobila objašnjava plavuši:
- Ovaj automobil troši u gradu 8 litara, a na otvorenom troši 6 litara.
Ova ga iznenađeno upita:
- Molim Vas, pa kako auto zna da li je u gradu ?!

Fata: Šta bi ti, bolan, volio da sam ja?Mujo: Kalendar.Fata: Što, je l‘ da me gledaš svaki dan?Mujo: Ne, nego da te mijenjam svake godine!

Sjedi baba u autobusu preko puta nekog momka. On žvaće žvaku, a baba će: - Džabe ti meni pričaš, sinko, ja tebe ništa ne čujem..Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni PROBLEMIMA U U MOJKOVAČKOJ ULICI NIKAD KRAJA
Fekalije teku kolovozom, kamenje pada na trotoar
Ulica čeka još jednu rekonstrukciju Fekalije teku kolovozom, kamenje pada na trotoar Ulica je rekonstrusana prošle godine, ali očigledno sve nije urađeno po propisima pa mještani traže da se utvrdi odgovornost izvođača radova
Po­sled­njih da­na pro­ble­mi u Moj­ko­vač­koj uli­ci, ko­ja je pro­šle go­di­ne re­kon­stru­i­sa­na, po­no­vo su po­sta­li ak­tu­el­ni. Na­i­me, prij dva da­na fe­ka­li­je su te­kle niz ovu fre­kvent­nu uli­cu pred­sta­vlja­ju­ći ve­li­ku opa­snost za sve uče­sni­ke u sa­o­bra­ća­ju. Sta­nov­ni­ci su od­mah re­go­va­li. Upu­ćen je po­ziv na adre­se ne­ko­li­ko in­spek­ci­ja, ko­je su ob­i­šle tern,a on­da su se po­ja­vi­li i rad­ni­ci Jav­nog pred­u­ze­ća „Vo­do­vod Bi­stri­ca” ko­ji su od­mah kre­nu­li da sa­ni­ra­ju pro­blem.Teh­nič­ki di­rek­tor Vo­do­vo­da Mar­ko Bu­la­to­vić ka­že da su do­šli da ri­je­še pro­blem na­kon oba­vje­šte­nja ko­je su do­bi­li od Ko­mu­nal­ne po­li­ci­je, te da su sve uspje­šno za­vr­ši­li.
- Sko­ro pet sa­ti smo na­por­no ra­di­li, na ot­če­plja­va­nju šah­ti i ka­na­li­za­ci­o­nih ci­je­vi. Rad­ni­ci To­mi­sa­lav Nov­čić i Ra­do­sav Ni­ša­vić su ulo­ži­li ve­li­ki na­por i na­kon pet sa­ti kvar je ot­klo­njen-ka­že Bu­la­to­vić i do­da­je da je kvar na­stao zbog sla­bo ura­đe­ne ka­na­li­za­ci­o­ne in­sta­la­ci­je to­kom pro­šlo­go­di­šnje re­kon­struk­ci­je uli­ce.
- Ni­je iz­vo­đač ra­do­va iz­vr­šio te­sti­ra­nje ka­na­li­za­ci­o­ne mre­že, ko­ja je zbog to­ga osta­la sa pu­no ne­do­sta­ta­ka. I uvi­jek je po­sto­ja­na po­ten­ci­jal­na opa­snost da do­đe do po­nov­nog za­če­plje­nja-ka­že Bu­la­to­vić, do­da­ju­ći da su i ne­dav­no u gor­njem di­je­lu Moj­ko­vač­ke uli­ce, pre­ma ula­zu u bol­nič­ki kom­pleks, ima­li sli­čan pro­blem.
-Iz­vo­đač ra­do­va bio je za­bo­ra­vio da ra­ša­lu­je šah­tu zbog če­ga je do­šlo do za­če­plje­nja fe­kal­ne ka­na­li­za­ci­je. I taj kvar smo uspje­li da ri­je­ši­mo. Ipak to ni­je kraj pro­ble­mi­ma jer će oni na­no­vo se ja­vlja­ti na ovom po­te­zu zbog lo­še ura­đe­ne in­sta­la­ci­je- tvr­di Bu­la­to­vić.
