Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ne smiju na Brana i Delića, a hapse šampiona zbog lovačke municije * Bojka ima srpsko državljanstvo * O preporukama u ponedjeljak * Umjesto članova Vlade, optužili upravnika * Ne smiju na Brana i Delića, a hapse šampiona zbog lovačke municije * Djecu kidnapuju zbog trgovine organima * Izabrali najljepše
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Raško Konjević, funkcioner SDP-a:
– Izgleda je bivša rektroka Radmila Vojvodić u pravu kada kaže da je na sceni neprosvijećeni staljinizam. Djeluje mi da je onako rediteljski mislila na Milutina Simovića.

Vic Dana :)

Zašto žene ne igraju fudbal?
Zato što se ne mogu pojaviti 11 žena na istom mjestu u istoj odjeći.


Koji je omiljeni potez kineskog fudbalera?
- Dupli pas!


Mujo i Haso veliki fudbalski fanovi se dogovore da ko prvi umre dođe onom drugom u snu i javi mu da li se gore na nebu igra fudbal. Desilo se tako da Mujo prvi umre i kao što su se dogovorili jedno veče dolazi Hasu u snu da mu javi.
- Haso, imam jednu dobru i jednu lošu vijest - reče Mujo,
- Kaži prvo dobru - odgovara Haso.
- E pa ovako, dobra je ta da se gore na nebu fudbal igra još kako.
- Odlično, hajde mi reci sada lošu vijest.
- Jebi ga, braniš u nedjelju!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni O SJEČI STABALA U KOLAŠINU OGLASILA SE NVO NATURA
Moraju se definisati nadležnosti
Panjevi posječenih jela Moraju se definisati nadležnosti
KO­LA­ŠIN – Po­vo­dom sje­če sta­bla kod stam­be­ne zgra­de u bli­zi­ni ho­te­la Bjan­ka, po­sje­če­nih pri­je dva da­na na in­si­sti­ra­nje sta­na­ra, jer su ona na­vod­no ugro­ža­va­la zgra­du, oglsio se di­rek­tor NVO Na­tu­ra Mi­kan Me­de­ni­ca, eko­log ko­ji vi­še de­ce­ni­ja ču­va i šti­ti eko -si­stem u gra­du na Ta­ri. Me­de­ni­ca ka­že da će u na­red­nom pe­ri­o­du, ka­ko bi se spri­je­či­le slič­na de­ša­va­nja, NVO Na­tu­ra po­kre­nu­ti pri­ču oko nad­le­žno­sti o ze­le­ni­lu ko­je se na­la­zi na grad­skim po­vr­ši­na­ma a u pri­vat­nom je vla­sni­štvu.
- Po­kre­nu­će­mo pri­ču o ze­le­ni­lu ko­je se na­la­zi na grad­skom ze­mlji­štu, a u pri­vat­nom je vla­sni­štvu jer se i za to ne­ko mo­ra ogla­si­ti nad­le­žnim. Od­lu­ku o to­me ko­je je sta­blo opa­snost, a ko­je ne, tre­ba da do­no­si tim lju­di, raz­li­či­tih stru­ka. Ne smi­je­mo vi­še do­zvo­li­ti slič­ne si­ta­u­ci­je, jer se mo­že de­si­ti da bu­de po­sje­če­no i ne­ko iz­u­zet­no vri­jed­no sta­blo- ka­zao je­ Me­de­ni­ca do­da­ju­ći da je nje­go­vo mi­šlje­nje da na ur­ba­ni­zo­va­noj po­vr­ši­ni ko­ja je u pri­vat­nom vla­sni­štvu tre­ba­lo da se de­fi­ni­še od­lu­kom ili ka­ko već, ka­ko da se po­stu­pa sa ze­le­ni­lom ko­je se na­la­zi u ur­ba­nom di­je­lu gra­da.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma Upra­va za šu­me ne bi tre­ba­la da bu­de nad­le­žna za grad­sko gra­đe­vin­sko ze­mlji­te, to bi ipak tre­ba­lo da bu­de ne­ko dru­gi i zbog to­ga će on i nje­go­va or­ga­ni­za­ci­ja po­kre­nu­ti ini­ci­ja­ti­vu.
