Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Poslanicima na platu i do 410 eura * Zdravstvo liječe pogrešnim ljekovima * Odali ga pozivi djevojci * Traže smjenu ministra zbog smrti djevojčice * Poslanicima na platu i do 410 eura * Suočićete se sa ozbiljnim posledicama * Zlatni koncert za zlatni jubilej
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Matija Bećković, akademik:
– Aleksandar Vučić postupa s Kosovom kao prostitutka kod Plavog mosta.

Vic Dana :)

Šta je Sahara?
- Šuma u kojoj je Čak Noris bio drvosječa!


Profesor:
- Ko odgovori na moje sledeće pitanje, može da ide kući, zaključiću mu peticu za kraj školske godine!
Perica: (Gađa kredom tablu).
Profesor :
- Ko je bacio kredu???
Perica:
- Ja. Ae idem kući. Ćao i ne zaboravi da mi zaključiš ocjenu!!!


Zašto plavuša igra ispred semafora?
Zato što misli da je u diskoteci...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni KOMUNALNA POLICIJA NALOŽILA UKLANJANJE INFO-TABLI IZ STAROG GRADA Rok 20 dana Ukoliko u međuvremenu NVO Centar za inicijative iz oblasti održivog razvoja iz Podgorice dobije saglasnost od Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore i ukoliko nadležni organ izda odobrenje mi ćemo obustaviti postupak - pojasnila je Marija Andrić
HER­CEG NO­VI - Na­kon utvr­đi­va­nja da je NVO Cen­tar za ini­ci­ja­ti­ve iz obla­sti odr­ži­vog raz­vo­ja iz Pod­go­ri­ce, od­go­vo­ran  za po­sta­vlja­nje in­for­ma­tiv­nih ta­bli u her­ceg­nov­skom Sta­rom gra­du,  Slu­žba ko­mu­nal­ne po­li­ci­je im je na­lo­ži­la da u ro­ku od 20 da­na uklo­ne ta­ble, uko­li­ko pret­hod­no ne do­bi­ju po­treb­ne
sa­gla­sno­sti. Na­čel­ni­ca Slu­žbe ko­mu­nal­ne po­li­ci­je Ma­ri­ja An­drić ka­že da je in­spek­cij­skim nad­zo­rom i da­ljom kon­tro­lom utvr­đe­no da NVO Cen­tar za ini­ci­ja­ti­ve iz obla­sti odr­ži­vog raz­vo­ja ne­ma odo­bre­nje nad­le­žnog Se­kre­ta­ri­ja­ta, ni­ti Upra­ve za za­šti­tu kul­tur­nih do­ba­ra Cr­ne Go­re.
- Zbog to­ga je na­vod­na  sa­gla­snost pret­hod­nog Se­kre­ta­ri­ja­ta  ko­ju su ini­ci­ja­to­ri ovog po­sla  ima­li, uki­nu­ta od stra­ne sa­da­šnjeg  Se­kre­ta­ri­ja­ta za ko­mu­nal­ne dje­lat­no­sti i za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne i ener­get­sku efi­ka­snost. Slu­žba ko­mu­nal­ne po­li­ci­je je do­ni­je­la rje­še­nje ko­jem je na­lo­že­no od­go­vor­nom li­cu da  uklo­ni ta­ble. Uko­li­ko u me­đu­vre­me­nu do­bi­ju sa­gla­snost od Upra­ve za za­šti­tu kul­tur­nih do­ba­ra Cr­ne Go­re i uko­li­ko nad­le­žni or­gan iz­da odo­bre­nje mi će­mo ob­u­sta­vi­ti po­stu­pak - po­ja­sni­la je An­dri­će­va.
Iz NVO Cen­tar za ini­ci­ja­ti­ve iz obla­sti odr­ži­vog raz­vo­ja tvr­de da su tra­ži­li i do­bi­li do­zvo­lu Se­kre­ta­ri­ja­ta za ko­mu­nal­ne dje­lat­no­sti i eko­lo­gi­ju, ali ne i  Upra­ve za za­šti­tu kul­tur­nih do­ba­ra Cr­ne Go­re. Za­htjev je za­tra­žen dok je grad vo­di­la ko­a­li­ci­ja DPS – Iz­bor,  29. de­cem­bra 2016. go­di­ne, a Se­kre­ta­ri­jat je odo­brio po­sta­vlja­nje ta­bli 3. ma­ja 2017. go­di­ne.
U NVO Cen­tar za ini­ci­ja­ti­ve iz obla­sti odr­ži­vog raz­vo­ja iz Pod­go­ri­ce, tvr­de da je ri­ječ o pre­ko­gra­nič­nom IPA pro­jek­tu iz­me­đu BiH i Cr­ne Go­re, pod na­zi­vom „Te­mat­ske ru­te sred­njo­vje­kov­ne Her­ce­go­ve ze­mlje – te­ma sred­nji vi­jek”. Pro­jekt­ni part­ne­ri iz Cr­ne Go­re su Mi­ni­star­stvo odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma i NVO Cen­tar za ini­ci­ja­ti­ve iz obla­sti odr­ži­vog tu­ri­zma iz Pod­go­ri­ce. Pro­je­kat tra­je dvi­je go­di­ne, a za­po­čeo je u no­vem­bru 2015.
Spor­ne ta­ble su kra­jem de­cem­bra 2017. go­di­ne osva­nu­le u gra­du i iza­zva­le su ne­go­do­va­nje gra­đa­na i struč­ne jav­no­sti jer je „Sta­ri grad stro­go za­šti­će­na ur­ba­na cje­li­na”. Na­gla­si­li su  da su ta­ble glo­ma­zne, tesk­to­vi ne­pri­mje­re­ni za ova­kav tip po­stav­ke sa mno­štvom ne­tač­nih po­da­ta­ka, te da ova­kva vr­sta in­for­ma­tiv­nih ta­bli u za­šti­će­noj je­zgri  zah­ti­je­va stu­di­ju po­stav­ke i stu­di­ju di­zaj­na.K.M.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"