Sta­nov­ni­ci ove uli­ce ne­go­du­ju zbog ova­kve ne­mar­no­sti ka­da je u pi­ta­nju rad na nje­noj re­kon­struk­ci­ji. Član Sa­vje­ta Mje­sne za­jed­ni­ce Me­da­no­vi­ći Mar­ko Haj­du­ko­vić ka­že da će se na pr­voj na­red­bnoj sjed­ni­ci ras­pra­vlja­ti o ovom pro­ble­mu i tra­ži­ti da lo­kal­na upra­va utvr­di od­go­vor­nost iz­vo­đa­ča ra­do­va ko­jeg je oda­bra­la na osno­vu ras­pi­sa­nog ten­de­ra.
- Na­rav­no, i nad­zor­ni or­gan mo­ra da od­go­va­ra jer je to­li­ko pro­pu­sta, ko­ji iz da­na u dan iz­la­ze na vi­dje­lo, da se mo­ra ra­di­ti i pla­ća­ti sve iz­no­va.
Ina­če, na re­kon­struk­ci­ju ove uli­ce če­ka­lo se go­di­na­ma. Pro­ble­mi su bi­li ogrom­ni. Ni­je bi­la do­volj­no ši­ro­ka, ni­je bi­lo tro­to­ar­ske sta­ze, kao ni ra­svje­te. Ra­do­ve je fi­nan­si­ra­la Di­rek­ci­ja jav­nih ra­do­va Cr­ne Go­re, sa oko 600.000 eura. Po­sao je od­ra­đen, a pro­ble­mi su i da­lje pri­sut­ni- pojš­nja­va Haj­du­ko­vić.
Ve­li­ki je broj pri­tu­žbi gra­đa­na i na ne­po­volj­nu po­sve­će­nost pri­li­kom či­šće­nja i odr­ža­va­nja Moj­ko­vač­ke uli­ce ko­ja sa ma­gi­stral­nog pu­ta pred­sta­vlja je­di­ni put­ni pra­vac pre­ma Op­štoj bol­ni­ci, Do­mu za sta­re, sje­di­štu ne­ko­li­ko ne­vla­di­nih or­ga­nit­za­ci­ja, ali i na­se­lja Me­da­no­vi­ći i Ce­ro­vo.
- Uli­ca je re­kon­stru­i­sa­na, upit­no je da li je mo­glo bo­lje, sa ma­nje kri­vi­na, sa bo­ljom pod­lo­gom i bo­ljom put­nom za­šti­tom - ka­žu mje­šta­ni, do­da­ju­ći da pot­por­ni zid ko­ji je, ka­ko ka­žu, tre­ba­lo po­sta­vi­ti u ve­ćoj du­ži­ni če­sto ne mo­že da iz­dr­ži na­le­te ze­mlje i ka­me­nja ko­je se od­ro­nja­va. Do­sta od­ro­nje­nog ma­te­ri­ja­la za­vr­ša­va pr­vo na tro­to­ar­skoj sta­zi pred­vi­đe­noj za pje­ša­ke. Njo­me je ne­mo­gu­će pro­ći, pa pje­ša­ci če­sto idu ko­lo­vo­zom i ugo­ža­va­ju ta­ko i svo­ju i bez­bjed­nost dru­gih uče­sni­ka u sa­o­bra­ća­ju.
-Ka­da tem­pe­ra­tu­re pre­la­ze iz plu­sa u mi­nus i obrat­no, do­la­zi do osi­pa­nja ze­mlje, jer je br­do iz­nad pu­ta sklo­no ero­zi­ji i kli­zi­štu. Sa stra­hom pje­ša­ci, ko­jih je ve­ći broj pro­la­ze uli­com, po­gle­du­ju­ći pre­ma uz­vi­še­nju oda­kle ih vre­ba op­as­nost- ka­že Haj­du­ko­vić, do­da­ju­ći da se mo­ra for­mi­ra­ti struč­na ko­mi­si­ja, u ko­joj bi mje­sta bi­lo i za sta­nov­ni­ke Moj­ko­vač­ke uli­ce, ka­ko bi se utvr­di­li svi ne­do­sta­ci i ko­nač­no se sta­vi­la tač­ka na sve pro­ble­me ko­ji ih ti­šte.M.N.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"