- Iz­la­zi­li smo na te­ren na po­ziv sta­na­ra ali mi smo nad­le­žni sa­mo za jav­ne po­vr­ši­ne one ko­je su u vla­sni­štvu op­šti­ne, dr­ža­ve. Kao ko­mi­si­ja bi­li smo ta­mo i s ob­zi­rom da je to pri­vat­na imo­vi­na mo­ra­li smo se ogla­si­ti ne nad­le­žni­ma. Ipak tu po­sto­ji je­da­na prav­na pra­zni­na, jer na grad­skom- gra­đe­vin­skom ze­mlji­štu ko­je je u pri­vat­nom vla­sni­štvu pret­po­sta­vlja se da ni­ko ni­je nad­le­žan – po­ja­šnja­va Me­de­ni­ca do­da­ju­ći da se tu tre­ba od­re­di­ti ne­ka nad­le­žnost so b­zi­rom na to da se ra­di o grad­skoj po­vr­ši­ni i da se ipak mo­ra vo­di­ti ra­ču­na šta se mo­že a šta ne po­sje­ći, bez ob­zi­ra bi­lo to jav­no ili pri­vat­no ze­mlji­šte.
- Kao po­je­din­ca i ne­ko ko se ba­vi za­šti­tom ži­vot­ne sre­di­ne me­ni je žao sva­kog sta­bla ko­je se po­sje­če ne sa­mo u gra­du već uop­šte­no, a ko­je je sta­ro vi­še de­se­ti­na go­di­na. Tre­ba ima­ti na umu da ipak tre­ba 70 do 80 go­di­na da jed­no ta­kvo sta­blo po­ra­ste. Po­sto­ji tu još je­dan pro­blem ko­ji tre­ba da se uzme u ob­zir, sta­bla ko­ja ra­stu u gu­stom na­se­lje­nom pro­sto­ru ne bi tre­ba­lo da se do­zvo­li da ra­stu pre­vi­še vi­so­ko, tre­ba­lo bi da se pot­kre­su­ju, ali ni­ko u ovom slu­ča­ju ni­je mo­gao ga­ran­to­va­ti da ta sta­bla ko­ja su po­sje­če­na ne­će pa­sti. Je­ste da je bi­la ma­la vje­ro­vat­no­ća ali ipak po­sto­ji ne­ki ose­ćaj ne­su­gur­no­sti tih lju­di ko­ji ži­ve u ne­po­sred­noj bli­zi­ni i ako su i nji­ho­va mi­šlje­nja bi­la po­de­lje­na, ni­si svi bi­li za to da se sta­bla si­je­ku – is­ti­če Me­de­ni­ca do­da­ju­ći da je ne­ko od tih sta­bla mo­glo da pad­ne i ne­ko na­stra­da.
- To je jed­na ve­li­ka od­go­vor­nost ko­ju čo­vjek ne mo­že la­ko pri­hva­ti­ti jer po­sto­ji ne­ka iz­vje­sna do­za opa­sno­sti da u jed­nom mo­men­tu bu­de ne­ka si­tu­a­ci­ja u ko­joj to sta­blo mo­že pa­sti i na­pra­vi­ti ne­sa­gle­di­ve po­sle­di­ce – pod­vla­či Me­de­ni­ca.
On je pod­sje­tio i na sa­vim neo­prav­da­nu sje­ču sta­ba­la pro­šle go­di­ne na pri­vat­nom po­sje­du ko­je je iza­zva­lo re­volt su­gra­đa­na.
Sje­ča dr­ve­ća se oba­vlja­la u okvi­ru pri­prem­nih ra­do­va na ur­ba­ni­stič­koj par­ce­li, ko­ja je u pri­vat­nom vla­sni­štvu. Ta­da su oku­plje­ni gra­đa­ni tvr­di­li da mje­sto sje­če ni­je bi­lo pro­pi­sno obi­lje­že­no, da rad­ni­ci ko­ji su oba­ra­li sta­bla ni­su ima­li pro­pi­snu za­štit­nu opre­mu. Gra­đa­ni su pod­ni­je­li pri­ja­ve Ko­mu­nal­noj po­li­ci­ji, ali i in­spek­ci­ji za za­šti­tu pro­sto­ra. Na­ja­vi­li su i po­kre­ta­nje in­ci­ja­ti­ve da lo­kal­ni par­la­ment do­ne­se od­red­be o upra­vlja­nju ze­le­nim po­vr­ši­na­ma. Me­đu­tim, do da­nas Op­šti­na ni­je ni­šta ura­di­la po tom pi­ta­nju, već se ogla­ša­va kao ne­na­dle­žan or­gan ka­da je u pi­ta­nju pri­vat­no ur­ba­ni­zo­va­no ze­mlji­šte u grad­skom je­zgru.
J.Š.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"